เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี TURKEY LAVENDER RIVIERA ทัวร์ตุรกี 9D6N

รหัสทัวร์
GS-TR04
 ทัวร์ตุรกีเดินทาง
กรกฏาคม 2565
อิสตันบูล(ตุรกี) – พระราชวังโดลมาบาห์เช – บันไดหลากสีย่าน BALAT – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย เมืองเอซีบัต นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้ เมืองทรอย Hollywood – อุทยานแห่งชาติทรอย นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี

ทัวร์ตุรกีเริ่ม 39,999 .-

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ชานัคคาเล คูซาดาซ ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี 8D5N

รหัสทัวร์
SE-TR06
 ทัวร์ตุรกีเดินทาง
ตุลาคม 2565
เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย – หอคอยกาลาตา – ทักษิมสแควร์ นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวเนินเขาปิแอร์ โลติ – สไปซ์บาซาร์ – เมืองชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – อุทยานแห่งชาติทรอย – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย นั่งกระเช้าสู่เมืองโบราณเปอร์กามัน – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอุส – โรงละครอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซึ – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี – เตอร์กิช ดีไลท์

ทัวร์ตุรกีเริ่ม 41,990 .-

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ชานัคคาเล ซิริ ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี 8D5N

รหัสทัวร์
SE-TR07
 ทัวร์ตุรกีเดินทาง
กันยายน-ธันวาคม 2565
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย – หอคอยกาลาตา – ทักษิมสแควร์ นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวเนินเขาปิแอร์ โลติ – สไปซ์บาซาร์ – เมืองชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – อุทยานแห่งชาติทรอย – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย นั่งกระเช้าสู่เมืองโบราณเปอร์กามัน – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอุส – โรงละครอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซึ – บ้านพระแม่มารี – เตอร์กิช ดีไลท์ โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – หมู่บ้านซิรินเซ – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส

ทัวร์ตุรกีเริ่ม 39,990 .-

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล บูร์ซา อิสตันบูล ทัวร์ตุรกี 9D6N

รหัสทัวร์
SE-TR01
 ทัวร์ตุรกีเดินทาง
กรกฏาคม 2565
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ – เมืองคัปปาโดเกีย ชมบอลลูนหลากสี – เมืองใต้ดิน – จุดชมวิวพาโนรามาเมืองเกอเรเม – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – ชมการแสดง Belly Danceโรงงานทอพรม – เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองปามุคคาเล

ทัวร์ตุรกีเริ่ม 37,990 .-

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ชานัคคาเล ปามุคคาเล เกอเรเม คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี 8D5N

รหัสทัวร์
SE-TR02
 ทัวร์ตุรกีเดินทาง
สิงหาคม-ตุลาคม 2565
เมืองเอซีบัต – นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ – เมืองชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – อุทยานแห่งชาติทรอย – ม้าไม้จำลองเมืองทรอยนั่งกระเช้าสู่เมืองโบราณเปอร์กามัน – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอุส – โรงละครอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซึ – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี เมืองคัปปาโดเกีย – ที่พักคาราวานเซราย – เมืองเกอเรเม – เมืองใต้ดิน – ชมโชว์ระบำ Belly Danceชมบอลลูนหลากสี – พิพิธภัณฑ์เกอเรเม – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – สนามบินไกเซรี – สนามบินอิสตันบูล

ทัวร์ตุรกีเริ่ม 39,990 .-

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ชานัคคาเล ปามุคคาเล อิสปาร์ตา คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี 8D5N

รหัสทัวร์
SE-TR04
 ทัวร์ตุรกีเดินทาง
กรกฏาคม 2565
องเอซีบัต – นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ – เมืองชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – อุทยานแห่งชาติทรอย – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย งกระเช้าสู่เมืองโบราณเปอร์กามัน – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอุส – โรงละครอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี มืองอิสปาร์ตา – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – เมืองคัปปาโดเกีย – ที่พักคาราวานเซราย – ชมโชว์ระบำ Belly Dance

ทัวร์ตุรกีเริ่ม 39,990 .-

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ชานัคคาเล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย โครัม คาราบัก อิสตันบูล ทัวร์ตุรกี 9D6N

รหัสทัวร์
SE-TR05
 ทัวร์ตุรกีเดินทาง
ตุลาคม-ธันวาคม 2565
เมืองคูซาดาซึ – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี – เตอร์กิช ดีไลท์ – เมืองปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย – เมืองคัปปาโดเกีย ชมบอลลูนหลากสี – เมืองใต้ดิน – เมืองเกอเรเม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – พิพิธภัณฑ์เกอเรเม – โรงงานทอพรม – ชมการแสดง Belly Dance เมืองโครัม – เมืองโบราณฮัตทูซา – หินศิลายาซิลิคายา – เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก

ทัวร์ตุรกีเริ่ม 38,999 .-

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์...เทศกาลทุ่งดอกลาเวนเดอร์ บินภายใน 1 ครั้ง ทัวร์ตุรกี 8D5N

รหัสทัวร์
B-TR03
 ทัวร์ตุรกีเดินทาง
กรกฏาคม-สิงหาคม 2565
อิสตันบูล • พระราชวังทอปกาปึ • อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • บลูมอสก์ • ฮายาโซฟีอา • ตลาดแกรนด์บาซาร์ พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • ช่องแคบบอสพอรัส • เมืองชานัคคาเล่ เมืองชานักกาเล่ • เมืองโบราณทรอย • ม้าไม้เมืองทรอย • เมืองคุชาดาสึ • Turkish Delight บ้านพระแม่มารี เมืองคุซาดาสึ • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • ปามุคคาเล่ • ปราสาทปุยฝ้าย • เฮียราโพลิส

ทัวร์ตุรกีเริ่ม 38,999 .-

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์...TURKEY บินภายใน 1 ขา ชมสวนองุ่น ทัวร์ตุรกี 8D5N

รหัสทัวร์
B-TR02
 ทัวร์ตุรกีเดินทาง
กันยายน-ตุลาคม 2565
อิสตันบูล • พระราชวังทอปกาปึ • อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • บลูมอสก์ • ฮายาโซฟีอา • ตลาดแกรนด์บาซาร์ พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • เมืองชานัคคาเล่ เมืองชานักกาเล่ • เมืองโบราณทรอย • ม้าไม้เมืองทรอย • เมืองคุชาดาสึ • Turkish Delight บ้านพระแม่มารีเมืองคุซาดาสึ • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • ปามุคคาเล่ • ปราสาทปุยฝ้าย • เฮียราโพลิส เมืองปามุคคาเล่ • เมืองคอนย่า • เมืองคัปปาโดเกีย • สถานีคาราวาน • Belly Dance

ทัวร์ตุรกีเริ่ม 39,999 .-

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์...TURKEY บินภายใน 1 ขา ALACATI แลนด์มาร์กใหม่ ทัวร์ตุรกี 8D5N

รหัสทัวร์
B-TR01
 ทัวร์ตุรกีเดินทาง
กรกฏาคม-สิงหาคม 2565
อิสตันบูล • พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • ช่องแคบบอสพอรัส • พระราชวังทอปกาปึ • อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • บลูมอสก์ • ฮายาโซฟีอา • ตลาดแกรนด์บาซาร์ อิสตันบูล • อิซเมียร์ • Alacati • คุชาดาสึ เมืองคุซาดาสึ • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • บ้านพระแม่มารี • Turkish Delight • ปามุคคาเล่

ทัวร์ตุรกีเริ่ม 37,999 .-

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี Burada Turkey ทัวร์ตุรกี 9D6N

รหัสทัวร์
IT-TR02
 ทัวร์ตุรกีเดินทาง
กรกฏาคม-ตุลาคม 2565
เมืองชานัคคาเล – เมืองทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย Trojan Horse - เมืองอัยวาลึก Ayvalik เมืองAyvalik - เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary – เมืองปามุคคาเล่ มืองคอนย่า – เมืองคัปปาโดเกีย – คาราวานสไลน์ – นครใต้ดินเมืองไคมักลี - ชมระบำหน้าท้องตรุกี เมืองคอนย่า – เมืองคัปปาโดเกีย – คาราวานสไลน์ – นครใต้ดินเมืองไคมักลี - ชมระบำหน้าท้องตรุกี

ทัวร์ตุรกีเริ่ม 37,888 .-

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี Lavender Turkey ทัวร์ตุรกี 8D5N

รหัสทัวร์
IT-TR01
 ทัวร์ตุรกีเดินทาง
สิงหาคม-กันยายน 2565
สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque – ฮิปโปโดม Hippodrome – ตลาดเครื่องเทศ Spice Market – จัตุรัสทักซิมสแควร์ Taksim Square วิหารซันตาโซเฟีย Santa Sophia – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย Troy Horse – เกาะกุนดา Cunda Island เมืองคูซาดาซี Kusadasi - ศูนย์ผลิตเสื้อหนัง – บ้านของพระแม่มารี House of Virgin Mary - เมืองเอฟฟิซุส Ephesus – ห้องอาบน้ำโบราณ Roman bath ปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle - เมืองโบราณเฮียราโพลิส Hierapolis – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ Kuyucak Village เมืองคัปปาโดเกีย - Option ขึ้นบอลลูนหรือนั่งรถJeep – โรงงานทอพรม - นครใต้ดินชาดัค - จุดชมวิวหุบเขาเดฟเร่นและหุบเขาอุซิซาร์ – ร้านจิวเวอร์รี่ – หุบเขานกพิราบ Pigeon Valley – ปล่องไปนางฟ้า Fairy Chimneys – บินภายในประเทศสู่ท่าอากาศยานอิสตันบูล

ทัวร์ตุรกีเริ่ม 39,888 .-

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี TURKEY SIMPLY ทัวร์ตุรกี 8D6N

รหัสทัวร์
GS-TR02
 ทัวร์ตุรกีเดินทาง
สิงหาคม-ตุลาคม 2565
BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – ฮาเจีย โซเฟีย – ทอปกาปี – อังการ่า คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance หุบเขาอุซิซาร์ – คอนย่า – ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองเอฟฟิซุส

ทัวร์ตุรกีเริ่ม 29,999 .-

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี TURKEY BEST TRIP TK ทัวร์ตุรกี 9D6N

รหัสทัวร์
GS-TR03
 ทัวร์ตุรกีเดินทาง
กันยายน-ตุลาคม 2565
อิสตันบูล(ตุรกี) – พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย เมืองเอซีบัต นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้ เมืองทรอย Hollywood – อุทยานแห่งชาติทรอย นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี เมืองอิสปาร์ตา – สวนดอกไม้หรือสวนผลไม้ – คัปปาโดเกีย – ระบำ BELLY DANCE

ทัวร์ตุรกีเริ่ม 38,999 .-

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี TURKEY AMAZING LAVENDER TK ทัวร์ตุรกี 8D5N

รหัสทัวร์
GS-TR01
 ทัวร์ตุรกีเดินทาง
กรกฏาคม 2565
DAY 2 อิสตันบูล – บูร์ซ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม –คูซาดาซี – บ้านพระแม่มารี ร้านเครื่องหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ปามุคคาเล่ – โรงงานสิ่งทอ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพ เมืองอิสปาร์ตา – สวนลาเวนเดอร์ – คัปปาโดเกีย – ระบำBELLY DANCE นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – หุบเขาอุซิซาร์ – ทะเลสาบเกลือ – เมืองอังการา สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก – อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์

ทัวร์ตุรกีเริ่ม 35,999 .-

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ชานัคคาเล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี 8D5N

รหัสทัวร์
SE-TR03
 ทัวร์ตุรกีเดินทาง
เมษายน-กันยายน 2565
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ – เตอร์กิช ดีไลท์ – หอคอยกาลาตา – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – เซนต์โซเฟีย – พระราชวังโทพคาปึ เมืองเอซีบัต – นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ – เมืองชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – อุทยานแห่งชาติทรอย – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย นั่งกระเช้าสู่เมืองโบราณเปอร์กามัน – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอุส – โรงละครอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี

ทัวร์ตุรกีเริ่ม 39,990 .-

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  • โปรแกรมทัวร์

    Programs Tour

            ทัวร์ลาว    ทัวร์ลาว
            ทัวร์ตุรกี    ทัวร์ตุรกี
            ทัวร์บรูไน    ทัวร์บรูไน
            ทัวร์ดูไบ    ทัวร์ดูไบ
            ทัวร์ภูฏาน    ทัวร์ภูฏาน

ติดต่อฝ่ายขายSale Contact

ติดต่อฝ่ายขายเพิ่มเติม >>>

ฮอตโปรโมชั่นHot Promotion

เชจู