เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน บินตรง ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ทัวร์จีน 4D3N

รหัสทัวร์
JW-CN04
 ทัวร์จีนเดินทาง
พฤศจิกายน-เมษายน 2563
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) - ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว) – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” – อุทยานน้ำหยก + สระมังกรดำ - เมืองเก่าซู่เหอ - สะพานแก้วลี่เจียง – หมู่บ้านไป๋ซา - เมืองเก่าลี่เจียง

ทัวร์จีนเริ่ม 15,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื้อ ซุปตาร์... น้ำแข็งใส ทัวร์จีน 5D2N

รหัสทัวร์
TN-CN01
 ทัวร์จีนเดินทาง
ธันวาคม-มีนาคม 2563
สวนน้ำตก สวนสตรอว์เบอร์รี่-คุนหมิง-ตงชวน-แผ่นดินสีแดง-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)-เมืองคุนหมิง-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้-** OPTION TOUR : ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร **

ทัวร์จีนเริ่ม 7,888 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน Kunming Tongchuan ทัวร์จีน 4D3N

รหัสทัวร์
IT-CN23
 ทัวร์จีนเดินทาง
ตุลาคม-ธันวาคม 2562
คุนหมิง-ตงชวน-แผ่นดินสีแดง-ถานเตี้ยน-สวนผลไม้-ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)-ถางเตี้ยน-คุนหมิง- สวนน้ำตกคุนหมิง- ซุ้มประตูม้าทอง-ซุ้มประตูไก่หยก Option: โชว์นกยูง Dynamic Yunnan-วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้

ทัวร์จีนเริ่ม 7,888 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ [เลสโก ยอดเขาหิมะ] ทัวร์จีน 4D3N

รหัสทัวร์
SE-CN20
 ทัวร์จีนเดินทาง
มกราคม-มีนาคม 2563
สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – ไร่สตรอเบอรี่ – เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน - ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้า) – เมืองคุนหมิง – ประตูม้าทองและประตูไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย – ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณกวนตู้ – ภูเขาซีซาน (Option Tour)

ทัวร์จีนเริ่ม 8,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า [เลสโก มังกรหยกเหินฟ้า] ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
SE-CN25
 ทัวร์จีนเดินทาง
มกราคม-มิถุนายน 2563
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม - ภูเขาหิมะมังกรหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – โชว์ความประทับใจแห่งลี่เจียง – อุทยานน้ำหยก – สระน้ำมังกรดำ - โค้งแรกแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน - วัดชงจ้านหลิน - วัดหยวนทง – ร้านบัวหิมะ

ทัวร์จีนเริ่ม 15,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน บินตรง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ทัวร์จีน 5D4N

รหัสทัวร์
JW-CN03
 ทัวร์จีนเดินทาง
พฤศจิกายน-เมษายน 2563
เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)+ระหว่างทางแวะชมช่องแคบเสือกระโจน-เมืองเก่าแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าซู่เหอ - สระมังกรดำ-อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

ทัวร์จีนเริ่ม 16,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
IT-CN26
 ทัวร์จีนเดินทาง
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562
เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า) โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณจงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน หรือ ภูเขาหิมะสือข่า (รวมกระเช้า) - ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ”-สระน้ำมังกรดำ - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้ อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน+ประตูไก่ทองม้าหยก- วัดหยวนทง

ทัวร์จีนเริ่ม 16,888 .-

ทัวร์จีน ลดพิเศษ1,000บาท

ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน [เลสโก ภูเขาหิมะ] ทัวร์จีน 4D3N

รหัสทัวร์
SE-CN12
 ทัวร์จีนเดินทาง
ตุลาคม-ธันวาคม 2562
สวนน้ำตกคุนหมิง – ไร่สตรอเบอรี่ – ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ (ราคานี้รวมค่ารถแบตเตอรี่ และนั่งกระเช้า) – เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน - ตำหนักทองจินเตี้ยน – วัดหยวนทง – ร้านบัวหิมะ - ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้ง - หนาน ผิงเจียภูเขาซีซาน (Option Tour)

ทัวร์จีนเริ่ม 9,999.- 8,999.-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า [เลสโก คุนหมิงตัวแม่ EP.2] ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
SE-CN47
 ทัวร์จีนเดินทาง
กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563
เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน - วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า) - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) - โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์) - อุทยานน้ำหยก - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณกวนตู้ - ร้านชา - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม

ทัวร์จีนเริ่ม 19,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ทัวร์จีน 4D2N

รหัสทัวร์
IT-CN20
 ทัวร์จีนเดินทาง
ตุลาคม-ธันวาคม 2562
เมืองตงชวน แผ่นดินสีแดง ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี - สัมผัสความเย็นและหิมะ...ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ สระน้ำแห่งสรวงสรรค์ - สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง - วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน - เมนูสุดพิเศษ>> สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองตงซวน 1 คืน ,เมืองคุนหมิง 1 คืน - บินตรงคุนหมิง โดยสายการบิน Air Asia

ทัวร์จีนเริ่ม 8,878 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง [เลสโก หิมะมังกรหยก] ทัวร์จีน 4D3N

รหัสทัวร์
SE-CN36
 ทัวร์จีนเดินทาง
ตุลาคม-ธันวาคม 2562
เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) – โชว์จางอี้โหม่ว (Option Show) – อุทยานน้ำหยก-วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก – ถนนคนเดินหนานผิงเจีย

ทัวร์จีนเริ่ม 11,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง ซุปตาร์ ดินแดนในฝัน ทัวร์จีน 4D3N

รหัสทัวร์
TN-CN16
 ทัวร์จีนเดินทาง
กันยายน-เมษายน 2563
บินตรงสู่ลี่เจียง... เมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี - ช่องแคบเสือกระโจน... สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นมรดกโลก UNESCO - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน... ภูเขาสูงมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี - เมืองโบราณลี่เจียง... มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1997 - เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน

ทัวร์จีนเริ่ม 9,888 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง สุกี้หมูนุ่ม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
SH-CN13
 ทัวร์จีนเดินทาง
กันยายน-ธันวาคม 2562
เที่ยวเมืองแห่งความฝัน.. แชงกรีล่า - พิชิตภูเขาอันยิ่งใหญ่ #ภูเขาหิมะมังกรหยก - ชมความงดงามของมรดกโลก #เมืองโบราณลี่เจียง - แลนด์มาร์คใหม่ใจกลางเมืองคุนหมิง #KUNMING WATERFALL PARK - ชมวัดที่สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา แห่งทิเบต #วัดลามะซงจ้านหลิง

ทัวร์จีนเริ่ม 16,899 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว ทัวร์จีน 4D2N

รหัสทัวร์
IT-CN15
 ทัวร์จีนเดินทาง
กันยายน-ธันวาคม 2562
คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน - ชมความงาม ถ้ำไซอิ๋ว ท้าความเสียวกับสะพานแก้ว สูงกว่า 20 เมตร - ว้าวว!! สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นั่งสไลด์เดอร์ลงจากเขา - สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง ช้อปปิ้งเมืองโบราณกวนตู้

ทัวร์จีนเริ่ม 7,888 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง เต๋อชิง ซุปตาร์ ธารน้ำแข็ง ทัวร์จีน 5D4N

รหัสทัวร์
TN-CN19
 ทัวร์จีนเดินทาง
กันยายน-เมษายน 2563
ชมวิวภูเขาหิมะไป๋หมาง... เส้นทางที่งดงามที่สุด ได้รับขนานนามว่า “ ถนนไต่ขอบฟ้า ” - วัดเฟยไหล... วัดทิเบตไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่วัด - นั่งรถแบตเตอรี่ชมธารน้ำแข็งหมิงหย่ง... ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด - ช่องแคบเสือกระโจน... เป็นมรดกโลก UNESCO - เมืองโบราณลี่เจียง... มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1997 - เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน

ทัวร์จีนเริ่ม 13,888 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า ซุปตาร์ ซู่ซู่ ซ่าซ่า ทัวร์จีน 5D4N

รหัสทัวร์
TN-CN18
 ทัวร์จีนเดินทาง
กันยายน-เมษายน 2563
ช่องแคบเสือกระโจน... สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นมรดกโลก UNESCO - วัดลามะซงจ้านหลิง… วัดที่สร้างจำลองมาจาก พระราชวังโปตาลา - นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก ภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี - ทะลสาบไปุ๋สุ่ยเหอ... ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ งดงามราวกับสรวงสวรรค์ - เมืองโบราณลี่เจียง... มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1997 - เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน

ทัวร์จีนเริ่ม 12,888 .-

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  • โปรแกรมทัวร์

    Programs Tour

            ทัวร์ลาว    ทัวร์ลาว
            ทัวร์ตุรกี    ทัวร์ตุรกี
            ทัวร์บรูไน    ทัวร์บรูไน
            ทัวร์ดูไบ    ทัวร์ดูไบ
            ทัวร์ยุโรป    ทัวร์ยุโรป
            ทัวร์ภูฏาน    ทัวร์ภูฏาน

ติดต่อฝ่ายขายSale Contact

ติดต่อฝ่ายขายเพิ่มเติม >>>

ฮอตโปรโมชั่นHot Promotion

ทัวร์พม่าราคาถูก