เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี
เข้าชม:
853
รหัสทัวร์:
W-KR04
สายการบิน:
Eastar Jet
ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี Korea Winter s Soul | 5D3N
ราคาเริ่มต้น 13,900.-

ทัวร์เกาหลีเกาะนามิ I ปั่น RAIL BIKE I สะพานกระจก I อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี) หรือ ONEMOUNT SNOW PARK (ไม่รวมบัตรเข้า) **กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า ONEMOUNT SNOW PARK แทน** | สตรอว์เบอรีฟาร์ม I วัดวาวูจองซา I ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก+ถ่ายภาพ 3 มิติ I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) I สวนลอยฟ้า SEOULLO 7017 | ศูนย์น้ำมันสนแดง I ศูนย์พลอยอเมทิส I ศูนย์เวชสำอาง I ศูนย์สมุนไพร I พระราชวังชางด็อก I ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง I LINE FRIENDS STORE I ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน I DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) I ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN I นั่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ำฮัน | NSEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) I DUTY FREE I คลองชองเกซอน I ศูนย์โสม I SUPERMARKET
ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์เกาหลี

วันที่ 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
วันที่ 2  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I เกาะนามิ I ปั่น RAIL BIKE I สะพานกระจก I อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี) หรือ ONEMOUNT SNOW PARK (ไม่รวมบัตรเข้า) **กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า ONEMOUNT SNOW PARK แทน**
วันที่ 3  สตรอว์เบอรีฟาร์ม I วัดวาวูจองซา I ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก+ถ่ายภาพ 3 มิติ I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) I สวนลอยฟ้า SEOULLO 7017
วันที่ 4  ศูนย์น้ำมันสนแดง I ศูนย์พลอยอเมทิส I ศูนย์เวชสำอาง I ศูนย์สมุนไพร I พระราชวังชางด็อก I ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง I LINE FRIENDS STORE I ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน I DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) I ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN I นั่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ำฮัน
วันที่ 5  NSEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) I DUTY FREE I คลองชองเกซอน I ศูนย์โสม I SUPERMARKET

เดือน พฤศจิกายน 2019
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
20 – 24 พฤศจิกายน photo/airline-eastarjet.jpg 16,900.- 16,900.-
21 – 25 พฤศจิกายน 16,900.- 16,900.-
22 – 26 พฤศจิกายน 16,900.- 16,900.-
23 – 27 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.-
24 – 28 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.-
25 – 29 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.-
26 – 30 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.-
27 – 01 พฤศจิกายน 16,900.- 16,900.-
28 – 02 พฤศจิกายน 16,900.- 16,900.-
29 – 03 พฤศจิกายน 16,900.- 16,900.-
30 – 04 พฤศจิกายน 16,900.- 16,900.-
 
เดือน ธันวาคม 2019
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
01 – 05 ธันวาคม photo/airline-eastarjet.jpg 16,900.- 16,900.-
02 – 06 ธันวาคม 16,900.- 16,900.-
03 – 07 ธันวาคม 16,900.- 16,900.-
04 – 08 ธันวาคม 17,900.- 17,900.-
05 – 09 ธันวาคม 17,900.- 17,900.-
06 – 10 ธันวาคม 17,900.- 17,900.-
07 – 11 ธันวาคม 17,900.- 17,900.-
08 – 12 ธันวาคม 16,900.- 16,900.-
09 – 13 ธันวาคม 16,900.- 16,900.-
10 – 14 ธันวาคม 16,900.- 16,900.-
11 – 15 ธันวาคม 17,900.- 17,900.-
12 – 16 ธันวาคม 17,900.- 17,900.-
13 – 17 ธันวาคม 17,900.- 17,900.-
14 – 18 ธันวาคม 16,900.- 16,900.-
15 – 19 ธันวาคม 16,900.- 16,900.-
16 – 20 ธันวาคม 16,900.- 16,900.-
17 – 21 ธันวาคม 16,900.- 16,900.-
18 – 22 ธันวาคม 17,900.- 17,900.-
19 – 23 ธันวาคม 17,900.- 17,900.-
20 – 24 ธันวาคม 17,900.- 17,900.-
21 – 25 ธันวาคม 18,900.- 18,900.-
22 – 26 ธันวาคม 18,900.- 18,900.-
23 – 27 ธันวาคม 18,900.- 18,900.-
24 – 28 ธันวาคม 18,900.- 18,900.-
25 – 29 ธันวาคม 19,900.- 19,900.-
26 – 30 ธันวาคม 20,900.- 20,900.-
27 – 31 ธันวาคม 22,900.- 22,900.-
28 – 01 ธันวาคม 23,900.- 23,900.-
29 – 02 ธันวาคม 23,900.- 23,900.-
30 – 03 ธันวาคม 22,900.- 22,900.-
31 – 04 ธันวาคม 20,900.- 20,900.-
 
เดือน มกราคม 2020
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
01 – 05 มกราคม photo/airline-eastarjet.jpg 17,900.- 17,900.-
02 – 06 มกราคม 17,900.- 17,900.-
03 – 07 มกราคม 17,900.- 17,900.-
04 – 08 มกราคม 16,900.- 16,900.-
05 – 09 มกราคม 16,900.- 16,900.-
06 – 10 มกราคม 16,900.- 16,900.-
07 – 11 มกราคม 16,900.- 16,900.-
08 – 12 มกราคม 17,900.- 17,900.-
09 – 13 มกราคม 17,900.- 17,900.-
10 – 14 มกราคม 17,900.- 17,900.-
11 – 15 มกราคม 16,900.- 16,900.-
12 – 16 มกราคม 16,900.- 16,900.-
13 – 17 มกราคม 16,900.- 16,900.-
14 – 18 มกราคม 16,900.- 16,900.-
15 – 19 มกราคม 17,900.- 17,900.-
16 – 20 มกราคม 17,900.- 17,900.-
17 – 21 มกราคม 17,900.- 17,900.-
18 – 22 มกราคม 16,900.- 16,900.-
19 – 23 มกราคม 16,900.- 16,900.-
20 – 24 มกราคม 16,900.- 16,900.-
21 – 25 มกราคม 16,900.- 16,900.-
22 – 26 มกราคม 17,900.- 17,900.-
23 – 27 มกราคม 17,900.- 17,900.-
24 – 28 มกราคม 17,900.- 17,900.-
25 – 29 มกราคม 16,900.- 16,900.-
26 – 30 มกราคม 16,900.- 16,900.-
27 – 31 มกราคม 16,900.- 16,900.-
28 – 01 กุมภาพันธ์ 16,900.- 16,900.-
29 – 02 กุมภาพันธ์ 17,900.- 17,900.-
30 – 03 กุมภาพันธ์ 17,900.- 17,900.-
31 – 04 กุมภาพันธ์ 17,900.- 17,900.-
 
เดือน กุมภาพันธ์ 2020
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
01 – 05 กุมภาพันธ์ photo/airline-eastarjet.jpg 16,900.- 16,900.-
02 – 06 กุมภาพันธ์ 16,900.- 16,900.-
03 – 07 กุมภาพันธ์ 16,900.- 16,900.-
04 – 08 กุมภาพันธ์ 16,900.- 16,900.-
05 – 09 กุมภาพันธ์ 17,900.- 17,900.-
06 – 10 กุมภาพันธ์ 17,900.- 17,900.-
07 – 11 กุมภาพันธ์ 17,900.- 17,900.-
08 – 12 กุมภาพันธ์ 16,900.- 16,900.-
09 – 13 กุมภาพันธ์ 16,900.- 16,900.-
10 – 14 กุมภาพันธ์ 16,900.- 16,900.-
11 – 15 กุมภาพันธ์ 16,900.- 16,900.-
12 – 16 กุมภาพันธ์ 17,900.- 17,900.-
13 – 17 กุมภาพันธ์ 17,900.- 17,900.-
14 – 18 กุมภาพันธ์ 17,900.- 17,900.-
15 – 19 กุมภาพันธ์ 16,900.- 16,900.-
16 – 20 กุมภาพันธ์ 16,900.- 16,900.-
17 – 21 กุมภาพันธ์ 16,900.- 16,900.-
18 – 22 กุมภาพันธ์ 16,900.- 16,900.-
19 – 23 กุมภาพันธ์ 17,900.- 17,900.-
20 – 24 กุมภาพันธ์ 17,900.- 17,900.-
21 – 25 กุมภาพันธ์ 17,900.- 17,900.-
22 – 26 กุมภาพันธ์ 16,900.- 16,900.-
23 – 27 กุมภาพันธ์ 16,900.- 16,900.-
24 – 28 กุมภาพันธ์ 16,900.- 16,900.-
25 – 29 กุมภาพันธ์ 16,900.- 16,900.-
26 – 01 มีนาคม 17,900.- 17,900.-
27 – 02 มีนาคม 17,900.- 17,900.-
28 – 03 มีนาคม 17,900.- 17,900.-
29 – 04 มีนาคม 16,900.- 16,900.-
 
เดือน มีนาคม  2020
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
01 – 05 มีนาคม photo/airline-eastarjet.jpg 14,900.- 14,900.-
02 – 06 มีนาคม 14,900.- 14,900.-
03 – 07 มีนาคม 15,900.- 15,900.-
04 – 08 มีนาคม 16,900.- 16,900.-
05 – 09 มีนาคม 16,900.- 16,900.-
06 – 10 มีนาคม 16,900.- 16,900.-
07 – 11 มีนาคม 15,900.- 15,900.-
08 – 12 มีนาคม 14,900.- 14,900.-
09 – 13 มีนาคม 14,900.- 14,900.-
10 – 14 มีนาคม 15,900.- 15,900.-
11 – 15 มีนาคม 16,900.- 16,900.-
12 – 16 มีนาคม 16,900.- 16,900.-
13 – 17 มีนาคม 16,900.- 16,900.-
14 – 18 มีนาคม 15,900.- 15,900.-
15 – 19 มีนาคม 14,900.- 14,900.-
16 – 20 มีนาคม 13,900.- 13,900.-
17 – 21 มีนาคม 15,900.- 15,900.-
18 – 22 มีนาคม 16,900.- 16,900.-
19 – 23 มีนาคม 16,900.- 16,900.-
20 – 24 มีนาคม 16,900.- 16,900.-
21 – 25 มีนาคม 15,900.- 15,900.-
22 – 26 มีนาคม 14,900.- 14,900.-
23 – 27 มีนาคม 14,900.- 14,900.-
24 – 28 มีนาคม 15,900.- 15,900.-
25 – 29 มีนาคม 16,900.- 16,900.-
26 – 30 มีนาคม 16,900.- 16,900.-
27 – 31 มีนาคม 16,900.- 16,900.-
28 – 01 เมษายน 15,900.- 15,900.-
29 – 02 เมษายน 14,900.- 14,900.-
30 – 03 เมษายน 14,900.- 14,900.-
31 – 04 เมษายน 15,900.- 15,900.-

ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี

โปรแกรมการเดินทางทัวร์เกาหลี

คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4   ณ เคาน์เตอร์สายการบิน  EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้
 
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
เช้า      
                เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้(กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมงเพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ เกาะบรรยากาศโรแมนติก ขึ้นชื่อเรื่องทัศนียภาพอันงดงาม ตัวเกาะมีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว ตั้งอยู่กลางทะเลสาบซองเพียง บนเกาะจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติมากมายให้ท่านได้ดื่มด่ำ ทั้งทิวสนเรียงรายเป็นทาง อุโมงค์ต้นแปะก๊วย ต้นเกาลัด ต้นเมเปิ้ล ดอกไม้นานาพรรณ และยังความพิเศษคือเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์โรแมนติกชื่อดังเรื่อง WINTER SONATA นักท่องเที่ยวจึงนิยมพากันมาถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นพระนาง 'เบยองจุนและแชงจีอู' นอกจากนี้มีกิจกรรมอีกมากมายให้ทำ มีร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ ให้ท่านเดินเที่ยวชมได้อย่างไม่รู้เบื่อ
ดักคาลบี้ (DAKGALBI)

                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ดักคาลบี้ (DAKGALBI) ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิวเกาหลี อาหารยอดนิยมของคนเกาหลี โดยวิธีการนำเนื้อไก่ที่หั่นเป็นชิ้น ๆ และผักต่าง ๆ มาผัดรวมกันกับซอสบาร์บีคิวในกระทะเหล็กแบนขนาดใหญ่
เที่ยง    

RAIL BIKE
                                                                                                                                           
           หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ นำท่านไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการปั่นจักรยานบนรางรถไฟหรือ "RAIL BIKE" ซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่ชาวเกาหลีกำลังนิยมมากในปัจจุบัน นอกจากจะเป็นการออกกำลังกายแล้ว ท่านยังจะได้อิ่มเอมกับธรรมชาติที่สวยงามตลอดเส้นทางอีกด้วย
บ่าย
 
ลานสกีรีสอร์ท
            จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ลานสกีรีสอร์ท ทุกท่านจะได้สัมผัสหิมะและเก็บบรรยากาศเป็นที่ระลึกก่อนจะไปสนุกกับการเล่นสกี ซึ่งลานสกีแห่งนี้มีความพิเศษด้วยเนินหิมะที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า 1 กิโลเมตรขึ้นไป กล่าวกันว่าเป็นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ในขณะเดียวกันก็มีทางวิ่งสำหรับมืออาชีพ มีเนินรูปตัวเอสเป็นตัวเชื่อมระหว่างยอดเนินและพื้นด้านล่างมาให้ท่านได้โชว์ฝีมือกันเต็มที่
(** ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก **)
**การเตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม เสื้อแจ็คเก็ตกันน้ำหรือผ้าร่ม กางเกงรัดรูป ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เป็นต้น ขอคำแนะนำและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง**
**ในกรณีที่ลานสกีกลางแจ้งปิด เราจะพาท่านสู่ลานสกีในที่ร่ม ONEMOUNT SNOWPARK แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS &GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดที่ไม่สนใจเล่น SNOW PARK สามารถเดินช็อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย มีทั้ง H&M, ADIDAS และมีแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถเล่นเครื่องเล่นหลากหลายชนิดทั้ง บันจี้จัมพ์, ไม้ลากเลื่อน, ม้าหมุน, สไลเดอร์ (ไม่รวมบัตรเข้า)
สะพานกระจก
            จากนั้นพาทุกท่านพบกับประสบการณ์สุดตื่นเต้นในการชมสะพานกระจกแก้ว พร้อมชมวิวสองข้างทางจากบนสะพาน
 

พุลโกกิ (BULGOGI)
เย็น

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก BENIKEA SUWON HOTEL
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
            รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย พุลโกกิ (BULGOGI) ส่วนผสมจะมีเนื้อหมู โดยการนำเนื้อสัตว์มาหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่าง ๆ ก่อนนำไปต้มน้ำขลุกขลิก
 

เช้า      

สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม
                เช้านี้นำท่านเข้าสู่ สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม ให้ท่านได้ชิมสตรอว์เบอร์รีสด ๆ ฉ่ำ ๆ พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการปลูกสตรอว์เบอร์รีของชาวเกาหลีให้ได้ผลผลิตดีและรสชาติหวานหอมชวนรับประทาน ซึ่งท่านจะสามารถซื้อความอร่อยกลับไปเป็นของฝากให้คนทางบ้านได้ด้วย (**หมายเหตุ : การเก็บขึ้นอยู่กับจำนวนตามที่ชาวเกษตรกำหนด และขึ้นอยู่กับผลิตผลในแต่ละสัปดาห์)
วัดวาวูจองซา
            นำท่านเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดวาวูจองซา ชมความงามของเศียรพระพุทธรูปสีทองตระการตาขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 8 เมตร ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่าเป็นรูปสลักไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งประดิษฐานอยู่บนกองหินด้านหลังสระน้ำขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็ก ๆ วางเรียงราย นอกจากนี้วัดวาวูจองซายังเป็นที่เก็บรักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ.1988 อีกด้วย
 
 
บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA)
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) อาหารปิ้งย่างสไตล์เกาหลีรับประทานพร้อมเครื่องเคียงของเกาหลี
 
กิมบับ
บ่าย

ชุดฮันบก
            จากนั้นเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายด้วย ชุดฮันบก ชุดประจำชาติ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ถ่ายภาพกับฉาก 3 มิติ ไปอวดคนทางบ้าน
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
            จากนั้นให้เวลาทุกท่านเต็มอิ่มกับสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ด้วยบัตร SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถเล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ ได้ทุกชนิดอย่างไม่จำกัด เช่น ทีเอ็กซ์เพรส, รถไฟเหาะ, โรงหนังสามมิติ, บ้านผีสิงหมุน ฯลฯ ท่านยังสามารถเข้าซาฟารีเพื่อชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกและความน่ารักของเจ้าหมีที่สามารถสื่อสารกับคนได้ นอกจากนี้ยังมีสวนดอกไม้สีสันสวยงามให้ได้เก็บภาพกัน
Seoullo 7017
                พาท่านสู่ “Seoullo 7017” สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวล่าสุดที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ให้กลายเป็นถนนลอยฟ้า ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งสะพานนี้จะเป็นพื้นที่สีเขียว (Seoul’s Botanical Skyline Park) ที่เต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้กว่า 200 สายพันธุ์ ที่มาของชื่อ
 
                Seoullo 7017 มาจากการประกอบคำว่า Seoul (โซล) เข้ากับ lo (โล) ที่หมายถึงการเดิน ส่วนเลข 70 หมายถึงปีที่เริ่มก่อสร้างสะพานแห่งนี้ (1970) เลข 17 หมายถึงปีที่แล้วเสร็จ (2017) โดยเส้นทางที่เปิดนั้นจะเชื่อม 17 เส้นทางรอบกรุงโซล ตั้งแต่สถานี Hoehyeon ที่ตลาดดงแดมุนไปยังภูเขานัมซาน และ Seoul Station Square ที่สถานีรถไฟโซล และบางเส้นทางจะมีความสูงจากพื้นถึง 17 เมตร ทำให้เห็นวิวของหอคอย N Seoul Tower และทิวทัศน์รอบ ๆ ได้อย่างชัดเจน
            นำท่านร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมกับการเรียนทำข้าวห่อสาหร่าย กิมบับ อาหารประจำชาติเกาหลี ซึ่งเป็นอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหนึ่ง
 
ชาบูชาบู (SHABU SHABU)
เย็น

            รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) สุกี้สไตล์เกาหลี ทานพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงเกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย
 
 
ชาบูชาบู(SHABU SHABU)
เย็น

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก BENIKEA SEOUL HOTEL
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ชาบูชาบู (SHABU SHABU) ต้มในน้ำซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงเกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้า

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
                เช้านี้พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีที่มีสรรพคุณช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด ป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
ซัมเกทัง
ศูนย์พลอยอเมทิส
            จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้จะทำให้มีโชคลาภและสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในชีวิต
ศูนย์เวชสำอาง
            สุดท้ายก่อนรับประทานอาหารกลางวัน พาท่านสู่ ศูนย์เวชสำอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา เช่น ครีมน้ำแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ

เที่ยง

            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ซัมเกทัง หรือเมนูไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) เป็นอาหารที่นิยมรับประทานกันในชาววังสมัยก่อน ภายในตัวไก่จะมีข้าว รากโสม พุทราแดง เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน
ศูนย์สมุนไพร
 
            นำท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ็อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านอีกด้วย
บ่าย
 
พระราชวังชางด็อกกุง
            นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อกกุง ซึ่งเป็นพระราชวังหลวงวังที่สองที่สร้างต่อจากพระราชวังเคียงบ็อกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังที่มีความสำคัญอย่างมากต่อกษัตริย์หลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ที่มีสภาพดีและสมบูรณ์ที่สุดใน 5 พระราชวังหลวงทั้งหมดที่ยังคงเก็บรักษาไว้ และที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997
โอซัมพุลโกกิ (OSAM BULGOGI)
LINE FRIENDS STORE
                นอกจากนี้ท่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STORE ที่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตูน LINE ซึ่งแต่ละตัวจะมีสินค้าที่ระลึกให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องเขียน ฯลฯ ภายในร้านยังมีมุมน่ารัก ๆ ให้ถ่ายรูปกันได้อย่างจุใจ โดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญอย่างเจ้าหมีบราวน์ตัวใหญ่ยักษ์ที่ตั้งอยู่ด้านหน้า ที่ใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแม้กระทั่งคนเกาหลีเอง
เมียงดง
                เอาใจคอช้อปปิ้งกับแหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตที่คนไทยรู้จักกันดี เมียงดง เป็นย่านที่ได้ชื่อว่ารวบรวมแฟชั่นแบรนด์ชั้นนำไว้มากมาย ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอาง และยังมี เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย์ยอดฮิต เรียกว่าแค่ที่นี่ที่เดียวก็สามารถหาซื้อได้ทุกอย่างที่ท่านต้องการ
ทงแดมุน
                จากนั้นนำท่านช็อปปิ้งต่อที่ ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน  มีจุดเด่นคือมักมีการแสดงเปิดหมวกจากผู้ที่มีความสามารถมากมายให้รับชม นอกจากนี้ท่านยังสามารถเดินข้ามฝั่งไปชมตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ นิทรรศการต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN ด้วย การจัดแสดงขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
 
            รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย โอซัมพุลโกกิ (OSAM BULGOGI) วิธีการทำคือ หั่นเนื้อสัตว์เป็นชิ้นบาง ๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่าง ๆ ก่อนนำไปต้มน้ำขลุกขลิก สามารถทานได้ทั้งแบบย่างและต้ม
เย็น
 
หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก BENIKEA SEOUL HOTEL
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
เช้า

N SEOUL TOWER
            เช้านี้นำท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ตั้งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งน่าสนใจต่าง ๆ มากมาย เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอัน ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัย รวมไปถึงชมไฮไลท์ของที่นี่คือการคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
DUTY FREE
            จากนั้นเอาใจคอช้อปปิ้งอีกครั้งโดยการพาช้อปสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้ำหอม, เสื้อผ้า, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เครื่องประดับ ฯลฯ
จิมดัก
คลองชองเกชอน
            จากนั้นผ่านชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี มีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ปัจจุบันคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ได้นั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืน

            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี คลุกด้วยน้ำซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อน ๆ กับเครื่องเคียงเกาหลี
เที่ยง
ศูนย์โสม
บ่าย

SUPERMARKET
                หลังจากนั้นได้เวลานำท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช็อปปิ้งที่ SUPERMARKET เพื่อซื้อของฝากที่ระลึก มีร้านขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากหลายชนิด กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว ฯลฯ
                จากนั้นพาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม โดยเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก โสมมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยทำให้จิตใจสงบ, เพิ่มพละกำลัง ช่วยบำรุงหัวใจ ฯลฯ

ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี

เงื่อนไขทัวร์เกาหลี

อัตราทัวร์รวม
R ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ  
R ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ                                                                                                
R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ                                                                                                   
R ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า  
R ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ                                                                                                
R ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี                                                                                                                
R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.                                                                             
R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
R ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครื่องเล่นไม่จำกัด
R ปลั๊กไฟ ADAPTER
 
อัตราทัวร์ไม่รวม
R ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
R ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทั้งทริป      
R หากผู้เดินทางไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 5,000 บาท
R ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%                                                                              
R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15-20 กก.)                  
R ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3.ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4.สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
R ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER
 
หมายเหตุ
R จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่  20 ท่าน ขึ้นไป
R เที่ยวบิน ราคา รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
R ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
R กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง, เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ไทยและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง หรือในกรณีอื่นๆ การพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถทำการเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ (เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ) ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์หรือค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
R หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ชำรุด หรือฉีกขาด
R ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
R หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชำระเงิดมัดจำภายใน 1 วัน และส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง และชำระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน
R ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ  เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
R ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
R   เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
R ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
R   มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น         
R ในกรณีที่ลูกค้าตั้งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า
R กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
R กรณีที่ท่านซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ช่วงเทศกาล ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิก
- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทาง 61 วันขึ้นไปเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
- หากยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมื่อชำระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์เกาหลี **
ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์เกาหลี