เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น
เข้าชม:
262
รหัสทัวร์:
ST-JPHO03
สายการบิน:
Thai Airways
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น FIRST SNOW IN HOKKAIDO | 6D4N
ราคาเริ่มต้น 49,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่นโนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ(หุบเขานรก) - หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ – โทยะ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – โรงงานช็อกโกแลต – พักคิโรโระ สกีรีสอร์ท โรงแรมระดับ 5 ดาว ( สถานที่หลักในการถ่ายทำภาพยนตร์ “แฟนเดย์” แฟนกันแค่วันเดียว ) - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - โรงงานแก้ว - ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำ( หนึ่งในฉากภาพยนตร์แฟนเดย์ ) – มิตซุย เอ้าท์เล็ท - เนินแห่งพระพุทธเจ้า - อดีตทำเนียบรัฐบาล - สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ – เจอาร์ทาว - ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
วันที่ 2  สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ(หุบเขานรก) - หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ – โทยะ
วันที่ 3  ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – โรงงานช็อกโกแลต – พักคิโรโระ สกีรีสอร์ท โรงแรมระดับ 5 ดาว ( สถานที่หลักในการถ่ายทำภาพยนตร์ “แฟนเดย์” แฟนกันแค่วันเดียว )
วันที่ 4  เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - โรงงานแก้ว - ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำ( หนึ่งในฉากภาพยนตร์แฟนเดย์ ) – มิตซุย เอ้าท์เล็ท – เข้าที่พัก
วันที่ 5  ซัปโปโร – เนินแห่งพระพุทธเจ้า - อดีตทำเนียบรัฐบาล - สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ – เจอาร์ทาว - ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ
วันที่ 6  สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
วันที่ 23 – 28  พฤศจิกายน 2561 ( 6 วัน 4 คืน )
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่านราคาท่านละ 49,900 -
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 49,900 -
เด็กอายุ 2 ขึ้นไป - 12 ปี    พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (เตียงเสริม) 47,900 -
เด็กอายุ 2 ขึ้นไป - 12 ปี    พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (ไม่มีเตียงเสริม) 45,900 -
เด็กอายุ 0-2 ปี   พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน       (ไม่มีเตียงเสริม) 12,900 -
พักห้องเดี่ยว   7,900 -
กรณีมีตั๋วเครื่องบิน หักเงิน 15,000 -

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรมการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น

20:00.       คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้า 2 สายการบินไทย (TG)  กรุณาสังเกตป้ายรับคณะเดินทาง  HAPPY TOGETHER  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอินท์แด่ทุกท่าน…..
 
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
 
23:55.       บินลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 670  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

08:20 น.       ถึงสนามบินนานาชาติ สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...
                       
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำแร่ที่มีชื่อสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด พาท่านชม จิโกคุดาหนิ (Jigokudani) หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแร่และออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด (ฉากหนึ่งในภาพยนต์แฟนเดย์…แฟนกันแค่วันเดียว ภาพยนตร์ชื่อดัง) กับคำยอดฮิตที่นางเอกถามพระเอก มาจ้องตากันสัก 1 นาทีไหม? ณ หุบเขานรกทางเข้าหุบเขาจะมี สัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรับ หน้าตาอาจจะดูหน้ากลัวไปหน่อย แต่นี่เป็นยักษ์ดีที่จะคอยคุ้มกันภัยให้ผู้มาเยือน  ดังนั้นทุกบริเวณพื้นที่ของที่นี่   ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึก ห้องน้ำจะมีป้ายต่างๆที่มีสัญลักษณ์รูปยักษ์ให้เห็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ระหว่างการเดินทางเข้าไปจะมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติให้เดินเที่ยวชมได้ บริเวณนี้จะมีโรงแรมตั้งขึ้นจำนวนมากเพราะใกล้กับแหล่งบ่อน้ำแร่จากธรรมชาติ ทำให้โรงแรมมีออนเซนให้บริการนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เมื่อเดินใกล้เข้าไปบริเวณหุบเขาจะมีไอกำมะถันพวยพุงออกมาตลอดเวลา บางบริเวณก็จะมีบ่อโคลนเดือดซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย แนะนำว่าถ้าใครเป็นภูมิแพ้หรือกลัวว่าจะเหม็นกลิ่นกำมะถัน (จริงๆกลิ่นก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่นัก) ควรจะพกหน้ากากอนามัยหรือผ้าเช็ดหน้ามาปิดจมูกด้วย  ไฮไลท์!! ในช่วงฤดูหนาวหุบเขาแห่งนี้จะปกคลุมไปด้วยหิมะที่ขาวโพลน สวยงามเหมือนภาพวาด...จนอดใจไม่ไหวที่จะเข้าไปถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ 
 
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (1)  
 
บ่าย                        จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ (Noboribetsu Date Jidaimura) เป็นหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้งหอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามูไรและอื่นๆอีกมากมาย โดยนักท่องเที่ยว จะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณ นอกจากนี้ยังมีคนแต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศเอ็นเตอร์เทนเมนท์สุดประทับใจ มีที่ให้แปลงกายเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงของญี่ปุ่นหรือนินจา , กายกรรมของนินจาและการแสดงทักษะการใช้ดาบก็มีพร้อมให้ได้สนุกกันนอกจากนี้แล้วยังมีหอสมุดที่รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับนินจาและดาบในสมัยเอโดะสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นได้ที่นี่การตกแต่งของร้านอาหารทั้งภายนอกและภายในก็แน่นอนว่าเป็นแบบสมัยเอโดะ มีร้านราเมง อุด้ง และยังมีร้านอาหารบริการด้วย สำหรับท่านที่ต้องการหาของฝากที่นี่มีเซมเบ้ ที่มีลายมาสคอตของหมู่บ้านยุคอิดาเตะ Noboribetsu ที่มีจำหน่ายเฉพาะที่นี่เท่านั้น หากใครสนใจสามารถเลือกซื้อได้เลยค่ะ
 
เย็น               รับประทานอาหารในโรงแรม  (2)
 
ที่พัก             โรงแรม TOYA KOHANTEI   HOTEL  (ระดับ 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  (3)
จากนั้นนำท่านเดินทางมายัง ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวไซบีเรียและที่เกาะฮอกไกโดเท่านั้น ปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยากเต็มที  อิสระให้ท่านได้ชมความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ำตาลที่จะคอยโบกไม้โบกมือ ทำท่าตลกๆ ให้เราเห็น เช่น โบกมือเรียกแขก, ท่าไหว้ขอขนม หรือปีนเสามาใกล้ๆ  ยิ่งตอนคนเยอะๆ แล้วโยนขนมลงไปให้มันนะ ดูน่ารักมาก ประมาณว่า “ทางนี้พี่ ทางนี้ โยนมาทางนี้เล้ย”
จากนั้นนำท่านชม ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง  (ขึ้นกระเช้า Rope Way ชมวิว )  ภูเขาไฟโชวะชินซัง ในอดีตเป็นภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ. 1943 และอยู่ข้างๆ ภูเขาไฟอุซุ พาท่านขึ้นกระเช้าเพื่อความงดงามทัศนีย์ภาพด้านบนที่จะทำให้ท่านได้เห็นวิวบรรยากาศที่สวยงามจากด้านบนนน และจุดนั้นสามารถมองเห็นทัศนียภาพ  มุมกว้างของทะเลสาบโทยะ ซึ่งเป็นหนึ่งในทะเลสาบชื่อดังของญี่ปุ่น ตัวทะเลสาบจะเป็นวงกลม แต่ตรงกลางทะเลสาบจะมีเกาะโผล่ขึ้นมาเป็นทะเลสาบที่ไม่เคยแข็งตัวและเนื่องจากในน้ำมีสารอาหารน้อย ทำให้แพลงตอนอาศัยอยู่น้อย น้ำจึงมีความใสมาก
 
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (4)
 
บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต ที่หมู่บ้านอิชิยะ(Ishiya) เจ้าดัง ต้นตำรับจากฮอกไกโด ผู้ผลิตของฝากขึ้นชื่อ อย่างขนม Shiroi Koibito  ที่นี่นักท่องเที่ยวต่างแห่แหนกันเข้ามาชมโรงงานไม่เว้นทุกเทศกาล อิสระให้ท่านเดินชมห้องต่างๆ ถ่ายรูปได้ตามใจชอบ หรือจะซื้อเป็นของฝากกลับบ้านก็ได้
 
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ  โรงแรมที่พัก (5)  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
 
ที่พัก              สุดพิเศษ!! นำท่านเช็คอิน คิโรโระ รีสอร์ท (โรงแรมระดับ 5 ดาว)
                      สถานที่หลักในการถ่ายทำ ภาพยนต์แฟนเดย์…แฟนกันแค่วันเดียว
 
 
หมายเหตุ : ให้ท่านสัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน ซึ่งการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล ตามอัธยาศัยหรือท่านเลือกพักผ่อนในห้องพัก

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  (6)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ตั้งอยู่ในเกาะฮอกไกโดและอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร นำท่าน ชมคลองโอตารุ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพที่นี่เพื่อเป็นที่ระลึก ซึ่งในอดีตเป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่ายแล้วนำสินค้ามาเก็บไว้ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และถมคลองครึ่งหนึ่งทำเป็นถนนหลวง  ส่วนอีกครึ่งหนึ่งได้บูรณะปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  นอกจากนั้นริมสองฝั่งคลองยังเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่มากมาย รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่อยู่ไม่ไกลจากคลองมากนัก  หากเดินทางมายังเมือง  โอตารุแล้วไม่ได้ถ่ายรูปกับคลองแห่งนี้ถือว่ามาไม่ถึงจริงๆ ในช่วงฤดูหนาวคลองแห่งนี้จะปกคลุมไปด้วยหิมะที่ขาวโพลน ทำให้ช่วงหน้าหนาวนักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านชม โรงงานแก้ว ตั้งอยู่เลียบริมคลองโอตารุ ด้านบนเป็นหอคอยคู่ หลังคาเป็นโดมไว้สำหรับชมวิว ภายในโรงงาน ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับชมวิธีการทำเครื่องแก้ว และ ยังสามารถซื้อของฝากที่ทำจากแก้วลวดลายน่ารักๆ หลากหลายรูปแบบติดไม้ติดมือกลับบ้านได้อีกด้วย และท่านสามารถเลือกชมกล่องดนตรี ณ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่เห็นว่าได้รับความนิยมอย่างมากคือ MAIN HALL หรืออาคารหลักซึ่งมีความโดดเด่น และเป็นโซนที่มีของฝากของที่ระลึกวางขายมากมาย นอกจากของฝากแล้วยังสามารถทดลองเล่นกล่องดนตรี (ในโซนที่เข้ามีตัวอย่างให้ลองเล่น) ว่าเราจะเลือกเพลงไหน มีเพลงไหนถูกใจเป็นพิเศษบ้าง ทำให้การดูของฝากไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ทั้งยังเป็นหนึ่งในโลเคชั่นของภาพยนตร์ไทยชื่อดังเรื่อง ‘แฟนเดย์’
 
จากนั้นนำท่านไปชม หอนาฬิกาไอน้ำ  นาฬิกาไอน้ำเก๋ๆ ที่แวนคูเวอร์เขามอบให้เมืองโอตารุเป็นที่ระลึกกันสักหน่อย นาฬิกาเรือนนี้ตั้งอยู่ที่ร้านพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีนี้เองเห็นสวยๆ อย่างนี้นาฬิกาเรือนนี้เก่าแก่มาก ทั้งยังเป็นนาฬิกาไอน้ำโบราณที่ยังใช้ได้ดีซึ่งเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้ยังถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กประจำเมืองโอตารุ โดยในทุก ๆ 15 นาที นาฬิกาเรือนนี้จะมีเสียงดนตรีดังขึ้นเป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยวยิ่งนัก ทั้งยังเป็นหนึ่งในโลเคชั่นของภาพยนตร์ไทยชื่อดังเรื่อง ‘แฟนเดย์’
 
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (7)
จากนั้นนำท่าน อิสระช็อปปิ้งมิสสุย เอ้าท์เลตพาร์ค  (Mitsui Outlet Park Sapporo) เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ outlet mall  ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด  ตั้งอยู่ที่เมือง Kita-Hiroshima   ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน    รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง  และร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และมีสินค้า   จากฟาร์มท้องถิ่น ประจำเมืองฮอกไกโดอีกด้วย (Hokkaido Roko Farm Bridge)นอกจากนี้ที่ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO KITAHIROSHIMA ยังมีศูนย์อาหารที่มีขึ้นชื่อของฮอกไกโด เช่น ข้าวหน้าอาหารทะเล ราเมน ให้เลือกรับประทานได้ รวมถึงมีร้านขายของฝากและร้าน Tax Free มากกว่า 110 ร้าน นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้ง Free Wi-Fi อำนวยความสะดวก ของแบรนด์ดังต่าง ๆ ที่อยู่ใน outlet กัน สินค้าของแต่ละร้านใน Outlet แห่งนี้ราคาถูกใจสบายกระเป๋าขาช้อปทั้งนั้น เพราะหลายร้านก็ลดราคากันถึง 30-70% กันเลยทีเดียว.

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (8)  (เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด เสริฟ
                    พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บ บอกเลยว่าเข้ากันสุดๆๆ )

ที่พัก            โรงแรม DAIWA HOTEL  SAPPORO  (ระดับ 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า (ย่านช็อปปิ้ง)

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  (9)
 
จากนั้นนำท่านสู่ เนินแห่งพระพุทธเจ้า  นับว่าเป็นอีกหนึ่ง UNSEEN HOKKAIDO สถานที่ที่มีความมหัศจรรย์และคุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับการมาเยือน ถือว่าเป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1500 ตัน พื้นที่ที่ล้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่จะสามารถเห็นต้นลาเวนเดอร์จำนวนกว่า หนึ่งแสนต้นล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูป ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ อีกทั้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จะเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีแลดูร่มรื่นร่มเย็น และช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนถือว่าเป็นช่วงที่สวยงามและได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว บางมุมจะสามารถมองเห็นเศียรพระพุทธรูปโผล่พ้นมาเพียงเล็กน้อยอยู่ท่ามกลางลาเวนเดอร์  เป็นอีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้นั่นคือการเดินลอดไปตามอุโมงค์ที่มาความยาว 40 เมตร ที่เมื่อเดินไปจนถึงจุดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่อยู่บริเวณปลายทางของอุโมงค์แล้วมองย้อนขึ้นไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะท้อนอยู่รอบๆองค์พระพุทธรูปเปรียบเสมือนรัศมีแสงแห่งฟ้า ซึ่งไม่สามารถมองได้จากทางด้านนอก ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทางสถาปนิกตั้งใจออกแบบเพื่อให้ทุกๆส่วนมีความพิเศษไม่แพ้กัน
 
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (10)
 
บ่าย               นำท่านชม ตึกแดงอดีตทำเนียบรัฐบาล" (Former Hokkaido Government Office Building) ทำเนียบ เป็นอาคารสีแดงอิฐ สร้างในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่นในสมัยนั้น อาคารหลังนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ.2512 ภายในยังมีข้าวของเครื่องใช้ในห้องหับที่เคยเป็นที่ทำงานของผู้ว่าการเมือง บางห้องจัดเป็นนิทรรศการแสดงภาพายและเรื่องราวความเป็นมาของเมืองทั้งลักษณะภูมิศาสตร์และสัตว์ที่พบบนเกาะฮอกไกโด และรอบๆตัวอาคารยังมีสวนหย่อมและต้นไม้รอบๆตัวอาคาร ในช่วงฤดูหนาวจะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาถ่ายรรูปยังสถานที่แห่งนี้ เพราะบรรยากาศรอบๆอาคารจะสวยงาม ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนจนเหมือนภาพวาด  จากนั้นนำท่านผ่านชม  หอนาฬิกาโบราณ สัญลักษณ์คู่เมือง ถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงกว่า 100 ปี  หอนาฬิกาแห่งนี้เก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโป  จากนั้นนำท่านไปยัง สวนโอโดริ สถานที่จัดเทศกาลหิมะของทุกๆปี (SNOW FESTIVAL)  ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นหนึ่งในโลเคชั่นของภาพยนตร์ไทยชื่อดังเรื่อง ‘แฟนเดย์’ แต่ถ้าในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือช่วงฤดูร้อน จะมีการจัดตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้บันทึกภาพความงามเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบ ซึ่งท่านสามารถมองเห็น  ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (Sapporo T.V. Tower)   ที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางเข้าสวนโอโดริ ซึ่งสร้างในปี ค.ศ.1957และมีความสูงถึง142.7 เมตร  จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง  เจ อาร์ทาว อาคารสูง 38 ชั้นที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางประตูทิศใต้ของสถานี JP ซัปโปโร รวมเอาสถานที่ต่างๆ ไว้ด้วยกัน อาทิเช่น ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ โรงแรม JP ทาวเวอร์โฮเต็ล นิกโกะซัปโปโร, ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 และอื่นๆ เป็นต้น ศูนย์การค้าใต้ดิน ‘เอเปีย’ ที่มีโดมกระจกเชื่อมจากใต้ดินขึ้นมายังพื้นดินเป็นจุดสังเกต มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมันจูเก่าแก่ ก็มาเปิดสาขาอยู่ด้วย ที่ ‘เอสต้า’ มีศูนย์อาหารสไต์ธีมพาร์ค ‘ราเม็ง รีพับลิค ซัปโปโร’ และร้านขายส่งเครื่องไฟฟ้า สวนบนดาดฟ้า และอื่นๆ ที่ ‘พาเซโอ’ ซึ่งเป็นศูนย์สรรพสินค้าใต้ทางยกระดับที่มี 2 ชั้นคือ ระหว่างชั้น 1 และชั้นใต้ดินที่ 1 ของสถานี JR ซัปโปโรทางตะวันออกจรดตะวันตก สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งด้วยบรรยากาศเดินเล่นสบายๆ สมดังความหมายของชื่อคือทางเดินเล่นในภาษาสเปน ที่ชั้นใต้ดิน 1 ถึงชั้น 6 ของ ‘ซัปโปโร  สเตลล่า เพลส’ มีร้านขายของและร้านอาหาร ส่วนชั้น 7 มีโรงภาพยนตร์  ซีเนม่า คอมเพล็กซ์ และที่ชั้น 9 ยังมีภัตตาคารอาหารฝรั่งเศส มิคุนิ ซัปโปโรอีกด้วย  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ  (ฉากหนึ่งในภาพยนต์แฟนเดย์…แฟนกันแค่วันเดียว แหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะสำหรับจับจ่ายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโดเป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกันด้วยหลังคาโครงสร้างที่รองรับทุกสภาพอากาศตั้งแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ
 
จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด ถือกำเนิดตั้งแต่ยุคบุกเบิก เมื่อรัฐบาลเมจิกำหนดให้ซัปโปโรเป็นเมืองบุกเบิกของฮอกไกโดในปีค.ศ.1869 (ปีเมจิที่ 2) โดยเริ่มมีการสร้างร้านค้าและร้านอาหารขึ้นบริเวณเขต 2-3โชเมะในปัจจุบันและถูกเรียกว่า `ทานุกิโคจิ` ในช่วงปีเมจิที่ 6 ในชุมชนร้านค้ามีร้านทั้งเก่าและใหม่สลับสับเปลี่ยนเข้ามาทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านคาราโอเกะและอื่นๆ เป็นต้น มีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยมากมาย เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวา และได้พบได้เจอสิ่งใหม่ๆ ทุกครั้งที่มาเดิน  
 
                    อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง..
 
ที่พัก            โรงแรม DAIWA HOTEL  SAPPORO  (ระดับ 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า (ย่านช็อปปิ้ง)

เช้า               รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม  (11)
 
ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อทำการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และสัมภาระ....
 
10.00 น.       กลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 671  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)
 
15.50 น.       คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…..
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น

เงื่อนไขทัวร์ญี่ปุ่น

อัตรานี้รวม :

 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าพาหนะในการนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

(ณ วันที่ 24/01/2561) หากภาษีน้ำมัน และ ภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามความเป็นจริง
 • ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • มัคคุเทศก์บรรยายไทย
l.ค่าประกันคุ้มครองอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกันภัย (หรรษา 25)
 • ฟรี!!! WIFI ON BUS
 

อัตรานี้ไม่รวม :

 • กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
 • และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แจกของแถม เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ
 • ค่าวีซ่าเดี่ยว กรณีประเทศญี่ปุ่นยกเลิกการยกเว้นวีซ่าให้แก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850 บาท
 • ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ (วันล่ะ 200 บาท X 6 วัน  =  1,200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน/ทริปการเดินทาง)

การชำระเงิน :

 
 1. ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 20,000 บาท สำหรับการจองเมื่อที่นั่งยืนยัน หลังจากการจอง 1 วัน
 2. ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสิทธิยกเลิกตั๋วที่นั่งของผู้เดินทาง )
 3. กรุณาจัดส่งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน หรือ ไม่น้อยกว่า 20 วัน
 4. กรุณาระบุชื่อฝ่ายขาย และ โปรแกรมการเดินทาง และ วันที่เดินทางด้วยน่ะค่ะ
 

เงื่อนไขการยกเลิก :

 
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ****ราคาดังกล่าวเป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี ****
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ไม่มี
    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight
   จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
    ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น **
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์ญี่ปุ่น