เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู ง้อไบ๊ เล่อซาน ภูเขาหิมะวาวู่ซาน ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
SE-CN53
 ทัวร์จีนเดินทาง
มกราคม-มีนาคม 2567
เมืองโบราณหวงหลงซี – เมืองเล่อซาน – ล่องเรือชมวัดหลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง้อไบ๊ – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาจิงติ่ง – องค์พระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง – พระวิหารทองวิหารเงิน – แช่น้ำแร่ อุทยานภูเขาหิมะวาหวู่ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาวาวู่ – เมืองเฉิงตู

ทัวร์จีนเริ่ม 25,990 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วไจ้โกว ทัวร์จีน 6D3N

รหัสทัวร์
SE-CN51
 ทัวร์จีนเดินทาง
พฤศจิกายน-มกราคม 2567
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า อุทยานแห่งชาติหวงหลง – นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง – นั่งรถแบตเตอรี่ – เมืองตูเจียงเอี้ยน หุบเขาแพนด้า – เมืองเฉิงตู - แพนด้ายักษ์ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – สะพานโบราณ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

ทัวร์จีนเริ่ม 22,990 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วไจ้โกว ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
SE-CN50
 ทัวร์จีนเดินทาง
พฤศจิกายน-มกราคม 2567
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า อุทยานแห่งชาติหวงหลง – นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง – นั่งรถแบตเตอรี่ เมืองเฉิงตู – สะพานโบราณ – ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้ายักษ์ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

ทัวร์จีนเริ่ม 23,990 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วไจ้โกว ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
SE-CN49
 ทัวร์จีนเดินทาง
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566
เมืองจิ่วจ้ายโกว – อุทยานแห่งชาติหวงหลง – นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว– ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบเต๋อซี – จัตุรัสหย่างเทียนวู่ – รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ – เมืองตูเจียงเอียน

ทัวร์จีนเริ่ม 30,990 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่ยจ้ายโกว ทัวร์จีน 6D4N

รหัสทัวร์
SE-CN28
 ทัวร์จีนเดินทาง
มีนาคม 2567
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า หุบเขาแพนด้า – เมืองเฉิงตู - แพนด้ายักษ์ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – สะพานโบราณ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

ทัวร์จีนเริ่ม 22,990 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เล่อซาน ง้อไบ๊ ภูเขาหิมะวาอู ทัวร์จีน 6D4N

รหัสทัวร์
GS-CN85
 ทัวร์จีนเดินทาง
ธันวาคม-มีนาคม 2567
ล่องเรือชมพระแกะสลักหินหลวงพ่อโตเล่อซาน – ง้อไบ๊ ภูเขาหิมะวาอู ภูเขาโต๊ะที่ใหญ่ที่สุดในโลก (รวมกระเช้า 4 เที่ยว) ชมหมีแพนด้า CHENGDU ZOO – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – ร้านหยก – แพนด้ายักษ์ – ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ – ท่าอากาศยานเฉิงตูเทียนฟู่ – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

ทัวร์จีนเริ่ม 17,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ทัวร์จีน 6D4N

รหัสทัวร์
BI-CN64
 ทัวร์จีนเดินทาง
ธันวาคม-มกราคม 2567
ผ่านชมทะเลสาบเต๋อซี • เมืองโบราณซงพาน • เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว นั่งกระเช้าหวงหลง • อุทยานแห่งชาติหวงหลง • เมืองเม่าเสี้ยน

ทัวร์จีนเริ่ม 22,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู ฮาร์บิน เทศกาลหิมะ ทัวร์จีน 7D6N

รหัสทัวร์
SE-CN44
 ทัวร์จีนเดินทาง
ธันวาคม-มกราคม 2567
วัดเหวินซู – พิพิธภัณฑ์แห่งมณฑลเสฉวน – ถนนคนเดินโบราณจิ๋นหลี่ – สนามบินฮาร์บินไท่ผิง สวนเสือไซบีเรีย ฮาร์บิ้น – เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ลานสกียาปูลี่ – นั่งม้าลากเลื่อน – หมู่บ้านหิมะ – ดรีมโฮม – ถนนคนเดินหมู่บ้านหิมะ – (พักหมู่บ้านหิมะ)

ทัวร์จีนเริ่ม 43,990 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน PRO CHINA เฉิงตู อุทยานปี้เผิงโกว กลาเซียร์ต๋ากู่ ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
PB-CN02
 ทัวร์จีนเดินทาง
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566
กดดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อดูรายละเอียดเพิ่ม

ทัวร์จีนเริ่ม 26,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน PRO CHINA เฉิงตู อุทยานปี้เผิงโกว จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
PB-CN01
 ทัวร์จีนเดินทาง
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566
กดดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อดูรายละเอียดเพิ่ม

ทัวร์จีนเริ่ม 25,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วไจ้โกว มรดกโลก ทัวร์จีน 6D3N

รหัสทัวร์
VW-CN01
 ทัวร์จีนเดินทาง
ตุลาคม-มีนาคม 2567
เฉินตู - ทะเลสาบเต๋อซี - ชมเมืองโบราณซงพาน - จิ่วจ้ายโกว จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน) จิ่วจ้ายโกว – อุทยานโหมวหนีโกว - ร้านหยก - เมืองตูเจียงเอี้ยน

ทัวร์จีนเริ่ม 19,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู ภูเขาหิมะวาอู ง้อไบ๊ เล่อซาน ทัวร์จีน 5D3N

รหัสทัวร์
IT-CN25
 ทัวร์จีนเดินทาง
ธันวาคม-มีนาคม 2567
ง้อไบ๊เมืองพุทธคีรี นั่งกระเช้าชมภูเขาหิมะวาอูที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน วัดเป้ากั๋วอายุพันปี วัดฝูหู เมืองโบราณหวงหลงซี เช็คอินแพนด้ายักษ์ เดินเล่นถนนโบราณสามก๊กจิ่นหลี่ ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนชีและไท่กู๋หลี่

ทัวร์จีนเริ่ม 16,888 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน CHENGDU เฉิงตู จิ่วจ่ายโกว หวงหลง ทัวร์จีน 6D4N

รหัสทัวร์
GS-CN09
 ทัวร์จีนเดินทาง
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566
ทะเลสาบเต๋อซี – เมืองโบราณซงพาน – เมืองจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น+รถราง) ศูนย์หมีแพนด้า – ถนนโบราณจินหลี่ – สะพานอันชุน – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก – ท่าอากาศยานเฉิงตูเทียนฟู่

ทัวร์จีนเริ่ม 24,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู ต้ากู่ปิงชวน ภูเขาหืมะวาวู ทัวร์จีน 7D4N

รหัสทัวร์
BI-CN54
 ทัวร์จีนเดินทาง
ธันวาคม-มีนาคม 2567
เมืองเฉินตู • ภูเขาง้อไบ๊ • ขึ้นยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้า) • วัดหัวจ้าง • องค์พระโพธิสัตว์ผู่เสียน • วัดเป้ากว๋อ อุทยานภูเขาหิมะวาหวู่ • เมืองง้อไบ๊ เมืองเล่อซาน • ล่องเรือชมพระใหญ่เล่อซาน • อำเภอเม่าเสี้ยน อำเภอเฮยสุ่ย • อุทยานต้ากู่ปิงชวน • เมืองตูเจียงเยี่ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า • เมืองเฉินตู • ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ • ถนนคนเดินชุนซีลู่ • แพนด้ายักษ์ • สะพานอันชุน • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

ทัวร์จีนเริ่ม 27,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
SE-CN29
 ทัวร์จีนเดินทาง
มีนาคม-เมษายน 2567
เมืองจิ่วจ้ายโกว – อุทยานแห่งชาติหวงหลง อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว– ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบเต๋อซี – จัตุรัสหย่างเทียนวู่ – รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ – เมืองตูเจียงเอียน เมืองเฉิงตู – วัดเหวินซู – ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ – แพนด้ายักษ์ – สะพานโบราณ

ทัวร์จีนเริ่ม 29,990 .-

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  • โปรแกรมทัวร์

    Programs Tour

            ทัวร์เนปาล    ทัวร์เนปาล
            ทัวร์ลาว    ทัวร์ลาว
            ทัวร์ตุรกี    ทัวร์ตุรกี
            ทัวร์บรูไน    ทัวร์บรูไน
            ทัวร์ดูไบ    ทัวร์ดูไบ
            ทัวร์ภูฏาน    ทัวร์ภูฏาน

ติดต่อฝ่ายขายSale Contact

ติดต่อฝ่ายขายเพิ่มเติม >>>

ฮอตโปรโมชั่นHot Promotion

เชจู