เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น
เข้าชม:
1,326
รหัสทัวร์:
IT-JPHO01
สายการบิน:
Air Asia X
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Ice Breaker | 5D3N
ราคาเริ่มต้น 31,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ โซอุนเคียว อาซาฮิคาวะ เรือตัดน้ำแข็ง - พักออนเซ็น(โซอุนเคียว/โอเอะ ฮงเกะ) 1 คืน อาซาฮิคาวะ 1 คืน ซัปโปโร 1คืน - ชมเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว Sounkyo Hyobaku Festival 2020 - สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaking Garingo Cruise - เที่ยวหนึ่งในสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น ที่สวนสัตว์อาซาฮิยามะ - พิเศษ!!! พาเที่ยวครบทุกวัน ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ชาบูหมูไม่อั้น!!! WIFI ON BUS
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2  สนามบินนิวชิโตะเสะ - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ -สวนสัตว์อาซาฮิยามะ - เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival – ออนเซ็น
วันที่ 3  น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ - หอคอยโอคอทสก์- มอนเบ็ทสึ - เรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaking Garingo Cruise – อาซาฮิคาว่า - ห้างAeon Mall
วันที่ 4  โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ – ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ร้าน Duty Free – ทานุกิโคจิ/ซูซูกิโนะ
วันที่ 5  ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี
ไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยว ที่นั่ง หมายเหตุ
*8-12 กุมภาพันธ์ 63 32,900  
 
ราคาเด็กอายุไม่เกิน2 ปี(Infant) 7,000 บาท
9,500 30 ล่องเรือตัดน้ำแข็งออโรร่า อะบาชิริ
12-16 กุมภาพันธ์ 63 31,900 9,500 30
15-19 กุมภาพันธ์ 63 31,900 9,500 30
19-23 กุมภาพันธ์ 63 31,900 9,500 30
22-26 กุมภาพันธ์ 63 31,900 9,500 30
26กุมภาพันธ์-1มีนาคม 63 31,900 9,500 30
4-8 มีนาคม 63 31,900 9,500 30
11-15 มีนาคม 63 31,900 9,500 30
14-18 มีนาคม 63 31,900 9,500 30
18-22 มีนาคม 63 31,900 9,500 30
21-25 มีนาคม 63 31,900 9,500 30

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรมการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น

20.30น.   พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋า
 
23.55น.    นำท่านเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน THAI AIR  ASIA X เที่ยวบินที่ XJ620 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจำหน่าย/สั่งซื้อบนเครื่องเท่านั้น )

**หมายเหตุ**
กรุ๊ปเดินทางวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 63 โปรแกรม วันที่ 2 และ 3 ของรายการ รายละเอียดดังนี้
วันที่ 9ก.พ.   สนามบินนิวชิโตะเสะ - อาซาฮิคาว่า  - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ – สวนสัตว์อาซาฮิยามะ  - พักโอเอะ ฮงเกะออนเซ็น
วันที่10ก.พ. เมืองอะบาชิริ – ล่องเรือตัดน้ำแข็งออโรร่า (Abashiri Drift Ice Ryuhyo Aurora) - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก – น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ - เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival

กรุ๊ปเดินทางวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 63 โปรแกรม เที่ยวรายละเอียดดังนี้
 
วันที่ 9ก.พ.   สนามบินนิวชิโตะเสะ - อาซาฮิคาว่า  - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ – สวนสัตว์อาซาฮิยามะ  - พักโอเอะ ฮงเกะออนเซ็น
 
08.25 น.   เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเป๋าเรียบร้อยและทำภารกิจส่วนตัว
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า (Asahikawa) เมืองใหญ่อันดับสองในเกาะฮอกไกโด รองจากซัปโปโร ตั้งอยู่ทางตะวันออกของซัปโปโร
 
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า (Asahikawa Ramen Village) ถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 โดยการรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่ามาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว มีร้านราเมง 8 ร้าน  เปรียบเสมือนหมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังๆไว้ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแห่งนี้ด้วย
 
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมน (มื้อที่1) เมนูราเมน (บริการคูปองท่านละ 1,000เยน เลือกทานราเมนได้ตามอัธยาศัย)
 
บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ Asahiyama Zoo ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เข้าชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกกักขังในกรงแบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทั่วๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ล้านคนจากทั่วโลก โดยสวนสัตว์แห่งนี้ได้มีแนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่างๆ ควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  และเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้นๆ จึงทำให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ แพนด้าแดง ไฮไลท์สำคัญ! ของที่นี่คือการชมการเดิน ขบวนพาเหรดของนกเพนกวินที่ให้ท่านได้ชมอย่างใกล้ชิด(พาเหรดแพนกวิ้น11.00/14.30 ช่วงเวลาอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสวนสัตว์ และในช่วงฤดูหนาวสวนสัตว์จะปิดเวลา15.00น.)
 
               จากนั้นนำท่านเดินทาง  สู่โซอุนเคียวเป็นหมู่บ้านออนเซนขนาดเล็ก ตั้งอยู่เมืองคามิกาวะ ที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาแห่งอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง มีธรรมชาติทิวทัศน์ที่งดงาม นำท่านชม เทศกาล Sounkyo Hyobaku หรือ เทศกาลน้ำตกน้ำแข็งแห่ง Sounkyo (Sounkyo Ice Waterfall) เทศกาลประจําฤดูหนาวของโซอุนเคียว ซึ่งจัดเป็นประจําทุกปี และในปีนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 18 มีนาคม 2563 โดยจะจัดแสดงประติมากรรมที่ทําจากหิมะ และน้ำแข็ง อาทิ เสาน้ำแข็งอุโมงค์น้ำแข็ง และโดมน้ำแข็งบนพื้นที่กว่า 10,000 ตลอดแนวแม่น้ำอิชิคาริ (Ishikari River) ซึ่งจะมีการประดับประดาไฟ
 
                    สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พักโซอุนเคียวออนเซ็น
 
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่2)
 
หลังทานอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงามและยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย
 
พัก: Sounkyo Mount View Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5วันก่อนวันเดินทาง) 
กรุ๊ปเดินทางวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 63 โปรแกรม เที่ยวรายละเอียดดังนี้
 
วันที่10ก.พ. เมืองอะบาชิริ – ล่องเรือตัดน้ำแข็งออโรร่า(Abashiri Drift Ice Ryuhyo Aurora) - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก – น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ - เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival
 
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3)
 
นำท่านดินทางสู่ น้ำตกริวเซ และน้ำตกกิงกะ น้ำตกสองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็นริ้วสวยงาม น้ำตกทั้งสองสายตั้งอยู่ห่างกันเพียง 300 เมตร สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ด้านขวาคือน้ำตกริวเซ ซึ่งถูกเรียกว่าเป็  น“น้ำตกแห่งดาวตก”เพราะสายน้ำเส้นใหญ่ไหลลงมาจากซอกผา เวลาถูกแสงอาทิตย์  จะแลดูคล้ายดาวตก เคียงคู่กับน้ำตกกิงกะหรือ“น้ำตกแห่งแม่น้ำสีเงิน” อยู่ด้านซ้าย ในฤดูร้อนจะเห็นสายน้ำเป็นริ้วเล็กๆไขว้กันไปมาดูชดช้อย จัดอยู่ในน้ำตกชื่อดังหนึ่งในร้อยแห่งของญี่ปุ่น ให้ท่านเก็บภาพความงามตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมอนเบ็ทสึ Monbetsu เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด เป็นจุดเริ่มต้นอีกแห่งหนึ่งในการออกเรือไปชม ice drift ที่ลอยมาจากขั้วโลก (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ2.30ชม.)
 
นำท่านไป หอคอยโอคอทสก์ Okhotsk Tower สร้างเป็นหอกลมตั้งอยู่ในทะเลปลายสะพานที่ยื่นไปในทะเล ตรงท่าเรือเมืองมอนเบ็ทสึ บริเวณเดียวกับที่จะลงเรือตัดน้ำแข็ง จากหอนี้นักท่องเที่ยวจะสามารถดูทะเลน้ำแข็งได้ทั้งจากด้านบนและลงไปดูสภาพของทะเลน้ำแข็งจากใต้นำได้ด้วย โดนมี  หลายชั้นคือชั้นที่ 1 okhotsk Hall ทางเข้าที่เชื่อมกับท่าเรือ แสดงความเป็นมาของหอคอยนี้และร้านขายของที่ระลึก ชั้นที่ 2 observation Hall แสดงเกี่ยวกับทะเลโอคอทสก์และสิ่งมีชีวิตในทะเล เช่น ตัวตัวคลิโอเนะ clione สัตว์ทะเลจิ๋วที่มีเฉพาะในแถบนี้ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่ใช้สำรวจเกี่ยวกับทะเลน้ำแข็ง ชั้นที่ 3 Panorama Hall ห้องชมวิวรอบทิศทาง ในวันที่อากาศดีอาจเห็นไกลถึงคาบสมุทรชิเรโดโกะ ชั้นB1 Aqua Gate ลงลิฟต์ไปที่ก้นทะเลซึ่งลึก 7.5 เมตร เพื่อชมสัตว์ทะเลที่จัดแสดงเป็นAquariumเล็กๆ และยังมีช่องหน้าต่างให้มองเห็นสภาพใต้ทะเลได้อีกด้วย
 
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4)
 
นำท่าน ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Garinko II) เป็นไฮไลท์หนึ่งของเมืองมอนเบ็ทสึ เรือ Garinko II สีแดง จะวิ่งตัดทะเลน้ำแข็งออกไปนอกชายฝั่งทะเลโอคอทสก์ นำนักท่องเที่ยวไปชมก้อนน้ำแข็งที่ลอยมาจากขั้วโลกเหนือ ในช่วงปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เดิมเรือนี้ใช้เพื่อสำรวจน้ำมันในรัฐอลาสก้า เริ่มนำมาใช้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2004 การล่องเรือแต่ละรอบใช้เวลา 45 นาที-1 ชั่วโมง (หมายเหตุ : การล่องเรือตลอดจนการตัดน้ำแข็ง ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในวันนั้นๆ ซึ่งหากในวันที่ทัศนวิสัยไม่ดี หรือมีลมแรง เรืออาจไม่เปิดให้บริการ ทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้/กรณีปรับเปลี่ยนที่พักหรือพักโอเอะฮงเกะ จะนำท่านไปล่องเรือตัดน้ำแข็ง เรือออโรร่าที่อะบาชิริแทน และเที่ยวพิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลกแทนหอคอยโอคอทสก์)
 
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พักอาซาฮิคาวะ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ2.20ชม.)
 
เย็น             จากโรงแรมท่านสามารถเดินไป ห้าง Aeon Mall อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและอิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 
ที่พัก: Asahikawa Smile Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 5)
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ Otaru เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีร้านขายของอยู่ตลอดสองข้างทาง ด้วยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่ ได้ถูกออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก การทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ
 
นำท่านเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยควา มเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กลำเลียงสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง ได้ง่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี้ จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์
 
นำท่านเที่ยวชม ชมเครื่องแก้วโอตารุ แหล่งทำเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อได้ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการทำเครื่องแก้วต่างๆ
 
จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวีที่แสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทำให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะได้ชมกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกทำกล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน มีบริการนำเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญี่ปุ่นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งได้โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านได้สัมผัสและชื่นชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้ทำกล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่านเอง
 
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่6)
 
บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร ศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซัปโปโร (Sapporo) เมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด นำท่านไป โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (ค่าทัวร์ไม่รวมการเข้าชมการผลิตด้านใน อิสระถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกด้านหน้า) แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านไป ร้านดิวตี้ฟรี ให้ท่านเลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิเช่น เครื่องสำอางค์ เครื่องไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันม้า โฟมล้างหน้าถ่านหิน ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF 5GF และ6GF หรือวิตามินบำรุงร่างกายอย่าง Natto สารสกัดจากถั่ว หรือน้ำมันตับปลาฉลาม ยาของดร.โนงุจิ เป็นต้น
 
เย็น             รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7) เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหมูไม่อั้น
 
                   หลังอาหารเย็นท่านสามารถอิสระช้อปปิ้งย่านทานุกิโกจิ เป็นย่านที่คึกคักมีชีวิตชีวิตโดยเฉพาะในเวลาค่ำคืนที่บรรดาป้ายไฟโฆษ  ณาบนตึกต่าง ๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากันรอบๆ บริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 ร้าน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอย บางร้านก็ซ่อนอยู่ในตึกต้องขึ้นลิฟต์ไป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของร้านตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมด บริเวณใกล้กันท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะได้
 
ทีพัก: Hotel Raffinato Sapporo  หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
เช้า            รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 8) บริการแบบ Set Box  
 
หมายเหตุ: กรณีห้องอาหารเช้าที่โรงแรมไม่สามารถเปิดบริการช่วง06.00น.ได้ เพื่อความสะดวกในเรื่องระยะเวลาในการเดินทางมาสนามบินทางบริษัทขอปรับเป็น Set Box แทน)
 
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะเพื่อเช็คอินเตรียมเดินทางกลับ
 
09.40 น.   ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X
เที่ยวบินที่ XJ621(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจำหน่าย/สั่งซื้อบนเครื่อง)
 
15.35 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น

เงื่อนไขทัวร์ญี่ปุ่น

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง
- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
- หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.การชำระค่าบริการชำระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น **
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์ญี่ปุ่น