เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี
เข้าชม:
906
รหัสทัวร์:
HT-KR02
สายการบิน:
Eastar Jet
ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA ติ่งเกาหลี SPRING | 5D3N
ราคาเริ่มต้น 12,999.-

ทัวร์เกาหลีสวนศิลปะอันยาง – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ - ซูวอน - ป้อมปราการฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เครื่องสำอาง – โซล - ย่านฮงแด - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – ร้านเช่าชุดฮันบก (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่า) - พระราชวังเคียงบ็อค - ชมดอกพ็อตกต หรือ ดอกซากุระเกาหลี (ตามฤดกาล) - ศูนย์สาหร่าย – ทำคิมบับ - ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – ซุปเปอร์มาเก็ต
ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์เกาหลี

วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน
วันที่ 2  สนามบินอินชอน – สวนศิลปะอันยาง – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ - ซูวอน
วันที่ 3  ป้อมปราการฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เครื่องสำอาง – โซล - ย่านฮงแด
วันที่ 4  ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – ร้านเช่าชุดฮันบก (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่า) - พระราชวังเคียงบ็อค - ชมดอกพ็อตกต หรือ ดอกซากุระเกาหลี (ตามฤดกาล) - ศูนย์สาหร่าย – ทำคิมบับ - ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง
วันที่ 5  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน

อัตราค่าบริการ
เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว จอยแลนด์ หมายเหตุ
วันที่ 01-05 มีนาคม 2563 12,999 12,999 5,000 7,999
วันที่ 02-06 มีนาคม 2563 12,999 12,999 5,000 7,999
วันที่ 03-07 มีนาคม 2563 12,999 12,999 5,000 7,999
วันที่ 04-08 มีนาคม 2563 13,999 13,999 5,000 8,999
วันที่ 05-09 มีนาคม 2563 13,999 13,999 5,000 8,999
วันที่ 06-10 มีนาคม 2563 13,999 13,999 5,000 8,999
วันที่ 07-11 มีนาคม 2563 13,999 13,999 5,000 8,999
วันที่ 08-12 มีนาคม 2563 12,999 12,999 5,000 7,999
วันที่ 09-13 มีนาคม 2563 12,999 12,999 5,000 7,999
วันที่ 10-14 มีนาคม 2563 12,999 12,999 5,000 7,999
วันที่ 11-15 มีนาคม 2563 13,999 13,999 5,000 8,999
วันที่ 12-16 มีนาคม 2563 13,999 13,999 5,000 8,999
วันที่ 13-17 มีนาคม 2563 13,999 13,999 5,000 8,999
วันที่ 14-18 มีนาคม 2563 13,999 13,999 5,000 8,999
วันที่ 15-19 มีนาคม 2563 12,999 12,999 5,000 7,999
วันที่ 16-20 มีนาคม 2563 12,999 12,999 5,000 7,999
วันที่ 17-21 มีนาคม 2563 12,999 12,999 5,000 7,999
วันที่ 18-22 มีนาคม 2563 13,999 13,999 5,000 8,999
วันที่ 19-23 มีนาคม 2563 13,999 13,999 5,000 8,999
วันที่ 20-24 มีนาคม 2563 13,999 13,999 5,000 8,999
วันที่ 21-25 มีนาคม 2563 13,999 13,999 5,000 8,999
วันที่ 22-26 มีนาคม 2563 12,999 12,999 5,000 7,999
วันที่ 23-27 มีนาคม 2563 12,999 12,999 5,000 7,999
วันที่ 24-28 มีนาคม 2563 12,999 12,999 5,000 7,999
วันที่ 25-29 มีนาคม 2563 13,999 13,999 5,000 8,999
วันที่ 26-30 มีนาคม 2563 13,999 13,999 5,000 8,999
วันที่ 27-31 มีนาคม 2563 13,999 13,999 5,000 8,999
วันที่ 28 มี.ค.-01 เม.ย. 2563 13,999 13,999 5,000 8,999
วันที่ 29 มี.ค.-02 เม.ย. 2563 12,999 12,999 5,000 7,999
วันที่ 30 มี.ค.-03 เม.ย. 2563 12,999 12,999 5,000 7,999
วันที่ 31 มี.ค.-04 เม.ย. 2563 12,999 12,999 5,000 7,999
วันที่ 01-05 เมษายน 2563 15,999 15,999 5,000 10,999
วันที่ 02-06 เมษายน 2563 16,999 16,999 5,000 11,999
วันที่ 03-07 เมษายน 2563 16,999 16,999 5,000 11,999
วันที่ 04-08 เมษายน 2563 16,999 16,999 5,000 11,999
วันที่ 05-09 เมษายน 2563 14,999 14,999 5,000 9,999
วันที่ 06-10 เมษายน 2563 14,999 14,999 5,000 9,999
วันที่ 07-11 เมษายน 2563 14,999 14,999 5,000 9,999
วันที่ 08-12 เมษายน 2563 15,999 15,999 5,000 10,999
วันที่ 09-13 เมษายน 2563 15,999 15,999 5,000 10,999
วันที่ 10-14 เมษายน 2563 19,999 19,999 5,000 14,999
วันที่ 11-15 เมษายน 2563 21,999 21,999 5,000 16,999
วันที่ 12-16 เมษายน 2563 21,999 21,999 5,000 16,999
วันที่ 13-17 เมษายน 2563 21,999 21,999 5,000 16,999
วันที่ 14-18 เมษายน 2563 14,999 14,999 5,000 9,999
วันที่ 15-19 เมษายน 2563 15,999 15,999 5,000 10,999
วันที่ 16-20 เมษายน 2563 15,999 15,999 5,000 10,999
วันที่ 17-21 เมษายน 2563 15,999 15,999 5,000 10,999
วันที่ 18-22 เมษายน 2563 15,999 15,999 5,000 10,999
วันที่ 19-23 เมษายน 2563 14,999 14,999 5,000 9,999
วันที่ 20-24 เมษายน 2563 14,999 14,999 5,000 9,999
วันที่ 21-25 เมษายน 2563 14,999 14,999 5,000 9,999
วันที่ 22-26 เมษายน 2563 15,999 15,999 5,000 10,999
วันที่ 23-27 เมษายน 2563 15,999 15,999 5,000 10,999
วันที่ 24-28 เมษายน 2563 15,999 15,999 5,000 10,999
วันที่ 25-29 เมษายน 2563 15,999 15,999 5,000 10,999
วันที่ 26-30 เมษายน 2563 14,999 14,999 5,000 9,999
วันที่ 27 เม.ย.-01 พ.ค. 2563 14,999 14,999 5,000 9,999
วันที่ 28 เม.ย.-02 พ.ค. 2563 14,999 14,999 5,000 9,999
วันที่ 29 เม.ย.-03 พ.ค. 2563 15,999 15,999 5,000 10,999
วันที่ 30 เม.ย.-04 พ.ค. 2563 17,999 17,999 5,000 12,999
วันที่ 01-05 พฤษภาคม 2563 17,999 17,999 5,000 12,999
วันที่ 02-06 พฤษภาคม 2563 16,999 16,999 5,000 11,999
วันที่ 03-07 พฤษภาคม 2563 16,999 16,999 5,000 11,999
วันที่ 04-08 พฤษภาคม 2563 13,999 13,999 5,000 8,999
วันที่ 05-09 พฤษภาคม 2563 13,999 13,999 5,000 8,999
วันที่ 06-10 พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 5,000 9,999
วันที่ 07-11 พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 5,000 9,999
วันที่ 08-12 พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 5,000 9,999
วันที่ 09-13 พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 5,000 9,999
วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2563 18,999 18,999 5,000 13,999
วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 19,999 19,999 5,000 14,999
วันที่ 12-16 พฤษภาคม 2563 18,999 18,999 5,000 13,999
วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2563 18,999 18,999 5,000 13,999
วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 5,000 9,999
วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 5,000 9,999
วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 5,000 9,999
วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2563 13,999 13,999 5,000 8,999
วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 13,999 13,999 5,000 8,999
วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2563 13,999 13,999 5,000 8,999
วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 5,000 9,999
วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 5,000 9,999
วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 5,000 9,999
วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 5,000 9,999
วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2563 13,999 13,999 5,000 8,999
วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 13,999 13,999 5,000 8,999
วันที่ 26-30 พฤษภาคม 2563 13,999 13,999 5,000 8,999
วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 5,000 9,999
วันที่ 28 พ.ค.-01 มิ.ย. 2563 14,999 14,999 5,000 9,999
วันที่ 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 2563 14,999 14,999 5,000 9,999
วันที่ 30 พ.ค.-03 มิ.ย. 2563 14,999 14,999 5,000 9,999
วันที่ 31 พ.ค.-04 มิ.ย. 2563 13,999 13,999 5,000 8,999
INFANT (เด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิด - อายุไม่เกิน 2 ปี) ราคา 7,000 บาท
ราคาทัวร์โปรโมชั่น กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน
**ราคาข้างบนนี้ไม่สามารถใช้ตัดกรุ๊ปเหมาหรือกรุ๊ปส่วนตัวได้**
ราคาที่ระบุข้างต้น สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น
หากผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางประเทศอื่นๆ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ ก่อนทำการจอง
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
                                            ***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน***

ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี

โปรแกรมการเดินทางทัวร์เกาหลี

19.30 น.        คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน     อีสตาร์ เจ็ท (ZE) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
หรือ
23.30 น.        คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน     อีสตาร์ เจ็ท (ZE) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
22.25 น.        เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบินอีสตาร์ เจ็ท เที่ยวบินที่ ZE512 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.30 – 06.00 ชั่วโมง) (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
06.20 น.        เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางโดยรถโค้ทปรับอากาศนำเที่ยวสู่เมืองชุนชอน
หรือ
02.40 น.        เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบินอีสตาร์ เจ็ท เที่ยวบินที่ ZE514 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.30 – 06.00 ชั่วโมง) (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
10.20 น.        เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางโดยรถโค้ทปรับอากาศนำเที่ยวสู่เมืองชุนชอน
 
นำชมผลงานจินตนาการของศิลปินมากมายที่โดดเด่นด้วยการผสมผสานกับธรรมชาติที่สวยงามได้อย่างลงตัวที่ สวนศิลปะอันยาง (Anyang Art Park-안양예술공원) ชื่นชมและสนุกสนานไปกับการถ่ายรูปคู่กับจุดน่าสนใจกว่า 20 จุด อาทิ หอคอย 1 ตารางเมตร (Misfit Tower), หอชมวิว MVRDV (Anyang Peak), รี.วอล.เวอร์ (Re.Vol.Ver), อุโมงค์ linear Building Up in The Tree, ทางวกวนกระจก(Dimensional Mirror Labyrinth), บ้านกล่องอันยาง (Anyang Crate House) ให้เวลาทุกท่านได้แชะภาพฮิปๆ ชิคๆ กันมากมาย จากนั้นชม สะพานกระจกแก้ว ตั้งอยู่บนแม่น้ำซุยัง เมืองชุนชอน ลักษณะคล้ายสะพานแขวน ชมวิวทิวทัศน์
เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) เมนู ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อโดยการนำไก่บาร์บีคิว มันหวาน กะหล่ำปลี ต้นกระเทียม ซอส และข้าว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสีดำ คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานคู่กับผักกาดเกาหลีและเครื่องเคียงต่างๆ
บ่าย              นำท่านลงเรือเฟอร์รี่สู่เดินทางสู่เกาะนามิ โดยใช้เวลาข้ามประมาณ 10 นาที เกาะแห่งนี้ตั้งตามชื่อของนายพลนามิซึ่งเข้ารับราชการตั้งแต่อายุ 17 ท่านเป็นผู้มีความสามารถนำทัพไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลีจนได้รับตำแหน่งสูงในขณะที่ท่านอายุยังน้อย แต่ต่อมาภายหลังท่านได้ถูกใส่ร้ายโดยศัตรูทางการเมืองและถูกประหารชีวิต จากนั้นชมวิวทิวทัศน์ของสถานที่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี Winter Love Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชีย พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจสุดแสนโรแมนติกเปรียบประดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละคร เลยทีเดียว ที่นี่ท่านจะได้พบกับรูปปั้นของเบยองจุนและชเวจีวู และอิสระเดินชมตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาพบกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อลงเรือกลับ
ค่ำ                บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) เมนู สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ คล้ายกับสุกี้ยากี้ มีส่วนผสม เช่น ผัก เนื้อสัตว์หั่นบาง ๆ โดยการปรุงจะนำวัตถุดิบเหล่านี้จุ่มแช่ลงในน้ำเดือด หรือน้ำซุป และปล่อยทิ้งไว้สักพัก จากนั้นนำส่วนผสมอย่างอื่น เช่น เต้าหู้ บะหมี่ ลงตุ๋นให้เข้ากัน แล้วรับประทานโดยจุ่มลงในซอส
ที่พัก                NEW M HOTEL / JM HOTEL / BENIKEA RIO HOTEL หรือเทียบเท่า
เช้า               บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ ป้อมปราการฮวาซอง เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ตั้งแต่ยุคโจซอน (Joseon) สร้างขึ้นช่วงปี ค.ศ. 1794-1796 เป็นป้อมปราการ ประจำเขต Suwon-si ของจังหวัดเคียงกีโด เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้ กำแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงามถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 1997 สร้างขึ้นด้วยอิฐ โดยจะมีรูบนกำแพงขนาดที่พอดี สำหรับใช้เป็นจุดยิงปืนหรือธนูได้เชื่อกันว่าเป็นการสร้างที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุคนั้น
เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)  เมนู หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงหลากชนิดกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรเฉพาะและน้ำซุปสาหร่าย
บ่าย              จากนั้นท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมขบวนพาเหรดแฟนตาซีจากตัวการ์ตูนสุดน่ารักเติมเต็มความสุขของท่าน สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จำกัดชนิดพร้อมทั้งบรรยากาศสุดโรแมนติก ท่ามกลางสวนสวยที่จะผลัดเปลี่ยนจัดแสดงไม้ดอกนานชนิดตามฤดูกาลตลอดทั้งปี สมควรแก่เวลา นัดพบ ณ จุดนัดหมาย จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่กรุงโซล แวะช้อป ณ ศูนย์เครื่องสำอาง (Cosmetic gallery) เป็นศูนย์รวมของเครื่องสำอางแบรนด์ของเกาหลี อาทิ ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลาย อิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ                บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) เมนู ปลาย่างเตาถ่าน ปลาเนื้อแน่นย่างร้อนๆ ออกรสเค็มนิดๆ หอมถ่านที่ใช้ย่าง รับประทานเคียงกับกิมจินานาชนิด
หลังอาหาร จากนั้นนำท่านไปอิสระเดินเล่นช้อปปิ้งกันต่อที่ย่านฮงแด หรือ HONG-IK STREET เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik University) ศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย ที่นี่มีทั้งแกลเลอรี่ศิลปะ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นกลุ่มอายุ 20-30 ปี ที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ไม่สูงมาก จะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆ สถานที่ที่อยากแนะนำให้นักเดินทางสายช้อปและสายรีวิวได้รู้จัก ในปี 2019 นี้ เราขอแนะนำ CAFÉ เปิดใหม่ยอดฮิต อาทิ Café de One Piece (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้าน) ร้านอาหารที่ตกแต่งสไตล์วันพีชทั้งหมด ให้บรรยากาศแบบชิลล์ๆ มีเมนูอาหารที่น่าสนใจหลากหลายเมนู ใครชื่นชอบตัวการ์ตูนนี้ต้องไม่พลาด หรือท่านใดที่ชอบโลกของการ์ตูน แนะนำร้าน Yeonnam-dong 239-20  (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้าน) ร้านนี้ภายนอกดูเหมือนคาเฟ่ธรรมดาทั่วไป แต่เมื่อผลักประตูเข้าไปในร้าน ท่านจะรู้สึกเหมือนหลุดมาอยู่ในโลกของหนังสือการ์ตูนอย่างนั้นเลย ด้วยสไตล์การแต่งร้านเป็นลายเส้นขาวดำแบบ 2 มิติ ตั้งแต่พื้น ผนัง ประตู โต๊ะ เก้าอี้ จนถึงแก้วกาแฟและจานอาหาร ซึ่งมองเผิน ๆ ก็ไม่แน่ใจว่าของจริงหรือปลอม?? แต่รับรองถ่ายรูปมุมไหนก็สวยไปหมด หรือท่านใดยังหลงใหลในมุมของภาพ 3 มิติ TRICK EYES MUSEUM (ไม่รวมค่าเข้าชม) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่จัดขึ้นแบบพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่ศิลปะและภาพวาด ที่สร้างขึ้นโดย “ตร็องป์ L’Oeil” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D หรือชมโซน ICE MUSEUM (ไม่รวมค่าเข้าชม) เป็นเมืองน้ำแข็งเป็นศิลปะการแกะสลักและจำลองเป็นเมืองน้ำแข็ง ตื่นตาตื่นใจและสัมผัสกับความหนาวอุณหภูมิติดลบมากกว่า 5 องศา
 
ที่พัก                L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า               บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์โสมเกาหลี ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและนำกลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือทางบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกรวมถึงสถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูแลตับของเรา เป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมการสาธิตการทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดนี้ ฮอกเกนามู เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง จากนั้นนำท่านสู่ ร้านเช่าชุดฮันบก!! (ไม่รวมค่าเช่าชุดท่านละ 10,000-15,000 วอน) เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมยอดฮิตอีกหนึ่งจุดของการมาเยือนเกาหลีใต้ ที่ให้ท่านได้เลือก “สวมชุดฮันบก” ด้วยตนเอง แต่งตัวเป็นนางใน ซังกุง หรือคหบดีในซีรี่ย์ชื่อดังหลายๆเรื่อง
และเพื่อให้ได้บรรยากาศในการท่องเที่ยวมากขึ้น ถ่ายรูปออกมาได้สมจริงมากยิ่งขึ้น เราจะนำทุกท่านหลังจากเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเรียบร้อยแล้ว เดินทางมายัง พระราชวังเคียงบ็อค (Gyeongbokgung Palace) ซึ่งเป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชชอน (ค.ศ.1392-1910) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ต้นพระราชวงศ์ที่สถาปนาขึ้นโดยกษัตริย์แทโจ ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลังแต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ภายในมีการแสดงโชว์การเปลี่ยนเวรยามของทหารราชองครักษ์ การโชว์แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 30 นาที มีโชว์ทั้งหมด 3 รอบ คือ เวลา 10.30 น. รอบ 13.30 น. และ 15.30 น.
เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารยอดนิยมในวังหลวงในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันว่าบำรุงสุขภาพ ในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี คือ เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำและเกลือ
บ่าย                  นำท่านไปชม ดอกพ็อตกต หรือ ดอกซากุระเกาหลี (ตามฤดกาล) ทั่วทั้งประเทศเกาหลีใต้ กว่า 2 แสนต้นตามถนนหนทางสวนสาธารณะหรือบนเขาจะทยอยกันเบ่งบาน ทำให้ช่วงฤดูใบไม้ผลิทั้งเมืองจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูดังนั้นนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ จึงแวะเวียนมาเที่ยวชมความสวยงามและถ่ายรูปเก็บไว้กันเป็นจำนวนมากเพื่ออันเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มฤดูกาลที่อบอุ่นของชาวเกาหลีใต้อีกด้วย
(การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ ประมาณปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน หากท่านเลือกเดินทางในช่วงที่ดอกไม้ยังไม่บานหรือโรยแล้ว ทางบริษัทจะไม่หักคืนค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น)
จากนั้นนำท่านเข้าชมศูนย์สาหร่าย เยี่ยมชมของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี สาหร่ายผลิตสดใหม่ทุกวัน มีหลายรสชาติ เหมาะกับให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึก นำท่านเรียนรู้วิธีการทำคิมบับหรือข้าวห่อสาหร่าย เมนูง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คำว่า คิม แปลว่า สาหร่าย คำว่า บับ แปลว่า ข้าวลักษณะจะเป็นแท่งยาวๆ แล้วจะหั่นเป็นชิ้นๆ พอดีคำจิ้มกับโชยุหรือวาซาบิก็ได้ตามใจชอบ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ
ค่ำ                อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
                   หลังอาหาร นำท่าน ช้อปปิ้งย่านเมียงดง หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้เท่านั้น พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องสำอางแบรนด์ดังของเกาหลี เป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมจำนวนมากในแต่ละวัน
ที่พัก                L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า
เช้า               บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขามาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดง โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมัน สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี นำท่านชมศูนย์เจียระไนพลอยแอมมาทิส ชาวเกาหลีนิยมพลอยสีม่วงพลอย และถือว่าเป็นอัญมณีนำโชคและสุขภาพของผู้ที่เกิดวันเสาร์ นำท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงโซล บางครั้งถูกเรียกว่า “นัมซาน ทาวเวอร์” (NAMSAN TOWER) ตามสถานที่ตั้งคือบนภูเขานัมซาน เป็นหอคอยที่มีความสูงจากฐานประมาณ 236.7 เมตร มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1969 ถือว่าเป็นหอคอยเมืองที่สูงที่สุดติด 1 ใน 18 อันดับของโลก เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เข้าชมครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ ภายในแยกเป็น 3 โซน ได้แก่ TOWER , PLAZA และ LOBBY เป็นจุดที่สามารถชมความงดงามของกรุงโซลได้ทั้งยามกลางวันและยามค่ำคืน ชมทัศนียภาพของแม่น้ำ Han ซึ่งไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ภาพตึกรามบ้านช่องที่เรียงราย และล้อมรอบไปด้วยทิวเขา BUKHAN และเทือกเขา INWANGSAN อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอย  หรือคล้องกุญแจคู่รักตามอัธยาศัย
เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) เมนู จิมดัก หรือ ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง
บ่าย              จากนั้นแวะซื้อของฝากที่ร้านซุปเปอร์มาเก็ต เลือกซื้อสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมที่แปรรูปเป็นขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม กิมจิ เป็บเปโร้หรือป๊อกกี้เกาหลี ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลี เป็นต้น
                   สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่สนามบินอินชอน เช็คอินรับบอร์ดดิ้งพาส
17.05 น.        ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ สายการบิน อีสตาร์ เจ็ท เที่ยวบินที่ ZE511 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
21.25 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หรือ
20.55 น.        ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ สายการบิน อีสตาร์ เจ็ท เที่ยวบินที่ ZE513 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
01.40 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี

เงื่อนไขทัวร์เกาหลี

ราคาทัวร์รวม

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ                                  2.   ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
  1. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ                                   4.   ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
  1. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ                                 6.   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
  1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.               8.   หัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตามรายการ
  1. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม
1.   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
2.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
  1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.)
  2. ค่าทำวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย)
  3. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 2,000 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์)
  4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจ
 
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารอย่างน้อยจำนวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์
ราคาทัวร์โปรโมชั่น กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
2. กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดิน (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
3. กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี
4. กรณีแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะต้องชำระค่าตั๋วโดยสารเพิ่มด้วยตนเองจากค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว ณ วันที่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ตามข้อกำหนดของทางบริษัทและสายการบิน
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วันขึ้นไป (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว
2.2 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 46-60 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่ามัดจำทั้งหมดของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว
2.3 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว
เนื่องจากบริษัทต้องดำเนินการจัดเตรียมนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวล่วงหน้า เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินโดยสาร การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสำหรับเดินทาง ร้านอาหาร เป็นต้น
3. หากจำนวนการจองของผู้เดินทางเต็มกรุ๊ปแล้ว ผู้จองไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ทุกกรณี
4. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด 
5. การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล หรือจดหมาย ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
หรือสามารถติดต่อประสานงานผ่านแอพพลิเคชั่นอื่นๆตามช่องทางของบริษัทได้
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยว จองเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์เกาหลี **
ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์เกาหลี