เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ SAPA HANOI TAMCHUC ทัวร์เวียดนาม 5D4N

รหัสทัวร์
BI-VN73
 ทัวร์เวียดนามเดินทาง
มีนาคม-ตุลาคม 2566
ลาวไก ซาปา • หมู่บ้านชาวเขา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • ตลาดซาปา สะพานแก้วมังกรเมฆ • ลาวไก • ชายแดนลาวไก • ร้านเยื่อไผ่ • ฮานอย ฮานาม • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก” • ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง็อกเซิน • ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

ทัวร์เวียดนามเริ่ม 16,999 .-

ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ DANANG HOIAN BANAHILLS (พักบานาฮิลล์) ทัวร์เวียดนาม 4D3N

รหัสทัวร์
BI-VN71
 ทัวร์เวียดนามเดินทาง
พฤศจิกายน-มีนาคม 2567
Wonder Park • Apec Park • สะพานมังกร หาดหมีเคว วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina • ร้านไข่มุก • บาน่าฮิลล์ • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ • สะพานมือสีทอง • สวนสนุกแฟนตาซี หมู่บ้านฝรั่งเศส • โซนใหม่ Eclipse Square • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • ร้านหินอ่อน • เมืองโบราณฮอยอัน ร้านเยื่อไผ่ • ตลาดฮาน

ทัวร์เวียดนามเริ่ม 14,999 .-

ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ SAPA HANOI FANSIPAN ทัวร์เวียดนาม 4D3N

รหัสทัวร์
BI-VN69
 ทัวร์เวียดนามเดินทาง
เมษายน-กรกฏาคม 2566
กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม • หมู่บ้านชาวเขา ตลาดซาปา ซาปา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • น้ำตกสีเงิน • สะพานแก้วมังกรเมฆ ฮานอย • จัตุรัสบาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกเซิน • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย ฮานอย • จัตุรัสบาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกเซิน • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย

ทัวร์เวียดนามเริ่ม 18,999 .-

ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ HUE DANANG HOIAN BANAHILLS (พักบานาฮิลล์) ทัวร์เวียดนาม 4D3N

รหัสทัวร์
BI-VN70
 ทัวร์เวียดนามเดินทาง
พฤศจิกายน-มีนาคม 2567
Wonder Park • เว้ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • เจดีย์เทียนมู่ • ล่องเรือแม่น้ำหอม พระราชวังอันดินห์ • Incense Village • ร้านไข่มุก • บาน่าฮิลล์ • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ • สะพานมือสีทอง • สวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บ้านฝรั่งเศส • โซนใหม่ Eclipse Square Apeck Park • สะพานมังกร • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • ร้านหินอ่อน • เมืองโบราณฮอยอัน วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina • ร้านเยื่อไผ่ • ตลาดฮาน

ทัวร์เวียดนามเริ่ม 15,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไต้หวัน เที่ยวสุดชิค เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
BI-TW22
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
พฤศจิกายน-มิถุนายน 2566
เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดปลาไทเป • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 16,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วไจ้โกว ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
SE-CN13
 ทัวร์จีนเดินทาง
กันยายน-ตุลาคม 2566
ทะเลสาบเต๋อซี – อุทยานแห่งชาติหวงหลง – นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง – เมืองจิ่วไจ้โกว อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า เมืองโบราณซงพาน – จตุรัสหย่างเทียนวู่ – รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ เมืองเฉิงตู – วัดเหวินซู – ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ – ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ – แพนด้ายักษ์ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – สะพานโบราณ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ทัวร์จีนเริ่ม 29,990 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วไจ้โกว ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
SE-CN12
 ทัวร์จีนเดินทาง
มิถุนายน 2566
ทะเลสาบเต๋อซี – เมืองโบราณซงพาน – จิ่วไจ้โกว อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง – นั่งรถแบตเตอรี่ – อุทยานแห่งชาติหวงหลง – เมืองตูเจียงเอียน เมืองเฉิงตู – ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ – แพนด้ายักษ์ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – สะพานโบราณ วัดเหวินซู – ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่

ทัวร์จีนเริ่ม 19,990 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ทัวร์จีน ุ6D5N

รหัสทัวร์
SE-CN11
 ทัวร์จีนเดินทาง
พฤษภาคม-กรกฏาคม 2566
เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – อุทยานน้ำหยก – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองโบราณฉู่สง เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก – ถนนคนเดินหนานผิงเจี่ย

ทัวร์จีนเริ่ม 23,990 .-

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ไหว้พระ นองปิง ฟรีเดย์ 1 วัน EP.3 ทัวร์ฮ่องกง 3D2N

รหัสทัวร์
SE-HK21
 ทัวร์ฮ่องกงเดินทาง
สิงหาคม-ตุลาคม 2566
นั่งกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – Avenue of Stars อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ยอดเขาวิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก – ห้าง T GALLERIA – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

ทัวร์ฮ่องกงเริ่ม 21,990 .-

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ทัวร์ฮ่องกง 3D2N

รหัสทัวร์
SE-HK20
 ทัวร์ฮ่องกงเดินทาง
สิงหาคม-ตุลาคม 2566
เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – Avenue of Stars – A Symphony of Lights วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย นั่งกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอา

ทัวร์ฮ่องกงเริ่ม 21,990 .-

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA ยูฟุอิน ฮากาตะ ซากะ ทัวร์ญี่ปุ่น 5D3N

รหัสทัวร์
SE-JPFU37
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดินทาง
มิถุนายน-สิงหาคม 2566
หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าคุชิดะ - ศาลเจ้ายูโทะคุอินาริ - ศาลเจ้าโออุโอะ - ดิวตี้ฟรี - กันดั้มพาร์ค อิออน เลือกอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเดินทางท่องเที่ยวในเมืองฟุกุโอกะโดยมีไกด์พาเที่ยว (ไม่รวมค่าเดินทาง)อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย

ทัวร์ญี่ปุ่นเริ่ม 19,990 .-

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป SCANDINAVIA สต็อคโฮล์ม ออสโล โคเปนเฮเกน ทัวร์ยุโรป 8D5N

รหัสทัวร์
SE-UR35
 ทัวร์ยุโรปเดินทาง
กันยายน-พฤศจิกายน 2566
เมืองสต็อคโฮล์ม - เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - เมืองกอล เมืองกอล - เมืองฟลัม - ล่องเรือชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟยอร์ด” จาก เมืองฟลัม สู่ หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - เมืองฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก “ฟลัมสบาน่า” จาก เมืองฟลัม สู่ เมืองไมร์ดัล - น้ำตกจอสฟอสเซ่น – เมืองเกียโล เมืองเกียโล - เมืองออสโล - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวังหลวง ออสโล- อาคารรัฐสภา ออสโล - ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เมืองโคเปนเฮเกน - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว - ท่าเรือนูฮาวน์ - ถนนสตรอยเยท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน

ทัวร์ยุโรปเริ่ม 87,990 .-

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี TURKIYE SHOCK PRICE ทัวร์ตุรกี 8D5N

รหัสทัวร์
VW-TR02
 ทัวร์ตุรกีเดินทาง
มิถุนายน-สิงหาคม 2566
สุเหร่าเซ็นต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - ตลาดสไปร์ท ชมม้าไม้จำลอง - ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส คอนย่า - คาราวานซาราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา *OPTION* ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินซาดัค – หุบเขาอุชิซาร์ - หุบเขานกพิราบ - จุดชมวิวเกอเรเม่ - หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาอวานอส - ทะเลสาบเกลือ พิพิธภัณฑ์อตาเติร์ก - ทะเลสาบโกลจุก - จตุรัสทักซิม

ทัวร์ตุรกีเริ่ม 26,999 .-

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี เที่ยวสุดฟิน IN TURKIYE ทัวร์ตุรกี 8D5N

รหัสทัวร์
VW-TR01
 ทัวร์ตุรกีเดินทาง
มิถุนายน-ตุลาคม 2566
ประเทศ 2 ทวีป ยุโรป และ เอเชีย **ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย** **นั่งรถคาสสิคคาร์ ถ่ายรูปวิวบอลลูน** ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ชมปราสาทปุยฝ้าย น้ำตกหินปูนสีขาว

ทัวร์ตุรกีเริ่ม 28,888 .-

ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม โย่ว เที่ยวซาปากับ กีกี้ ทัวร์เวียดนาม 4D3N

รหัสทัวร์
VW-VN05
 ทัวร์เวียดนามเดินทาง
มิถุนายน-กรกฏาคม 2566
สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พรอมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ ถ่ายรูปคู่วิวฟูจิแบบ เต็มลูก ณ สวน โออิชิ ปาร์ค สวนชมวิวยอดฮิตของชาวญี่ปุ่น เรียนรู้วัฒนธรรมการชงชาแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม และพาชมหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค ขึ้น ชมวิว ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจย่านดังกรุงโตเกียว โอไดบะ และ ชินจุกุ **อิสระฟรีเดย์ ช้อปปิ้ง สวนสนุก หรือ ท่องเที่ยวใจกลางกรุงโตเกียว 1 วัน เต็ม** อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)

ทัวร์เวียดนามเริ่ม 8,989 .-

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ SHOPPING มูเตลู เหมียว เหมียว ทัวร์ญี่ปุ่น 6D4N

รหัสทัวร์
TN-JPOS93
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดินทาง
พฤษภาคม-กันยายน 2566
วัดโอสึคันนอน เป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองนาโกย่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดคินคะคุจิ หรือปราสาททอง วัดเบียวโดอิน วัดที่ปรากฏอยู่บนเหรียญ 10 เยนสีทองแดงนั่นเอง นั่งรถไฟ สู่ สถานีรถไฟคิชิ สถานีรถไฟที่เป็นสำนักงานประจำการ ของนายสถานีแมวเหมียว ช้อปปิ้ง แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท เมืองนาโกย่า และ อิออน ของเมืองโอซาก้า ตลาดปลาคุโรชิโอะ ตลาดปลาและอาหารทะเล ของเมืองวาคายาม่า ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านชินไซบาชิ ชื่อดัง พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ

ทัวร์ญี่ปุ่นเริ่ม 33,888 .-

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  • โปรแกรมทัวร์

    Programs Tour

            ทัวร์เนปาล    ทัวร์เนปาล
            ทัวร์ลาว    ทัวร์ลาว
            ทัวร์ตุรกี    ทัวร์ตุรกี
            ทัวร์บรูไน    ทัวร์บรูไน
            ทัวร์ดูไบ    ทัวร์ดูไบ
            ทัวร์ภูฏาน    ทัวร์ภูฏาน

ติดต่อฝ่ายขายSale Contact

ติดต่อฝ่ายขายเพิ่มเติม >>>

ฮอตโปรโมชั่นHot Promotion

เวียดนาม