เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ

 ทัวร์กัมพูชา
 2017-02-25 09:07:25 | อ่าน 5016 ครั้ง

          ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งอาณาจักรกัมพูชา ชมแหล่งโบราณสถาน นครธม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญประจำพระนคร สร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12 แต่เดิมเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระวิษณุ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธ พร้อมทั้งแวะเลือกชมและซื้อสินค้าท้องถิ่น