เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น
เข้าชม:
567
รหัสทัวร์:
ST-JPHO02
สายการบิน:
Air Asia X
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN AUTUMN โอฮาโยะ ฮอกไกโดที่รัก | 6D 4N
ราคาเริ่มต้น 44,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่นโนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ(หุบเขานรก) - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ขึ้นกระเช้า Rope Way ชมใบไม้เปลี่ยนสี) ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบโทยะ หมู่บ้านโจซันเคอิ - น้ำตกชิไรโตะ - สะพานฟุตามิ – เมืองโอตารุ – ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี หอนาฬิกาไอน้ำ ( หนึ่งในฉากภาพยนตร์แฟนเดย์ ) ซัปโปโร – มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (ชมอุโมงค์ต้นแปะก๊วย) – ศาลเจ้าฮอกไกโด ตลาดโจไก ตลาดปลานิโจ - อดีตทำเนียบรัฐบาล - สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
วันที่ 2  สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ(หุบเขานรก) - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ขึ้นกระเช้า Rope Way ชมใบไม้เปลี่ยนสี) ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบโทยะ - ที่พัก
วันที่ 3  หมู่บ้านโจซันเคอิ - น้ำตกชิไรโตะ - สะพานฟุตามิ – เมืองโอตารุ – ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี หอนาฬิกาไอน้ำ ( หนึ่งในฉากภาพยนตร์แฟนเดย์ ) – ที่พักระดับ 5 ดาว
วันที่ 4  ซัปโปโร – มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (ชมอุโมงค์ต้นแปะก๊วย) – ศาลเจ้าฮอกไกโด ตลาดโจไก ตลาดปลานิโจ - อดีตทำเนียบรัฐบาล - สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ – ที่พัก พิเศษ!! เมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด บุฟเฟ่ต์ไม่ทานอั้น พร้อมทั้งเสริฟน้ำจิ้มรสเด็ดให้ท่าน ทานคู่กัน รับรองว่าจะฟินสุดๆๆ
วันที่ 5  เมืองซัปโปโร – อิสระช็อปปิ้งตามอัทยาศัย (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมที่พัก
วันที่ 6  สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ : ทัวร์เต็มรูปแบบ 6 วัน 4 คืน (XJ)
วันที่ 28 กันยายน - 03 ตุลาคม 2561 / 12 - 17 ตุลาคม 2561
วันที่ 19 - 24 ตุลาคม 2561 /20 - 25 ตุลาคม 2561

อัตราค่าบริการ/ท่าน ราคา/ท่าน
วันที่ 28 ก.ย – 03 ตค
วันที่ 12 – 17 ต.ค 61
ราคา/ท่าน
วันที่ 19 – 24 ต.ค 61
วันที่ 20 – 25 ต.ค 61
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่านราคาท่านละ 44,900.- 45,900.-
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักกับเด็ก 1 ท่านใช้เตียง ราคาท่านละ 44,900.- 45,900.-
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักกับเด็ก 1 ท่านไม่ใช้เตียง ราคาท่านละ 42,900.- 43,900.-
พักห้องเดี่ยว 8,900.- 8,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรมการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก           กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเซ่
 
20:30.       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  อาคาร 1   ชั้น 3 เคาน์เตอร์ แอร์เอเชีย X  (ตรงทางเข้าประตูหมายเลข 4)  กรุณาสังเกตป้ายรับคณะเดินทาง ===è  HAPPY TOGETHER  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอินท์แด่ทุกท่าน…..
 
 
** เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที**
 
 
 
23:55.       บินสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)
(เดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง       สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ(หุบเขานรก) - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง 
                 
(ขึ้นกระเช้า Rope Way ชมใบไม้เปลี่ยนสี) ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบโทยะ - ที่พัก
 
 
08:40 น.       ถึงสนามบินนานาชาติ สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...
                       
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำแร่ที่มีชื่อสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด พาท่านชม จิโกคุดาหนิ (Jigokudani) หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแร่และออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด (ฉากหนึ่งในภาพยนต์แฟนเดย์…แฟนกันแค่วันเดียว ภาพยนตร์ชื่อดัง) กับคำยอดฮิตที่นางเอกถามพระเอก มาจ้องตากันสัก 1 นาทีไหม? ณ หุบเขานรกทางเข้าหุบเขาจะมี สัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรับ หน้าตาอาจจะดูหน้ากลัวไปหน่อย แต่นี่เป็นยักษ์ดีที่จะคอยคุ้มกันภัยให้ผู้มาเยือน  ดังนั้นทุกบริเวณพื้นที่ของที่นี่   ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึก ห้องน้ำจะมีป้ายต่างๆที่มีสัญลักษณ์รูปยักษ์ให้เห็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ระหว่างการเดินทางเข้าไปจะมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติให้เดินเที่ยวชมได้ บริเวณนี้จะมีโรงแรมตั้งขึ้นจำนวนมากเพราะใกล้กับแหล่งบ่อน้ำแร่จากธรรมชาติ ทำให้โรงแรมมีออนเซนให้บริการนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เมื่อเดินใกล้เข้าไปบริเวณหุบเขาจะมีไอกำมะถันพวยพุงออกมาตลอดเวลา บางบริเวณก็จะมีบ่อโคลนเดือดซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย แนะนำว่าถ้าใครเป็นภูมิแพ้หรือกลัวว่าจะเหม็นกลิ่นกำมะถัน (จริงๆกลิ่นก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่นัก) ควรจะพกหน้ากากอนามัยหรือผ้าเช็ดหน้ามาปิดจมูกด้วย  ไฮไลท์!! ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ท่านจะได้ถ่ายรูปความงดงามของธรรมชาติที่เปลี่ยนเป็นสีแดง สีส้ม สีเหลือง สวยงามเหมือนภาพวาด...จนอดใจไม่ไหวที่จะเข้าไปถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ 
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (1)  เมนู...เทปันยากิเซ็ท
 
 บ่าย                                     จากนั้นนำท่านเดินทางมายัง ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวไซบีเรียและที่เกาะฮอกไกโดเท่านั้น ปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธ์และหาดูได้ยากเต็มที  อิสระให้ท่านได้ชมความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ำตาลที่จะคอยโบกไม้โบกมือ ทำท่าตลกๆ ให้เราเห็น เช่น โบกมือเรียกแขก, ท่าไหว้ขอขนม หรือปีนเสามาใกล้ๆ  ยิ่งตอนคนเยอะๆ แล้วโยนขนมลงไปให้มันนะ ดูน่ารักมาก ประมาณว่า “ทางนี้พี่ ทางนี้ โยนมาทางนี้เล้ย”
 
จากนั้นนำท่านชม ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง  (ขึ้นกระเช้า Rope Way ชมใบไม้เปลี่ยนสี)  ภูเขาไฟโชวะชินซัง ในอดีตเป็นภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ. 1943 และอยู่ข้างๆ ภูเขาไฟอุซุ พาท่านขึ้นกระเช้าเพื่อความงดงามทัศนีย์ภาพด้านบนที่จะทำให้ท่านได้เห็นวิวบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงาม และจุดนั้นสามารถมองเห็นทัศนียภาพ  มุมกว้างของทะเลสาบโทยะ ซึ่งเป็นหนึ่งในทะเลสาบชื่อดังของญี่ปุ่น ตัวทะเลสาบจะเป็นวงกลม แต่ตรงกลางทะเลสาบจะมีเกาะโผล่ขึ้นมาเป็นทะเลสาบที่ไม่เคยแข็งตัวและเนื่องจากในน้ำมีสารอาหารน้อย ทำให้แพลงตอนอาศัยอยู่น้อย น้ำจึงมีความใสมาก
 
เย็น               รับประทานอาหารในโรงแรม  (2)
 
ที่พัก             โรงแรม HILTON NISEKO HOTEL  (ระดับ 5 ดาว) หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม       หมู่บ้านโจซันเคอิ - น้ำตกชิไรโตะ  - สะพานฟุตามิ – เมืองโอตารุ – ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
                  หอนาฬิกาไอน้ำ ( หนึ่งในฉากภาพยนตร์แฟนเดย์ ) – ที่พักระดับ 5 ดาว

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  (3)
จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำพุร้อนโจซันเคอิ บ่อน้ำพุร้อนโจซันเคอิตั้งอยู่ในสวนแห่งชาติ Shikotsu-Toya ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมื่อซัปโปโร เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงมาก และในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเป็นช่วงที่มีน่าท่องเที่ยวมากๆ เพราะจะมีนักท่องเที่ยวมา
เยี่ยมเยียนบ่อน้ำพุร้อนโจซันเคอิมากถึง 2,400,000คนทุกๆปี จากนั้นนำชมความงดงามของ น้ำตกชิไรโตะ น้ำตกที่ใสมากๆ และถูกล้อมรอบด้วยต้นไม้ อากาศรอบน้ำตกค่อนข้างเย็น ท่านจะได้สัมผัสกับละอองน้ำจากน้ำตกทำให้รู้สึกผ่อนคลายสบาย และในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ต้นไม้ต่างๆรอบน้ำตกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแดง ยิ่งทำให้ทิวทัศน์สวยงามจนต้องคว้ากล้องขึ้นมาถ่ายรูปเลยที่เดียว จากนั้นนำท่านไปยัง สะพานฟุตามิ จุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่พลาดไม่ได้เลยที่เดียว จุดเด่นอยู่ที่สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม่น้ำโทโยฮิระ และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดชมทิวทัศน์ใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดอีกแห่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียว
 
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (4) เมนู...เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
 
บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ตั้งอยู่ในเกาะฮอกไกโดและอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร นำท่าน ชมคลองโอตารุ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพที่นี่เพื่อเป็นที่ระลึก ซึ่งในอดีตเป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่ายแล้วนำสินค้ามาเก็บไว้ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และถมคลองครึ่งหนึ่งทำเป็นถนนหลวง 
 
 
 
ส่วนอีกครึ่งหนึ่งได้บูรณะปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  นอกจากนั้นริมสองฝั่งคลองยังเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่มากมาย รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่อยู่ไม่ไกลจากคลองมากนัก  หากเดินทางมายังเมือง               โอตารุแล้วไม่ได้ถ่ายรูปกับคลองแห่งนี้ถือว่ามาไม่ถึงจริงๆ ในช่วงฤดูหนาวคลองแห่งนี้จะปกคลุมไปด้วยหิมะที่ขาวโพลน ทำให้ช่วงหน้าหนาวนักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านชม โรงงานแก้ว ตั้งอยู่เลียบริมคลองโอตารุ ด้านบนเป็นหอคอยคู่ หลังคาเป็นโดมไว้สำหรับชมวิว ภายในโรงงาน ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับชมวิธีการทำเครื่องแก้ว และ ยังสามารถซื้อของฝากที่ทำจากแก้วลวดลายน่ารักๆ
หลากหลายรูปแบบติดไม้ติดมือกลับบ้านได้อีกด้วย และท่านสามารถเลือกชมกล่องดนตรี ณ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่ เห็นว่าได้รับความนิยมอย่างมากคือ MAIN HALL หรืออาคารหลักซึ่งมีความโดดเด่น และเป็นโซนที่มีของฝากของที่ระลึกวางขายมากมาย นอกจากของฝากแล้วยังสามารถทดลองเล่นกล่องดนตรี (ในโซนที่เข้ามีตัวอย่างให้ลองเล่น) ว่าเราจะเลือกเพลงไหน มีเพลงไหนถูกใจเป็นพิเศษบ้าง ทำให้การดูของฝากไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
 

จากนั้นนำท่านไปชม หอนาฬิกาไอน้ำ  นาฬิกาไอน้ำเก๋ๆ ที่แวนคูเวอร์เขามอบให้เมืองโอตารุเป็นที่ระลึกกันสักหน่อย นาฬิกาเรือนนี้ตั้งอยู่ที่ร้านพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีนี้เองเห็นสวยๆ อย่างนี้นาฬิกาเรือนนี้เก่าแก่มาก ทั้งยังเป็นนาฬิกาไอน้ำโบราณที่ยังใช้ได้ดีซึ่งเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้ยังถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กประจำเมืองโอตารุ โดยในทุก ๆ 15 นาที นาฬิกาเรือนนี้จะมีเสียงดนตรีดังขึ้นเป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยวยิ่งนัก ทั้งยังเป็นหนึ่งในโลเคชั่นของภาพยนตร์ไทยชื่อดังเรื่อง ‘แฟนเดย์’

 
ค่ำ                อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านได้สนุกกับการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่
 
ที่พัก              โรงแรม TOKYU REI HOTEL / DAIWA HOTEL (ระดับ 3++ ถึง 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า (ย่านช็อปปิ้ง)

 
วันที่สี่           ซัปโปโร – มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (ชมอุโมงค์ต้นแปะก๊วย) – ศาลเจ้าฮอกไกโด  
                  ตลาดโจไก ตลาดปลานิโจ - อดีตทำเนียบรัฐบาล  - สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ – ที่พัก
              พิเศษ!! เมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด บุฟเฟ่ต์ไม่ทานอั้น พร้อมทั้งเสริฟน้ำจิ้มรสเด็ดให้ท่าน
               ทานคู่กัน รับรองว่าจะฟินสุดๆๆ
 
เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  (5)
 
นำท่านชมความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ กับ อุโมงค์ต้นแปะก๊วย กว่า 70 ต้น ความยาวกว่า 380 เมตร ต้นแปะก๋วยสีเหลืองอร่ายที่เหมือนภาพวาด และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พลาดไม่ได้เลยที่เดียว และในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนักท่องเที่ยวนิยมมาเก็บภาพความงดงามของอุโมงแปะก๋วย  โดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่อยู่ในช่วงพีค จะมีการจัดงานเทศกาลและเปิดไฟ light upเพื่อเป็นการชมใบไม้เปลี่ยนสีช่วงกลางคืนอีกด้วย    จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด ที่มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อว่า ศาลเจ้าซัปโปโร และ ชาวฮอกไกโดต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผู้พิทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดน             แห่งนี้ ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะขอพร ไม่ขาดสาย จากนั้นนำท่านเดิน ตลาดโจไก และศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร  ตลาดสดของซัปโปโรที่รวบรวมเอารสชาติความสดของฮอกไกโดไว้มากมายตลาดปลานิโจ และ ตลาดโจไก และศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร  “ตลาดปลานิโจ” และ “Over–the – Counter Market ตลาดกลางขายส่งเมืองซัปโปโร” ของซัปโปโร เป็นตลาดที่ได้รับความนิยมซึ่งสามารถลองลิ้มชิมรสข้าวหน้าอาหารทะเล หรือซูชิที่ใช้อาหารทะเลสดๆ ที่เพิ่งซื้อมาในตอนเช้าจากสถานที่
 
 
 
 
ต่างๆ ในฮอกไกโดอย่างเต็มที่ ปูที่เรียงรายอยู่หน้าร้านได้รับความนิยมที่สุดเพื่อเป็นของฝากจากทะเล ขอเชิญดื่มด่ำไปกับความอร่อยที่มีเฉพาะในตลาดเท่านั้น….
 
เที่ยง              อิสระอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านได้สนุกกับการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่
 
 
บ่าย               นำท่านชม "ตึกแดงอดีตทำเนียบรัฐบาล" (Former Hokkaido Government Office Building) ทำเนียบ เป็นอาคารสีแดงอิฐ สร้างในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่นในสมัยนั้น อาคารหลังนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ.2512 ภายในยังมีข้าวของเครื่องใช้ในห้องหับที่เคยเป็นที่ทำงานของผู้ว่าการเมือง บางห้องจัดเป็นนิทรรศการแสดงภาพถ่ายและเรื่องราวความเป็นมาของเมืองทั้งลักษณะภูมิศาสตร์และสัตว์ที่พบบนเกาะฮอกไกโด และรอบๆตัวอาคารยังมีสวนหย่อมที่ร่มรื่น เรียงรายด้วยต้นซากุระ และต้นแปะก๊วย อิสระให้ถ่ายถ่ายรูปกับหน้าตึกแดงที่โด่ดเด่นด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก    จากนั้นนำท่านชม  หอนาฬิกาโบราณ สัญลักษณ์คู่เมือง ถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงกว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้เก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโป จากนั้นนำท่านไปยัง สวนโอโดริ สถานที่จัดเทศกาลหิมะของทุกๆปี (SNOW FESTIVAL)  ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นหนึ่งในโลเคชั่นของภาพยนตร์ไทยชื่อดังเรื่อง ‘แฟนเดย์’ แต่ถ้าในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือช่วงฤดูร้อน จะมีการจัดตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้บันทึกภาพความงามเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบ ซึ่งท่านสามารถมองเห็น ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (Sapporo T.V. Tower)   ที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางเข้าสวนโอโดริ ซึ่งสร้างในปี ค.ศ.1957และมีความสูงถึง142.7 เมตร
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)  พิเศษ!! เมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด บุฟเฟ่ต์ทานไม่อั้น พร้อมทั้งเสริฟน้ำจิ้มรสเด็ดให้ท่านทานคู่กัน รับรองว่าจะฟินสุดๆๆ ท่านจะได้พบกับเมนูอาหารทะเลสดๆ มากมาย โดยเฉพาะไฮไลท์ของมื้อนี้ คือ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูสุไว  ปูขน  ปูทาราบะ รวมทั้งอาหารทะเลสดๆอาทิ หอยเชลล์  หอยนางรม กุ้งทะเล  ซาชิมิสดๆ  และ  ซูชิหน้าต่างๆ ให้ท่านเลือกทานไม่อั้น
 
  
ที่พัก              โรงแรม TOKYU REI HOTEL / DAIWA HOTEL (ระดับ 3++ ถึง 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า (ย่านช็อปปิ้ง)

วันที่ห้า         เมืองซัปโปโร – อิสระช็อปปิ้งตามอัทยาศัย (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมที่พัก
 
เช้า               รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม  (7)
 
ให้ท่านได้ อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้อย่างเต็มที่ เรามีสถานที่แนะนำสำหรับผู้รักการช็อปปิ้งดังนี้ค่ะ
 
ย่านซูซูกิโนะ (SUSUKINO)เป็นย่านที่รวบรวมร้านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า ร้านนั่งชิลนั่งดื่มต่างๆ ร้านอาหาร ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ และอื่นๆ อีกมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ เช่น ร้านBIG CAMERA จำหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอางขึ้นชื่อของญี่ปุ่น
 
ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ  แหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ ทั้งยังเป็นหนึ่งในโลเคชั่นของภาพยนตร์ไทยชื่อดังเรื่อง ‘แฟนเดย์’ ตลาดแห่งนี้มีร้านค้าทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออก และตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกันด้วยหลังคาโครงสร้างที่ไว้ป้องกันฝนตก หรือ แดดร้อนให้กับนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า  โดยเริ่มตั้งแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ ตลาดแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยมากมาย เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวา อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขนมหวาน ไอศกรีม ฯลฯ และร้านค้าที่รวบรวมทุกสิ่งที่ไว้ที่นี้ ก็คือ "ร้านดองกิโฮเต้" Don.ki หรือ ร้าน  มัตสึโมโต้ "Matsumoto” 
 
เจอาร์ทาว  อาคารสูง 38 ชั้นที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางประตูทิศใต้ของสถานี JP ซัปโปโร รวมเอาสถานที่ต่างๆ ไว้ด้วยกัน อาทิเช่น ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ โรงแรม JP ทาวเวอร์โฮเต็ล นิกโกะซัปโปโร, ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 และอื่นๆ เป็นต้น ศูนย์การค้าใต้ดิน ‘เอเปีย’ ที่มีโดมกระจกเชื่อมจากใต้ดินขึ้นมายังพื้นดินเป็นจุดสังเกต มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมันจูเก่าแก่ ก็มาเปิดสาขาอยู่ด้วย ที่ ‘เอสต้า’ มีศูนย์อาหารสไต์ธีมพาร์ค ‘ราเม็ง รีพับลิค ซัปโปโร’ และร้านขายส่งเครื่องไฟฟ้า สวนบนดาดฟ้า และอื่นๆ ที่ ‘พาเซโอ’ ซึ่งเป็นศูนย์สรรพสินค้าใต้ทางยกระดับที่
 
 
 
มี 2 ชั้นคือ ระหว่างชั้น 1 และชั้นใต้ดินที่ 1 ของสถานี JR ซัปโปโรทางตะวันออกจรดตะวันตก สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งด้วยบรรยากาศเดินเล่นสบายๆ สมดังความหมายของชื่อคือทางเดินเล่นในภาษาสเปน ที่ชั้นใต้ดิน 1 ถึงชั้น 6 ของ ‘ซัปโปโร  สเตลล่า เพลส’ มีร้านขายของและร้านอาหาร ส่วนชั้น 7 มีโรงภาพยนตร์  ซีเนม่า คอมเพล็กซ์ และที่ชั้น 9 ยังมีภัตตาคารอาหารฝรั่งเศส มิคุนิ ซัปโปโรอีกด้วย  อิสระอาหารเที่ยง และ อาหารค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน
 
ที่พัก              โรงแรม TOKYU REI HOTEL / DAIWA HOTEL (ระดับ 3++ ถึง 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า (ย่านช็อปปิ้ง)

วันที่หก         สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
 
 
เช้า               รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม  (8)
 
ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อทำการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และสัมภาระ....
 
09.55 น.       กลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)
 
15.50 น.       คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…..

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น

เงื่อนไขทัวร์ญี่ปุ่น

อัตรานี้รวม :

                                                                                                                                                                                                               

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าพาหนะในการนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
(ณ วันที่ 24/01/2561) หากภาษีน้ำมัน และ ภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามความเป็นจริง
 • ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • มัคคุเทศก์บรรยายไทย
l.ค่าประกันคุ้มครองอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกันภัย (หรรษา 25)
 • ฟรี!!! WIFI ON BUS
 

อัตรานี้ไม่รวม :

 • กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
 • และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แจกของแถม เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ
 • ค่าวีซ่าเดี่ยว กรณีประเทศญี่ปุ่นยกเลิกการยกเว้นวีซ่าให้แก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850 บาท
 • ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ (วันล่ะ 200 บาท X 6 วัน  =  1,200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน/ทริปการเดินทาง)
 

การชำระเงิน :

 
 1. ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 20,000 บาท สำหรับการจองเมื่อที่นั่งยืนยัน หลังจากการจอง 1 วัน
 2. ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสิทธิยกเลิกตั๋วที่นั่งของผู้เดินทาง )
 3. กรุณาจัดส่งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน หรือ ไม่น้อยกว่า 20 วัน
 4. กรุณาระบุชื่อฝ่ายขาย และ โปรแกรมการเดินทาง และ วันที่เดินทางด้วยน่ะค่ะ
  

เงื่อนไขการยกเลิก :

 
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ****ราคาดังกล่าวเป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี ****
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ไม่มี
    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight
   จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
    ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 

หมายเหตุ :

 
 • การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านผู้ใหญ่ขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง
 • ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงหรือใด ๆ เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า...
 • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน)
 • หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้น ๆ  หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
 • กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิคืนเงินมัดจำทุกกรณี
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้วจำนวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ กรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ
 • เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น **
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์ญี่ปุ่น