เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน ซุปตาร์ไท่กว๋อเหรินอินคุนหมิง ทัวร์จีน 5D4N

รหัสทัวร์
TN-CN39
 ทัวร์จีนเดินทาง
เมษายน-มิถุนายน 2567
 ชมความสวยงามคลาสสิคเมือง โบราณแชงกรีล่าหรือเมืองโบราณจงเตี้ยน,เมืองโบราณลี่เจี่ยง,เมืองโบราณต้าหลี่  นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก  ชมการแสดงสุดอลังการ “Impression Lijiang หรือ โชว์จางอี้โหมว”  ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จีนเริ่ม 21,888 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน ซุปตาร์ หว่อเหย้าชวี่คุนหมิง ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
TN-CN38
 ทัวร์จีนเดินทาง
เมษายน 2567
 ชมความสวยงามคลาสสิคเมือง โบราณแชงกรีล่าหรือเมืองโบราณจงเตี้ยน,เมืองโบราณลี่เจี่ยง,เมืองโบราณต้าหลี่  นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก  ชมการแสดงสุดอลังการ “Impression Lijiang หรือ โชว์จางอี้โหมว”  พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองลี่เจียงสู่เมืองคุนหมิง  ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จีนเริ่ม 32,888 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
SE-CN77
 ทัวร์จีนเดินทาง
เมษายน-ตุลาคม 2567
เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – เมืองแชงกรี-ล่า วัดซงจ้านหลิน – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า – ช่องเขาแคบเสือกระโจน – เมืองฉูฉง

ทัวร์จีนเริ่ม 19,990 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ทัวร์จีน 5D4N

รหัสทัวร์
SE-CN76
 ทัวร์จีนเดินทาง
เมษายน 2567
เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ

ทัวร์จีนเริ่ม 27,990 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
SE-CN75
 ทัวร์จีนเดินทาง
พฤษภาคม-ตุลาคม 2567
เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ

ทัวร์จีนเริ่ม 22,990 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน Ni Hao Spring คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงการี ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
IT-CN47
 ทัวร์จีนเดินทาง
เมษายน-พฤษภาคม 2567
พิชิต 2 ขุนเขา ณ ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ลี่เจียง เมืองมรดกโลก ช่องแคบเสือกระโจน แชงการีล่าสวรรค์บนดิน วัดลามะซงจ้านหลิง พิพิธภัณภัณฑ์จามรี คุนหมิง วัดหยวนทง ตำหนักทองจินเตี้ยน เมืองโบราณกวนตู้ พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG เมนูพิเศษ!! สุกี้แซลมอน, สุกี้เห็ดรสเด็ด

ทัวร์จีนเริ่ม 22,888 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
IT-CN44
 ทัวร์จีนเดินทาง
มีนาคม 2567
นั่งกระเช้าใหญ่พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สระมังกรดำ เมืองโบราณต้าหลี่ ช่องแคบเสือกระโจน วัดลามะซงจ้านหลิง พิพิธภัณฑ์จามรี เขาหยวนทงซานชมดอกซากุระ เมืองโบราณกวนตู้

ทัวร์จีนเริ่ม 19,888 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
BI-CN75
 ทัวร์จีนเดินทาง
มีนาคม 2567
เมืองคุนหมิง • เขาซีซาน • ตำหนักทอง • สวนน้ำตกคุนหมิง • เมืองต้าหลี่ • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • แชงกรีล่า • โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองเก่าจงเตี้ยน วัดลามะซงจ้านหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง

ทัวร์จีนเริ่ม 22,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน KUNMING ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
GS-CN89
 ทัวร์จีนเดินทาง
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2567
นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองต้าลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองเก่าจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) วัดซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน (รวมค่าบันไดเลื่อน) – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไปและกลับ) – ชมโชว์จางอี้โหมว IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ไม่รวมแบตเตอรี่) – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณซูเหอ

ทัวร์จีนเริ่ม 23,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
TN-CN30
 ทัวร์จีนเดินทาง
พฤษภาคม-ตุลาคม 2567
 ชมความสวยงามคลาสสิคเมือง โบราณแชงกรีล่าหรือเมืองโบราณจงเตี้ยน,เมืองโบราณลี่เจี่ยง,เมืองโบราณต้าหลี่  นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก  ชมการแสดงสุดอลังการ “Impression Lijiang หรือ โชว์จางอี้โหมว”  พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองลี่เจียงสู่เมืองคุนหมิง (แถมฟรี รถขนกระเป๋าจากลี่เจียงสู่คุนหมิง)  ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จีนเริ่ม 24,888 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
SE-CN63
 ทัวร์จีนเดินทาง
เมษายน-ตุลาคม 2567
นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-ลี่เจียง – วัดซงจ้านหลิน – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ

ทัวร์จีนเริ่ม 21,990 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน Wonder CHINA-KUNMING-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
WK-CN01
 ทัวร์จีนเดินทาง
มีนาคม-เมษายน 2567
สวนน้ำตกคุนหมิง • เมืองต้าลี่ • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายต้าหลี่ เมืองแชงกรีล่า • ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมบันไดเลื่อน) • เมืองเก่าแชงกรีล่า (จงเตี้ยน) วัดลามะซงจ้านหลิง • แวะชม ถ่ายรูปทุ่งหญ้าหน้าผ่าไห่ • เมืองลี่เจียง • ร้านยาบัวหิมะ • เมืองโบราณลี่เจียง ตลาดสี่เหลี่ยมซื่อฟางเจีย • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน)

ทัวร์จีนเริ่ม 24,888 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
FM-CN03
 ทัวร์จีนเดินทาง
มีนาคม 2567
สัมผัสเมืองโบราณ มณฑลยูนนาน ชม วัฒนธรรมทิเบต .. วัดลามะซงจ้านหลิน .. ช่องแคบเสือกระโจน ชม ภูเขาหิมะมังกรหยก..ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ..อุทยานน้ำหยกอวี้สุ่ยจ้าย ชมโชว์อลังการกลางแจ้ง IMPRESSION OF LIJIANG “ ความประทับใจแห่งลี่เจียง ” พร้อมเสริฟเมนูพิเศษ ! สุกี้ปลาแซลม่อน .. อาหารกวางตุ้ง .. สุกี้เห็ด

ทัวร์จีนเริ่ม 23,990 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน Love So Beautiful คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
IT-CN37
 ทัวร์จีนเดินทาง
เมษายน 2567
ตระการตา ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชมเมืองโบราณ ต้าหลี่ กวนตู้ ลี่เจียง แชงกรีล่า สวรรค์บนดิน ชมความงาม วัดลามะซงจ้านหลิง วัดหยวนทง ช่องแคบเสือกระโจน พิพิธภัณฑ์จามรี ตำหนักทองจินเตี้ยน ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาซาร์ ซุ้มประตูม้าทองและไก่มรกต พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG เมนูพิเศษ!! สุกี้แซลมอน,สุกี้เห็ดรสเด็ด

ทัวร์จีนเริ่ม 29,888 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
IT-CN36
 ทัวร์จีนเดินทาง
มีนาคม 2567
นั่งกระเช้าใหญ่พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สระมังกรดำ เมืองโบราณต้าหลี่ ช่องแคบเสือกระโจน วัดลามะซงจ้านหลิง พิพิธภัณฑ์จามรี เขาหยวนทงซานชมดอกซากุระ วัดหยวนทง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG เมนูพิเศษ!! สุกี้แซลมอน, สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง

ทัวร์จีนเริ่ม 22,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยโจว โหลวผิง ภูเขาหหิมะเจี้ยวจื่อ ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
SE-CN56
 ทัวร์จีนเดินทาง
มีนาคม 2567
เมืองโหลวผิง – ทุ่งดอกมัสตาร์ด – เมืองซิงอี้ – ภูเขาหมื่นยอด เมืองตงชวน – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน เมืองผิงป่า – สวนซากุระผิงป้า หรือซากุหมื่นไร่ – เมืองกวนหลิง ลู่ช่วน – ภูเขาหิมะเจียวจื่อ – เมืองคุนหมิง – ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก

ทัวร์จีนเริ่ม 21,990 .-

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  • โปรแกรมทัวร์

    Programs Tour

            ทัวร์เนปาล    ทัวร์เนปาล
            ทัวร์ลาว    ทัวร์ลาว
            ทัวร์ตุรกี    ทัวร์ตุรกี
            ทัวร์บรูไน    ทัวร์บรูไน
            ทัวร์ดูไบ    ทัวร์ดูไบ
            ทัวร์ภูฏาน    ทัวร์ภูฏาน

ติดต่อฝ่ายขายSale Contact

ติดต่อฝ่ายขายเพิ่มเติม >>>

ฮอตโปรโมชั่นHot Promotion

เชจู