เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เจียอี้ หนานโถว เถาหยวน ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
SE-TW07
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
ธันวาคม-มีนาคม 2566
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อเมืองไทจง – เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – ร้านเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 ถนนโบราณต้าซี – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 19,990 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
SE-TW06
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
ธันวาคม-มีนาคม 2566
เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองเถาหยวน – ตลาดกลางคืนจงลี่

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,990 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป อาบน้ำแร่ ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
SE-TW05
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565
เมืองไทเป – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – ร้านเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 23,990 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เจียอี้ ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
BI-TW09
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
ธันวาคม-มกราคม 2566
ไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี ไทเป • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • เมืองหนานโถว • ร้านชา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต เมืองไถจง • ย่านเฉินจี้ซินชุน • เมืองไทเป • ร้านพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต ไทเป • ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 27,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์.ไต้หวัน SAKURA SEASON 2023 ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
BI-TW03
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2566
ไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ไทเป • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • ชมซากุระวัดอูจี เทียนหยวน • เมืองหนานโถว • ร้านชา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองไถจง • ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองไทเป • ร้านพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต ไทเป • ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์. TAIWAN COUNTDOWN !! ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
TN-TW03
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
ธันวาคม 2565
★ ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดซีเหมินติง และ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ★ ชม อุทยานแห่งชาติทาโระโกะ ★ ถ่ายรูป กับตึกไทเป 101 ★ ชม หินราชินี ที่ อุทยานเหย่หลิ่ว ★ พักโรงแรมน้ำพุร้อน ระดับ 4 ดาว ★ พิเศษ... ปล่อยโคมลอย ณ หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 28,888 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์NEWYEAR 2023 ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
BI-TW08
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
ธันวาคม 2565
ไถจง • เมืองไทเป • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) ไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • ร้านพายสับประรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ไทเป • ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง • เมืองหนานโถว • ชิมชาอู่หลง • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพรถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • ตลาฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง • ย่านเฉิ่นจี้ซินขุน

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 29,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Follow Me To Taiwan ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
IT-TW03
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
มกราคม-มีนาคม 2566
ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปราสาทช็อกโกแลตนีน่า ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี เที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดดัง อี้จงไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 18,888 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Got To Go Taiwan ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
IT-TW02
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
พฤศจิกายน-มกราคม 2566
ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปราสาทช็อกโกแลตนีน่า ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี เที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดดัง อี้จงไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 19,888 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Very good Taiwan ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
IT-TW01
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
พฤศจิกายน-มีนาคม 2566
•ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซัมจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • ชมเมืองท่าโรแมนติก ตั้นสุ่ย • อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค • อุทยานเหย่หลิว • เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น • วัดหลงซาน • เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 • ช้อปปิ้งตลาดดัง เฟิ่งเจียไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,888 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน.อุทยานแห่งรัก ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
GS-TW02
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
พฤศจิกายน-มีนาคม 2566
ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – MAPLE GARDEN – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 17,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ใครไม่เปย์.ไทเป ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
GS-TW01
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
พฤศจิกายน-มีนาคม 2566
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 10

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 16,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน บินเหมาลำ ไต้หวัน เย๋หลิว จิ่วเฟิ่น ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
BI-TW07
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
ธันวาคม 2565
เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี • ไทเป • ร้านเครื่องสำอาง • ตึกไทเป 101 ร้านพายสัปปะรด • เมืองหนานโถว • ร้านชา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองไถจง • ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต เฉิ่นจี้ซินชุน • ไทเป • ศูนย์ Germanium และ ปะการังแดง • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 29,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์.ไต้หวัน บินหรู อยู่สบาย ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
BI-TW06
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
ธันวาคม 2565
ไถจง ● ย่านเฉิ่นจี้ชินชุน ไถจง • เมืองเจียอี้ • ร้านชา • นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน • เมืองไถจง • Miyahara Ice Cream • ตลาดฟงเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป • ร้านพายสัปประรด • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • ศูนย์เครื่องสำอาง • พิพิธภัณฑ์กู้กง • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต ไทเป • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • สนามบินเถาหยวน

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 19,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์.ไต้หวัน เที่ยวครบ เทศกาลปีใหม่ ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
BI-TW05
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
ธันวาคม 2565
เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี • ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น • แช่น้ำแร่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • เมืองหนานโถว • ร้านชา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองเจียอี้ นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • Miyahara Ice Cream • ตลาดฟ่งเจี๋ย เฉิ่นจี้ซินชุน • ไทเป • ร้านพายสัปปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติง ศูนย์ Germanium และ ปะการังแดง • ตึกไทเป 101

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 30,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์.ไต้หวัน บินหรู เที่ยวคุ้ม ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
BI-TW04
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
ธันวาคม 2565
ไถจง ●ย่านเฉิ่นจี้ซินชุน ไถจง ● หนานโถว ● ร้านใบชา ● นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ไถจง ● ตลาดฝงเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไถจง ● ไทเป ● ร้านพายสับปะรด ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง ● ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซาน

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 20,999 .-

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  • โปรแกรมทัวร์

    Programs Tour

            ทัวร์เนปาล    ทัวร์เนปาล
            ทัวร์ลาว    ทัวร์ลาว
            ทัวร์ตุรกี    ทัวร์ตุรกี
            ทัวร์บรูไน    ทัวร์บรูไน
            ทัวร์ดูไบ    ทัวร์ดูไบ
            ทัวร์ภูฏาน    ทัวร์ภูฏาน

ติดต่อฝ่ายขายSale Contact

ติดต่อฝ่ายขายเพิ่มเติม >>>

ฮอตโปรโมชั่นHot Promotion

เชจู