เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
การจองทัวร์
 • การจองทัวร์กรุณาแจ้งทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดชำระให้ (INVOICE)
 • กรุณาตรวจสอบชื่อเซลฝ่ายขายผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อเซล
 • หรือ โทรเช็คที่สำนักงาน : 02-157-9191 แฟกซ์ : 02-157-9192
ใบแจ้งยอดชำระ (INVOICE)
 • กรุณาชำระมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่ง / และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 • ก่อนการชำระเงินจะต้องได้รับใบแจ้งยอดชำระ (INVOICE) ก่อนทุกครั้งพร้อมด้วยเอกสารหนังสือรับรองของบริษัทเลขที่ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวของบริษัท 11/07857 เพื่อได้ตรวจสอบที่ตั้งและข้อมูลของบริษัทให้ชัดเจน
 • หากชำระแล้ว กรุณาติดตามทวงถามใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
บัญชีโอนเงิน / เช็คสั่งจ่าย
 • การชำระเงิน กรุณาตรวจสอบบัญชีโอนเงินให้ถูกต้องตามหนังสือรับรองบริษัท
 • คือ บัญชีของ นางสาวอารีย์ สุวรรณกิจ (กรรมการ) หรือ บริษัท เซ็นเตอร์ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด เท่านั้น
แจ้งการชำระ เก็บหลักฐานการชำระเงิน
 • กรุณาส่งหลักฐานพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเมื่อท่านได้ชำระเงินแล้วในทันที
 • เก็บหลักฐานการโอนและใบเสร็จรับเงินของบริษัท จนกว่าจะได้เดินทางแล้ว
โปรดระวัง มิจฉาชีพ หรือผู้แอบอ้าง
 • กรุณาตรวจสอบบัญชีโอนเงินให้ถูกต้องตามหนังสือรับรองบริษัท
 • คือ บัญชีของ นางสาวอารีย์ สุวรรณกิจ (กรรมการ) หรือ บริษัท เซ็นเตอร์ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด เท่านั้น
 • กรณีลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • สามารถมาชำระที่สำนักงานตามที่อยู่ 82/1 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 28/1 หมู่ 5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
 • เราไม่มีการออกเก็บเงินสดนอกสถานที่ นอกจากรับเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามบริษัทหรือกรรมการเท่านั้น

ติดต่อฝ่ายขาย Office : 02-157-9191