เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วไจ้โกว ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
SE-CN13
 ทัวร์จีนเดินทาง
กันยายน-ตุลาคม 2566
ทะเลสาบเต๋อซี – อุทยานแห่งชาติหวงหลง – นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง – เมืองจิ่วไจ้โกว อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า เมืองโบราณซงพาน – จตุรัสหย่างเทียนวู่ – รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ เมืองเฉิงตู – วัดเหวินซู – ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ – ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ – แพนด้ายักษ์ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – สะพานโบราณ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ทัวร์จีนเริ่ม 29,990 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วไจ้โกว ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
SE-CN12
 ทัวร์จีนเดินทาง
มิถุนายน 2566
ทะเลสาบเต๋อซี – เมืองโบราณซงพาน – จิ่วไจ้โกว อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง – นั่งรถแบตเตอรี่ – อุทยานแห่งชาติหวงหลง – เมืองตูเจียงเอียน เมืองเฉิงตู – ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ – แพนด้ายักษ์ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – สะพานโบราณ วัดเหวินซู – ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่

ทัวร์จีนเริ่ม 19,990 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ทัวร์จีน ุ6D5N

รหัสทัวร์
SE-CN11
 ทัวร์จีนเดินทาง
พฤษภาคม-กรกฏาคม 2566
เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – อุทยานน้ำหยก – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองโบราณฉู่สง เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก – ถนนคนเดินหนานผิงเจี่ย

ทัวร์จีนเริ่ม 23,990 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน ซุปตาร์.มังกรเซี่ยงไฮ้ ทัวร์จีน 5D3N

รหัสทัวร์
TN-CN07
 ทัวร์จีนเดินทาง
พฤษภาคม-ตุลาคม 2566
★ นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ ★ เที่ยวเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว,เมืองโบราณ Yuehe ★ ดื่มด่ำบรรยากาศมหานครเซียงไฮ้ ณ หาดไว่ทาน ★ พิเศษอาหาร เมนู ขาหมูซูโจว,ไก่เศรษฐี,เสี่ยวหลงเปา

ทัวร์จีนเริ่ม 17,888 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน ซุปตาร์.เปิดตัวฉงชิ่ง ทัวร์จีน 4D3N

รหัสทัวร์
TN-CN06
 ทัวร์จีนเดินทาง
พฤษภาคม-ตุลาคม 2566
 เช็คอินถ่ายรูปเก๋ๆที่ ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ 816  สัมผัสธรรมชาติแบบ 360 องศาที่ หุบเขาอู่หลิงซาน  เข้าอุทยานที่มีชื่อเสียงแห่งชาติ อุทยานหลุมฟ้า  ชมทัศนียภาพธรรมชาติรอบกับหุบเขา ระเบียงแก้วอู่หลง  ตะลึงกับ รถไฟฟ้าทะลุตึก หนึ่งเดียวในฉงชิ่ง !!

ทัวร์จีนเริ่ม 19,888 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน PREMIUN CHINA หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เม่าเสี้ยน เฉิงตู ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
KJ-CN01
 ทัวร์จีนเดินทาง
มิถุนายน-สิงหาคม 2566
ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองซงพาน - จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว) อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้า) - เมืองเม่าเสี้ยน

ทัวร์จีนเริ่ม 39,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ เซี่ยงไฮ้ เหิงเตี้ยน ทัวร์จีน 5D3N

รหัสทัวร์
SE-CN15
 ทัวร์จีนเดินทาง
มิถุนายน-ตุลาคม 2566
หังโจว • ล่องทะเลสาบซีหู • หมู่บ้านใบชา • ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย เมืองหังโจว • เหิงเตี้ยน • พระราชวังโบราณกู้กงหมิงชิง • พระราชวังจำลองจิ๋นซีฮ่องเต้ • Hengdian World Studios +โชว์ • เมืองหังโจว เมืองหังโจว • ร้านหยก • มหานครเซี่ยงไฮ้ • ร้านนวดเท้า(ยาบัวหิมะ) • Starbuck Reserve roastery • อุโมงค์เลเซอร์ • ย่านเดอะบันด์ • หาดไว่ทาน • ถนนนานกิง

ทัวร์จีนเริ่ม 19,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
BI-CN14
 ทัวร์จีนเดินทาง
มิถุนายน-กันยายน 2566
เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • แชงกรีล่า • เมืองเก่าจงเตี้ยน วัดลามะซงจ้าหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • อุทยานน้ำหยก • เมืองโบราณซูเหอ เมืองลี่เจียง • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง • ตำหนักทอง • สวนน้ำตกคุนหมิง • ประตูม้าทองไก่หยก

ทัวร์จีนเริ่ม 25,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
BI-CN13
 ทัวร์จีนเดินทาง
มิถุนายน-ตุลาคม 2566
เมืองฉู่ฉง เมืองโบราณต้าหลี่ • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • แชงกรีล่า • เมืองเก่าจงเตี้ยน วัดลามะซงจ้าหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • อุทยานน้ำหยก • เมืองต้าหลี่ เมืองต้าหลี่ • คุนหมิง • ศูนย์สมุนไพจีน “บัวหิมะ” • ตำหนักทอง • สวนน้ำตกคุนหมิง • วัดหยวนทง • ประตูม้าทองไก่หยก

ทัวร์จีนเริ่ม 22,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ทัวร์จีน 5D4N

รหัสทัวร์
BI-CN12
 ทัวร์จีนเดินทาง
มิถุนายน-ตุลาคม 2566
อู่หลิงซาน • 816 ฐานวิศกรรมนิวเคลียร์ อู่หลิงซาน • หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน (รวมกระเช้า) • อู่หลง • อุทยานเขานางฟ้า เมืองอู่หลง • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า • สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว) • ระเบียงแก้ว • เมืองอู่หลง • เมืองฉงชิ่ง • ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย ฉงชิ่ง • อำเภอต้าจู๋ • ต้าจู๋ • แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่) • เมืองโบราณฉือสือโข่ว ฉงชิ่ง • ถนนริมผา • หงหย้าต้ง • สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • สนามบินดอนเมือง

ทัวร์จีนเริ่ม 20,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน ซุปตาร์...ดิสนีย์แลนด์แดนมังกร ทัวร์จีน 5D3N

รหัสทัวร์
TN-CN04
 ทัวร์จีนเดินทาง
มิถุนายน-ตุลาคม 2566
 เที่ยวดินแดนในฝัน พร้อมสนุกกับเครื่องเล่น สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ เต็มวัน  เที่ยวชมมหานครยามค่ำคืน หาดไว่ทาน หรือหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้  เข้าร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery ที่ใหญ่ที่สุดในเซียงไฮ้  ถ่ายรูป ณ หอไข่มุก

ทัวร์จีนเริ่ม 19,888 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน ตะลุยแดนมังกร คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ทัวร์จีน 4D3N

รหัสทัวร์
IT-CN04
 ทัวร์จีนเดินทาง
พฤษภาคม-ตุลาคม 2566
ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ลีเจียง เมืองมรดกโลก นั่งกระเช้าหยุนซานผิง อุทยานน้ำหยก ต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ เจดีย์สามองค์ วัดเจ้าแม่กวมอิม พิเศษชมโชว์สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG เมนูพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอน

ทัวร์จีนเริ่ม 15,888 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน ซุปตาร์...พรมแดงแชงกรีล่า คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
TN-CN05
 ทัวร์จีนเดินทาง
เมษายน-มิถุนายน 2566
 ชมความสวยงามคลาสสิคเมือง โบราณแชงกรีล่าหรือเมืองโบราณจงเตี้ยน,เมืองโบราณลี่เจี่ยง,เมืองโบราณต้าหลี่  นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก  ชมการแสดงสุดอลังการ “Impression Lijiang หรือ โชว์จางอวี้โหมว”  ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จีนเริ่ม 23,888 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน CHINA ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์จีน 5D4N

รหัสทัวร์
SE-CN10
 ทัวร์จีนเดินทาง
กันยายน-ตุลาคม 2566
รถไฟความเร็วสูง – วัดเส้าหลิน – ชมการแสดงกังฟู – ป่าเจดีย์ – ถนนคนเดินโบราณหลี่จิ่นเหมิน เมืองลั่วหยาง – ถ้ำหลงเหมิน – เมืองหัวซาน พิพิธภัณฑ์สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – วัดลามะ – จัตุรัสหอกลองหอระฆัง – ถนนคนเดิน

ทัวร์จีนเริ่ม 29,990 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน SAY HI! KUNMING คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
BI-CN06
 ทัวร์จีนเดินทาง
พฤษภาคม-มิถุนายน 2566
พิชิต 2 ขุนเขา ณ ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ลีเจียง เมืองมรดกโลก โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน แชงการีล่าสวรรค์บนดิน เมืองโบราณแชงการีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ วัดหยวนทง พิเศษชมโชว์สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG เมนูพิเศษ!! สุกี้แซลมอน,สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง

ทัวร์จีนเริ่ม 21,888 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน หนี่ห่าว..KUNMING คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
IT-CN05
 ทัวร์จีนเดินทาง
พฤษภาคม-มิถุนายน 2566
พิชิต 2 ขุนเขา ณ ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ลีเจียง เมืองมรดกโลก โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน แชงการีล่าสวรรค์บนดิน เมืองโบราณแชงการีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ วัดหยวนทง พิเศษชมโชว์สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG เมนูพิเศษ!! สุกี้แซลมอน,สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง

ทัวร์จีนเริ่ม 22,888 .-

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  • โปรแกรมทัวร์

    Programs Tour

            ทัวร์เนปาล    ทัวร์เนปาล
            ทัวร์ลาว    ทัวร์ลาว
            ทัวร์ตุรกี    ทัวร์ตุรกี
            ทัวร์บรูไน    ทัวร์บรูไน
            ทัวร์ดูไบ    ทัวร์ดูไบ
            ทัวร์ภูฏาน    ทัวร์ภูฏาน

ติดต่อฝ่ายขายSale Contact

ติดต่อฝ่ายขายเพิ่มเติม >>>

ฮอตโปรโมชั่นHot Promotion

เวียดนาม