เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์....TAIWAN เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน+เย่หลิว ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
B-TW10
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 2563
หมู่บ้านสายรุ้ง • เจียอี้ - อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • ไถจง • MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต - หนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • ไทเป • ร้านขนมพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตึกไทเป 101 • ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 19,900 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน FEEL FUN ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ทัวร์ไต้หวัน 4D2N

รหัสทัวร์
Q-TW04
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
สิงหาคม-ตุลาคม 2562
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน–จันทราวัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ร้านชาอู่หลง–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– DUTY FEE -GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 9,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่] ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
SE-TW05
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
กันยายน-มีนาคม 2563
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - วัดเสียไห่เฉิงหวง – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 11,878 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์...ไทเป การบินไทย ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
B-TW01
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
มิถุนายน-ตุลาคม 2562
เจียอี้ • น้ำพุกลางเมือง • ตลาดกลางคืน WENHU • หมู่บ้านสายรุ้ง • ทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซำจั๋ง • เจียงไคเช็ค • ร้านขนมพายสับปะรด • ตึกไทเป 101 • ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • ศูนย์เครื่องสำอาง • อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 21,900 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
B-TW06
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
มิถุนายน-ตุลาคม 2562
หมู่บ้านสายรุ้ง • ไถจงไนท์มาเก็ต • ล่องเรือสุริยันจันทรา • วัดเสวียนกวง • วัดเหวินหวู่ • ชิมชาอู่หลง • ตึกไทเป 101 • สร้อยสุขภาพ • ตลาดปลาไทเป • ร้านพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • ศูนย์เครื่องสำอาง • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมิน • มิฮายาร่าไอศกรีม

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 12,900 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
B-TW03
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
สิงหาคม-ธันวาคม 2562
หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101● ชอปปิ้งซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 13,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม ทัวร์ไต้หวัน 6D4N

รหัสทัวร์
B-TW05
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
กันยายน-ธันวาคม 2562
หมู่บ้านสายรุ้ง ● MIHAYARA ICE CREAM ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต ●ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ● ตลาดปลาไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ● ศูนย์เครื่องสำองค์ ● อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ชอปปิ้งซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,900 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง อาหลีซาน ซุปตาร์... ฉึกฉัก ปู๊นๆ ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
TN-TW06
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562
ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-เจียอี้-ตลาดเจียเอี้ย-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เจียอี้-ไทจง-ร้านไอศกรีม แฮรี่พอตเตอร์ Miyahara-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย-ไทจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอางค์-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง-หมู่บ้านสายรุ้ง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 13,888 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน UNSEEN TAIWAN ไทเป อาลีซาน ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
UN-TW01
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562
หมู่บ้านฮิโนกิ – เจี่ยอี้ - อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชา – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง - วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ไทเป - น้ำตกสือเฟิ่น – ปล่อยโคมลอย – อุทยานเย่หลิ่ว – ร้านพายสับปะรด – วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านสร้อย – ขึ้นชมวิวที่ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซน – MITSUI OUTLET

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 26,900 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน T-DED WONDERFUL TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
SE-TW55
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
กันยายน-ธันวาคม 2562
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ Coffee Shop – ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่กัวเม่ย - หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - นั่งกระเช้าเหมาคง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) – ตลาดปลาไทเป ร้านคอสเมติก – เขตตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – ป้อมปราการสีแดง – โบสถ์ตั้นสุ่ย ช้อปปิ้งถนนโบราณตั้นสุย - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 19,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Taroko ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
IT-TW01
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
ตุลาคม-มีนาคม 2563
สัมผัสธรรมชาติที่ อุทยานแห่งชาติ ทาโรโกะ ดินแดนสวรรค์ฝั่งตะวันออกของไต้หวัน - เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ - ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปชอปปิงฟิน ๆ ย่านสถานีรถไฟ - กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 - ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน - กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 - ชอปปิง ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,900 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
SE-TW20
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
กรกฏาคม-ธันวาคม 2562
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 19,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
SE-TW21
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
กรกฏาคม-ธันวาคม 2562
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – ร้านกาแฟ - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 24,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เจียอี้ ไทเป [เลสโก โรแมนติกตัวพ่อ] ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
SE-TW36
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
ธันวาคม 2562
ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – เจียอี้ - ร้านชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (ฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง - วัดหลงซาน – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ตึกไทเป 101 (รวมชมวิวชั้น 89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – MITSUI OUTLET PARK

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 27,878 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก เคาท์ดาวน์ไทเป] ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
SE-TW35
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
ธันวาคม 2562
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – เจียอี้ - ร้านชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2020 ชมพลุตึกไทเป 101 ณ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (ฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2ท่าน) – ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง - นั่งกระเช้าเมาคง – ตึกไทเป 101 (รวมชมวิวชั้น 89) – วัดหลงซาน – MITSUI OUTLET PARK

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 31,878 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก อินดี้ตัวพ่อ] ทัวร์ไต้หวัน 6D4N

รหัสทัวร์
SE-TW02
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
สิงหาคม-มีนาคม 2563
วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,999 .-

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  • โปรแกรมทัวร์

    Programs Tour

            ทัวร์ลาว    ทัวร์ลาว
            ทัวร์ตุรกี    ทัวร์ตุรกี
            ทัวร์บรูไน    ทัวร์บรูไน
            ทัวร์ดูไบ    ทัวร์ดูไบ
            ทัวร์ยุโรป    ทัวร์ยุโรป
            ทัวร์ภูฏาน    ทัวร์ภูฏาน

ติดต่อฝ่ายขายSale Contact

ติดต่อฝ่ายขายเพิ่มเติม >>>

ฮอตโปรโมชั่นHot Promotion

ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก