เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์จีน ทัวร์จีน
เข้าชม:
1,009
รหัสทัวร์:
IT-CN07
สายการบิน:
Thai Smile
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน Changsha Zhangjiajie Ice World | 4D3N
ราคาเริ่มต้น 9,888.-

ทัวร์จีนจางเจียเจี้ย เมืองมรดกโลก ดินแดนแพนดอร่าแห่งโลกมนุษย์ - ล่องเรือทะเลสาบใบวิลโลว์ ชมทิวทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งชาติ 4A LIUYE LAKE - สัมผัสดินแดนหิมะ ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ พิชิตความเสียว สะพานกระจกยาวที่สุดในโลก แกรนด์แคนยอน - ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน ช้อปปิ้งถนนคนเดินไท่ผิง - เมนูพิเศษ : สุกี้เห็ด +ปิ้งย่างบาร์บีคิวเกาหลี+อาหารถู่เจีย+อาหารกวางตุ้ง - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว : ฉางเต๋อ 1 คืน, จางเจียเจี้ย 2 คืน
ทัวร์จีน ทัวร์จีน

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์จีน

วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ-ฉางซา-ฉางเต๋อ
วันที่ 2  ฉางเต๋อ-ล่องเรือทะเลสาบใบวิลโลว์-จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-OPTION:โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เหมยลี่เซียงซี
วันที่ 3  พิธภัณฑ์ภาพหินทราย-ICE WORLD ZHANGJIAJIE-OPTION:เขาเทียนเหมินซาน
วันที่ 4  จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินไท่ผิง-สนามบินฉางซา-กรุงเทพฯ

 
ราคาผู้ใหญ่
 
 
ราคาผู้ใหญ่
 
ราคาเด็ก
อายุ 2-18 ปี
 
Infant
อายุ 0-2 ปี
 
พักเดี่ยวเพิ่ม
 
ที่นั่ง
7-10 ก.พ.63 9,888 12,888  
5,000
ไม่รวมค่าวีซ่า
4,500 20
9-12 ก.พ.63 9,888 12,888 4,500 20
16-19 ก.พ.63 9,888 12,888 4,500 20
23-26 ก.พ.63 9,888 12,888 4,500 20
1-4 มี.ค.63 9,888 12,888 4,500 20
8-11 มี.ค.63 9,888 12,888 4,500 20
15-18 มี.ค.63 9,888 12,888 4,500 20
29 มี.ค.-1เม.ย.63 9,888 12,888 4,500 20
3-6 เม.ย.63 9,888 12,888 4,500 20
5-8 เม.ย.63 10,888 13,888 4,500 20
26-29 เม.ย.63 9,888 12,888 4,500 20
2-5 พ.ค.63 9,888 12,888 4,500 20
3-6 พ.ค.63 9,888 12,888 4,500 20
10-13 พ.ค.63 9,888 12,888 4,500 20
17-20 พ.ค.63 9,888 12,888 4,500 20
24-27 พ.ค.63 9,888 12,888 4,500 20
31 พ.ค.-3 มิ.ย.63 9,888 12,888 4,500 20
5-8 มิ.ย.63 9,888 12,888 4,500 20
7-10 มิ.ย.63 9,888 12,888 4,500 20
14-17 มิ.ย.63 9,888 12,888 4,500 20
21-24 มิ.ย.63 9,888 12,888 4,500 20
28 มิ.ย.-1 ก.ค.63 9,888 12,888 4,500 20

ทัวร์จีน ทัวร์จีน

โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน

11.30 น.        พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Smile Airways (WE) รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่า นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 
 
14.30 น.        บินลัดฟ้าสู่ ฉางซา ประเทศจีน โดยสายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE616
 
18.45 น.       ถึง ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำเซียง จึงทำให้ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่สำคัญยังเป็นบ้านเกิดของ เหมา เจ๋อตุง อดีตผู้นำของจีนอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางเต๋อ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นแหล่งถลุงเหมืองแร่ที่สำคัญ และมีผลิตผลทางการเกษตรที่มีชื่อของประเทศจีน บริการแฮมเบอร์เกอร์+น้ำดื่ม บนรถ
 
พักที่ เมืองฉางเต๋อ: HUA JING HOTEL CHANGDE (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   
เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
                       นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบใบวิลโลว์ ชมทิวทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งชาติ 4A LIUYE LAKE ทะเลสาบแห่งแรกของเมืองจีน และถือว่าเป็นสวรรค์ที่มีน้ำล้อมรอบเมืองอย่างสวยงาม เดินทางสู่ จางเจียเจี้ย (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.1992
 
เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย              ถึง จางเจียเจี้ย นำท่านแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 
เดินทางสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย แหล่งสินค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย แวะร้านชา เพื่อชิมชารสเลิศและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับใบชา เดินทางสู่    (รอบเวลา 16.20-18.30 น.) สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลกเหนือแกรนแคนยอน สูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาว กว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผาถือเป็นการทำลายสถิติสะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลกอันเดิม อย่างสะพานเหนือแคนยอนของอเมริกา หรือ The Grand Canyon skywalk ที่สูงเพียงแค่ 718 ฟุต นำท่านเดินวัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริสตัล กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกินกว่าคำบรรยายใดๆ ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ หมายเหตุ: หากสะพานแก้วปิดไม่สามารถเข้าเที่ยวชมได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเป็นเที่ยวถ้ำมังกรเหลืองแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
OPTION: โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เหมยลี่เซียงซี ราคาท่านละ 380 หยวน
*ติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์*
 
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
พักที่ เมืองจางเจียเจี้ย: WULINGYUAN HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน  
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ำเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยก เป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครองทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาวให้ท่านได้เลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค
 
นำท่านชม  พิธภัณฑ์ภาพหินทราย “จวินเซิงฮว่าเยี่ยน” ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแห่งชาตินามว่า ลี่จวินเซิง ซึ่งผลงานข องเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทราย และสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ ใบไม้เป็นวัตถุดิบในการเขียน ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลักษณ์เฉพาะยังเป็นภาพเขียนที่สวยงามคมชัดและมีมิติสมจริงอีกด้วย เดินทางสู่ ร้านยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ้าห่ม ที่นอน กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ   
 เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสัมผัสดินแดนหิมะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจางเจียเจี้ย ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD มีพื้นที่มากกว่า 200 ไร่ ภายในถูกปกคลุมไปด้วย น้ำแข็งและหิมะ นอกจากนี้ มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ  สกี,สโนวบอร์ด,การเล่นหิมะ,สเก็ต,BUMPER CAR ฯลฯ ชมสุดยอดการแสดง FANTASTIC SNOW WORD ที่จะทำให้ทุกท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งตลอดทั้งปี (รวมค่าเข้าสะพานหิมะ สไลด์ BUMPER CAR โชว์ FROZENS)
 
**ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี ท่านละ 300 หยวน ,ค่าเช่าอุปกรณ์กันหนาว ท่านละ 40 หยวน**
 
 
 
 
OPTION: เขาเทียนเหมินซาน ท่านละ 650 หยวน *ติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์*
อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518.6 เมตร นำท่านนั่งกระเช้า+บันไดเลื่อน ขึ้นสู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยยอดสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา นำท่านเดินพิสูจน์วัดใจ ความหวาดเสียวของ ระเบียงกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) มีความยาวประมาณ 60 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1.4 กิโลเมตร ชมความงามของ ถ้ำเทียนเหมินซาน หรือ ถ้ำประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยที่สุดของประเทศจีน  สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่าภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ท่านจะได้ลงบันได 999 ขั้น ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจ  จากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง สมควรแก่เวลานำท่าน  ลงจากเขา เปลี่ยนขึ้นรถท้องถิ่น ผ่านชมเส้นทางที่มีความคดโค้ง 99 โค้ง (ช่วงฤดูหนาวจะเปลี่ยนเป็นขึ้น-ลง กระเช้าแทน)
*หมายเหตุ:การนั่งกระเช้ําขึ้น-ลงเขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบำรุง ทํางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พานั่งรถอุทยาน+บันไดเลื่อนขึ้นไปบนถ้ำเทียนเหมินซาน หากรถ+บันไดลื่อนของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ำเทียนเหมินซานได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า*
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
เข้าสู่ที่พัก WULINGYUAN HOTEL HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน  

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางกลับสู่ ฉางซา (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)
เที่ยง                ถึง ฉางซา บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินไท่ผิง ถนนคนเดินยาวประมาณ 500 เมตร ซึ่งเต็มไปด้วยร้านที่ขายสินค้าน่ารักๆ ของฝากจากเมืองจีนที่น่าซื้อ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา
19.50 น.        บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Smile Airways  เที่ยวบินที่ WE617
 
22.30 น.       ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์จีน ทัวร์จีน

เงื่อนไขทัวร์จีน

 
อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – ฉางซา (CSX) – กรุงเทพฯ(BKK)
2.ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระได้จำนวน1ใบต่อท่าน น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
2.ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
3.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป                                   ท่านละ 1,500 บาท
3.1 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบเดี่ยวทางบริษัทฯยื่นให้   ท่านละ 2,200 บาท **ยื่นแบบเดี่ยว 4 วันทำการ**
--(ค่าวีซ่าเดี่ยว1,700+ค่าบริการในการยื่น 500) ไม่รวมเก็บเอกสาร--
3.2 ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวด่วนทางบริษัทฯยื่นให้           ท่านละ 3,500 บาท **ยื่นแบบเดี่ยว 2 วันทำการ**
--(ค่าวีซ่าเดี่ยวแบบด่วน 3,000+ค่าบริการในการยื่น 500) ไม่รวมเก็บเอกสาร--
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
5.ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
6.ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว
7.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
6. (6.1) ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน
     (6.2) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
7.ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300หยวน (1,500 บาท) จากราคาค่าทัวร์ปกติ
 
เงื่อนไขในการจอง  มัดจำท่านละ 5,500 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 
การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์จีน **
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์จีน