เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไต้หวัน เที่ยวสุดชิค เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
BI-TW22
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
พฤศจิกายน-มิถุนายน 2566
เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดปลาไทเป • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 16,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN หนี่ห่าว ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
FM-TW06
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
เมษายน-ตุลาคม 2566
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอูหลง - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต เมือไทเป - ร้านเครื่องสำอาง – ชิมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน-ซีเหมินติง Germanium - อุทยานหินเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน VERY ZAB! ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
IT-TW07
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
กรกฏาคม-ตุลาคม 2566
พักไถจง 1 คืน เถาหยวน 2 คืน พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เช็คอินแลนด์มาร์ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ไหว้ขอพร วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน เยือน อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ย่านซีเหมินติง ไถจง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,888 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Chaterflight Taiwan 3 อุทยาน โทโรโกะ เย่หลิ่ว อาลีซาน ทัวร์ไต้หวัน 6D4N

รหัสทัวร์
FM-TW08
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
กรกฏาคม 2566
หน้าผาชิงสุ่ย - อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิน - หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง - เมืองเถาหยวน - จีหลงไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ร้านเห็ดหลินจื่อ – เมืองเจียอี้ - เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต ชิมชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาตอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป - COSMETIC SHOP – ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – ซีเหมินติง - เมืองฮวาเหลียน โรงงานหินอ่อน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - หาด 7 ดาว - สนามบินนานาชาติฮัวเหลียน – สนามบินดอนเมือง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 17,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน โอ้โห!! TAIWAN เที่ยวฟิน บินพรีเมี่ยม ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
VW-TW05
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
พฤษภาคม-มิถุนายน 2566
หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ร้านใบชา - ตลาดกลางคืนฟงเจี่ย เมืองไทจง - กรุงไทเป - ร้านพายสัปปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ตลาดซีเหมินติง ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 16,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์... TAIWAN สวยสับ ฉบับตัวมัม ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
TN-TW06
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
พฤษภาคม-ตุลาคม 2566
 นั่งกระเช้าชมทะเลสาบสุริยันจันทรา และ เที่ยวเล่นใน หมู่บ้านเก้าชนเผ่า  เช็คอินสุดชิดที่ เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น  ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกับสินค้าแบรนด์เนมที่ Gloria Outlet  พิเศษ... บินโดยสายการบิน FULL SERVICE  พิเศษ... พักโรงแรมระดับ 4 ดาว และ โรงแรมน้ำพุร้อน 1 คืน

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 23,888 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์...TAIWAN ใต้ก็ไป เหนือก็มา ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
TN-TW05
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
มิถุนายน 2566
 สักการะ เจดีย์มังกรเสือ เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ในการกำจัดสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากตัว  ชมงานอาร์ตสุดชิคที่ Pier-2 Art Center  เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน และนั่งรถไฟสายโรแมนติก  เช็คอินสุดชิคที่หมู่บ้านฮิโนกิ และ ตึกไทเป 101 (Taipei 101)  ปล่อยโคมลอยที่ หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 25,888 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน เทใจ ไทเป.ไทเป ไถจง อาหลีซาน สุริยันจันทรา ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
IT-TW06
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
กรกฏาคม-ตุลาคม 2566
พักไถจง 2 คืน เจียอี้ 1 คืน เถาหยวน 1 คืน พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี และบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ไหว้ขอพร วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน เยือน อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน หวิ่นฮว่า ไถจง ซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 17,888 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Falling in Love Taiwan ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
IT-TW05
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
มีนาคม-มิถุนายน 2566
ไทเป ไถจง อาหลีซาน จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 5วัน4คืน พัก เถาหยวน 1 คืน เจียอี้ 1 คืน ไถจง 1 คืน ไทเป 1 คืน พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี และ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน สูตรต้นตำรับ เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ บูราโนแห่งไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค วัดหลงซาน ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดดัง ตลาดกลางคืนอี้จง ย่านซีเหมินติง และ ร้านปลอดภาษีอีกมากมาย

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 19,888 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan is calling me ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
IT-TW04
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
มีนาคม-มิถุนายน 2566
ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 4วัน 3คืน พัก เถาหยวน 1คืน ไถจง 1คืน ไทเป 1คืน พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เสี่ยวหลงเปา สูตรต้นตำรับ เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ บูราโนแห่งไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้ขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เยือน อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค วัดหลงซาน ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดดัง ตลาดกลางคืนอี้จง ย่านซีเหมินติง และ ร้านปลอดภาษีอีกมากมาย

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,888 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไทเป ไทจง เกาสง ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
SE-TW16
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
พฤษภาคม-มิถุนายน 2566
เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองไทเป – ร้านคอสเมติค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ร้านสร้อยสุขภาพ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านชา – นมัสการพระใหญ่ ณ วัดฝอกวงซาน – เจดีย์มังกรและเสือ – ท่าเรือ Pier 2 Art – ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ หมู่บ้านสตรีทอาร์ท – Dome of Light – ร้านพายสับปะรด – SKM park Outlet

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 21,990 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไต้หวัน ไทยเป บินหรูอยู่สบาย ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
BI-TW20
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
มิถุนายน-ตุลาคม 2566
ตลาดจงลี่ไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว • ปราสาทช็อคโกแลต • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • เมืองเจียอี้ • หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน • เมืองไถจง • มิยาฮาร่าไอศครีม • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) • GERMANIUM • วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 20,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์.UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
BI-TW21
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
พฤษภาคม-ตุลาคม 2566
เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้ นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • โรงละครแห่งชาติไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 17,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไต้หวัน TAIPEI TAICHUNG ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
BI-TW19
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
พฤษภาคม-ตุลาคม 2566
ตลาดจงลี่ไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว • ชิมชาอู่หลง • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินวู่ • เมือไถจง • โรงละครแห่งชาติ • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • Germanium • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 18,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
BI-TW18
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
พฤษภาคม-ตุลาคม 2566
เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan สุดต๊าซ ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
FM-TW04
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
เมษายน-ตุลาคม 2566
SHEN ‘AO RAIL BIKE (รวมค่าปั่นจักรยาน) – ท่าเรือเจิ้นปิง – KEELUNG NIGHT MARKET เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ชิมชาอู่หลง - อี้จงไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป – Cosmetic Shop – ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,999 .-

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  • โปรแกรมทัวร์

    Programs Tour

            ทัวร์เนปาล    ทัวร์เนปาล
            ทัวร์ลาว    ทัวร์ลาว
            ทัวร์ตุรกี    ทัวร์ตุรกี
            ทัวร์บรูไน    ทัวร์บรูไน
            ทัวร์ดูไบ    ทัวร์ดูไบ
            ทัวร์ภูฏาน    ทัวร์ภูฏาน

ติดต่อฝ่ายขายSale Contact

ติดต่อฝ่ายขายเพิ่มเติม >>>

ฮอตโปรโมชั่นHot Promotion

เวียดนาม