เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
ทัวร์พม่า
เยือนดินแดนลุ่มแม่น้ำอิรวดี  ถิ่นกำเนิดอารยธรรมโบราณแห่งอาณาจักรพุกาม ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพม่ากับ 5 มหาบูชาสถานอันได้แก่ 
- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(ย่างกุ้ง) เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น
- พระธาตุอินทร์แขวน หรือ  พระธาตุเจดีย์ไจก์ถิโย  ลักษณะเด่นของพระธาตุอินทร์แขวน คือ มีลักษณะเป็น ก้อนหินสีทองขนาดใหญ่สูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ โดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อ
- มหาเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม โดยชื่อ "ชเวสิกอง" มีหมายความว่า "เจดีย์ทองแห่งชัยชนะ" (ชเว = ทอง)
- เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี หรือ พระธาตุมุเตาซึ่งเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุรวม 2 เส้น มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี
- พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย์ พระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 เมตร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่บ้านของพม่า ประดิษฐานอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์
นอกจากนี้ ผู้คนยังนิยมไปขอพรจากเทพทันใจ(นัตโบโบยี) ณ เจดีย์โบตาทาวน์ เชื่อกันว่าถ้ากระซิบขออะไรแล้วจะทำให้สมหวัง ดังปรารถนารวดเร็วทันใจ
พร้อมเที่ยวชมความงามของทัศนียภาพตามเมืองสำคัญต่างๆ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกมากมาย
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์.เมียนมาร์ โปรสุขใจ บินไปอิ่มบุญ ทัวร์พม่า 3D2N

รหัสทัวร์
BI-MM12
 ทัวร์พม่าเดินทาง
เมษายน-ตุลาคม 2566
พระนอนตาหวาน • พระนั่งหงาทัตจี • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง • หงสาวดี • พระธาตุมุเตา • พระราชวังบุเรงนอง • พระนอนชเวตาเลียว • พระไจ๊ปุ่น เมืองสิเรียม • เจดีย์เยเลพญา • เจดีย์ไจ๊เข้า

ทัวร์พม่าเริ่ม 9,999 .-

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน ทัวร์พม่า 3D2N

รหัสทัวร์
PB-MM02
 ทัวร์พม่าเดินทาง
เมษายน-ตุลาคม 2566
เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-ตลาดสก็อต-เจดีย์โปตาทาวน์ เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์กลางน้ำ-เจดีย์ไจ๊เค๊า-พระนอนตาหวาน-วัดหง๊าทัตจี-พระหยกขาว

ทัวร์พม่าเริ่ม 10,999 .-

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี - พักอินทร์แขวน ทัวร์พม่า 3D2N

รหัสทัวร์
SE-MM04
 ทัวร์พม่าเดินทาง
พฤษภาคม-ตุลาคม 2566
เมืองหงสา – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์ – ไจ้ทีโย – พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ – เมืองย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – พระนอนตาหวาน – พระหงาทัตจี

ทัวร์พม่าเริ่ม 9,990 .-

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า มู.นะ.เมียนมาร์ หงสา ย่างกุ้ง ทัวร์พม่า 2D1N

รหัสทัวร์
FM-MM01
 ทัวร์พม่าเดินทาง
พฤษภาคม-มิถุนายน 2566
2 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พา “มู” ทุกจุด เทพทันใจ ... แม่ยักษ์ ... พระสุริยันจันทรา พระนอนยิ้มหวาน / เจดีย์ไจ๊ปุ่น / พระราชวังบุเรงนอง / วัดงาทัตจี / วัดพระนอนตาหวาน เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ฮอทพอท / กุ้งแม่น้ำ / สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง ... พร้อมรับของที่ระลึกทุกที่นั่ง

ทัวร์พม่าเริ่ม 7,990 .-

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์.เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี ไจ๊โท ทัวร์พม่า 3D2N

รหัสทัวร์
BI-MM14
 ทัวร์พม่าเดินทาง
เมษายน-ตุลาคม 2566
พระนอนตาหวาน • พระนั่งหงาทัตจี • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง • เมืองหงสาวดี • พระราชวังบุเรงนอง • พระธาตุมุเตา • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระนอนชเวตาเลียว • พระธาตุอินแขวน • เมืองย่างกุ้

ทัวร์พม่าเริ่ม 10,999 .-

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า MYANMAR มัณฑะเลย์ พุกาม สะพานไม้อูเบ็ง ทัวร์พม่า 4D3N

รหัสทัวร์
PB-MM01
 ทัวร์พม่าเดินทาง
เมษายน-ตุลาคม 2566
ชเวนานจอง-วัดกุโสดอร์-ยอดเขามัณฑะเลย์-ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ระฆังยักษ์-เจดีย์ชินพิวเม-วิหารไม้สักทอง ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก-ชมพระอาทิตย์ตก-เจดีย์ชเวสิกอง วัดติโลมินโล-เจดีย์สัพพัญญู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยันจี-วัดมนุหา ไฮไลท์ !! ชมพระอาทิตย์ตกที่สะพานไม้อูเบ็ง / ชมพิธีกรรมล้างพระพักต์พระมหามุนี

ทัวร์พม่าเริ่ม 15,999 .-

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์.เมียนมาร์ ดินแดนแห่งมรดกโลก ทัวร์พม่า 4D3N

รหัสทัวร์
BI-MM13
 ทัวร์พม่าเดินทาง
มิถุนายน-ตุลาคม 2566
วัดกุโสดอ • ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ มัณฑะเลย์ • นั่งรถสู่พุกาม • วิหารกุบยางจี • วัดมนุหา • วิหารธรรมยานจี • เจดีย์สับพันยู ชมวิวพระอาทิตย์ตก พุกาม • เจดีย์ชเวสิกอง • วิหารติโลมินโล • วิหารอนันดา • มัณฑะเลย์ • โรงงานเครื่องเขิน มัณฑะเลย์ • พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี •

ทัวร์พม่าเริ่ม 14,999 .-

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์.พม่า มนต์เสน่ห์แห่งเมืองพุกาม ทัวร์พม่า 4D3N

รหัสทัวร์
BI-MM09
 ทัวร์พม่าเดินทาง
เมษายน-สิงหาคม 2566
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง • วัดกุโสดอ • ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ มัณฑะเลย์ • นั่งรถสู่พุกาม • วิหารกุบยางจี • วัดมนุหา • วิหารธรรมยานจี • เจดีย์สับพันยู ชมวิวพระอาทิตย์ตก พุกาม • เจดีย์ชเวสิกอง • วิหารติโลมินโล • วิหารอนันดา • มัณฑะเลย์ • โรงงานเครื่องเขิน มัณฑะเลย์ • พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี • สะพานไม้อูเบ็ง • วัดมหากันดายงค์

ทัวร์พม่าเริ่ม 15,999 .-

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์.มูข้ามแดน เมียนมาร์สักการะ 9สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทัวร์พม่า 2D1N

รหัสทัวร์
BI-MM11
 ทัวร์พม่าเดินทาง
เมษายน-ตุลาคม 2566
พระธาตุมุเตา • พระราชวังบุเรงนอง • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระนอนชเวตาเลียว • เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์เอ่งต่อหย่า • เจดีย์ไจ๊กะส่าน • พระนอนตาหวาน • พระนั่งงาทัตจี • สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินดอนเมือง

ทัวร์พม่าเริ่ม 9,999 .-

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  • โปรแกรมทัวร์

    Programs Tour

            ทัวร์เนปาล    ทัวร์เนปาล
            ทัวร์ลาว    ทัวร์ลาว
            ทัวร์ตุรกี    ทัวร์ตุรกี
            ทัวร์บรูไน    ทัวร์บรูไน
            ทัวร์ดูไบ    ทัวร์ดูไบ
            ทัวร์ภูฏาน    ทัวร์ภูฏาน

ติดต่อฝ่ายขายSale Contact

ติดต่อฝ่ายขายเพิ่มเติม >>>

ฮอตโปรโมชั่นHot Promotion

เวียดนาม