เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA จอร์เจีย ทบิลิชิ บาทูมี่ ทัวร์จอร์เจีย 8D5N

รหัสทัวร์
IT-GE01
 ทัวร์จอร์เจียเดินทาง
พฤษภาคม-สิงหาคม 2563
ป้อมนาริกาลา – โบสถ์เมทเทคี –วิหารซีโอนี – สะพานแห่งสันติภาพ - มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – ชมย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – โรงอาบน้ำแร่ – โบสถ์ตรีนิตี้ – Jan sharden street - ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – โบสถ์เกอร์เก - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - The Alphabet Tower – อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ – Piazzal Square - ยุโรปสแควร์

ทัวร์จอร์เจียเริ่ม 39,888 .-

ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย ซุปตาร์...จอร์เจีย ว๊าว ว๊าว ว๊าว! ทัวร์จอร์เจีย 8D6N

รหัสทัวร์
TN-GE03
 ทัวร์จอร์เจียเดินทาง
มีนาคม-เมษายน 2563
โบสถ์เมเตห์คี – สะพานแห่งสันติภาพ- ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า – Mother of Georgia โรงอาบน้ำ – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน Jan sharden - มิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี - เมืองกูดาอูรี – เมืองคาซเบกี้ – เมืองสเตปันสมินดา - 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) - โบสถ์เกอร์เกตี้ - พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อุพลิสซิเค่ - อารามจีลาติ- โบสถ์เบกราติ - เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจียร์ - วิหารบอดี – ควาเรลี

ทัวร์จอร์เจียเริ่ม 38,888 .-

ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย ซุปตาร์..อะไรนะ ห๊ะ!!! จอร์เจีย ภาค. 2 ทัวร์จอร์เจีย 6D4N

รหัสทัวร์
TN-GE02
 ทัวร์จอร์เจียเดินทาง
มีนาคม-พฤษภาคม 2563
โบสถ์เมเตห์คี – ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า – Mother of Georgia โรงอาบน้ำ – ช้อปปิ้งถนนคนเดินชาเดอนี่ - ป้อมอนานูรี – คาซเบกี้ - นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – อนุสรณ์สถานจอรัสเซีย จอร์เจีย- พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อุพลิสซิเค่ - เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี - วิหารจวารี – ดินเนอร์+ไวน์+ชมโชว์ท้องถิ่น-หมู่บ้าน Velistsikhe – ไร่ไวน์คาเรบา

ทัวร์จอร์เจียเริ่ม 29,888 .-

ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย ซุปตาร์..อะไรนะ ห๊ะ!!!จอร์เจีย สงกรานต์ ทัวร์จอร์เจีย 6D4N

รหัสทัวร์
TN-GE01
 ทัวร์จอร์เจียเดินทาง
เมษายน 2563
โบสถ์เมเตห์คี – ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า – Mother of Georgia โรงอาบน้ำ – ช้อปปิ้งถนนคนเดินชาเดอนี่ - ป้อมอนานูรี – คาซเบกี้ - นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – อนุสรณ์สถานจอรัสเซีย จอร์เจีย - พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อุพลิสซิเค่ - เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี - วิหารจวารี – ดินเนอร์+ไวน์+ชมโชว์ท้องถิ่น - หมู่บ้าน Velistsikhe – ไร่ไวน์คาเรบา

ทัวร์จอร์เจียเริ่ม 34,888 .-

ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย บอร์โจมิ คอเคซัส C ทัวร์จอร์เจีย 6D4N

รหัสทัวร์
FI-GE06
 ทัวร์จอร์เจียเดินทาง
มีนาคม-พฤษภาคม 2563
มิสเคต้า–วิหารสเวติสเคอเวรี –วิหารจวารี-บอร์โจมิ- พระราชวังสีฟ้า ฟิรุนซา – สวนน้ำแร่ธรรมขาติ - อุพลิสชิเค่ - ปราสาทราบาติ – ทบิลิซี่ - สะพานสันติภาพ - ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย-คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี - เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย - ป้อมนาริคาล่า – Mother of Georgia- มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - โบสถ์เมเตห์คี – โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – สะพานแห่งสันติภาพ – ช้อปปิ้ง Rustaveri - ดินเนอร์+ไวน์+โชว์

ทัวร์จอร์เจียเริ่ม 34,990 .-

ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย คอเคซัส B ทัวร์จอร์เจีย 6D4N

รหัสทัวร์
FI-GE05
 ทัวร์จอร์เจียเดินทาง
มีนาคม-พฤษภาคม 2563
ซิกนากี – วิหารบอดี – ควาเรลี - ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ - พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อุพลิสชิเค่ – มิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี - เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – ป้อมนาริคาล่า – Mother of Georgia – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี – โบสถ์เมเตห์คี – โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – สะพานแห่งสันติภาพ – ช้อปปิ้ง Rustaveri – ดินเนอร์+ไวน์+โชว์

ทัวร์จอร์เจียเริ่ม 32,990 .-

ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย คอเคซัส A ทัวร์จอร์เจีย 6D4N

รหัสทัวร์
FI-GE04
 ทัวร์จอร์เจียเดินทาง
มีนาคม-พฤษภาคม 2563
มิสเคต้า–วิหารสเวติสเคอเวรี –วิหารจวารี -ไร่ไวน์มูคาร์นี่ - พิพิธภัณฑสตาลิน-อุพลิสชิเค่ -ทบิลิซี่ - เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย - สะพานสันติภาพ - ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย-คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี - ป้อมนาริคาล่า – Mother of Georgia- มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี-โบสถ์เมเตห์คี –โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - ช้อปปิ้ง Rustaveri - ดินเนอร์+ไวน์+โชว์

ทัวร์จอร์เจียเริ่ม 29,999 .-

ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย HAPPY GEORGIA Snow _ Ski Resort ทัวร์จอร์เจีย 5D3N

รหัสทัวร์
HT-GE06
 ทัวร์จอร์เจียเดินทาง
มกราคม-เมษายน 2563
ป้อมอันนามูรี – เมืองพาซานาอูริ – เมืองกูดาอูรี – สกีรีสอร์ท - อิสระเต็มอิ่มพักผ่อนกับบรรยากาศสกี รีสอร์ท หรือ สนุกสนานกับกิจกรรมเล่นสกี – เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี่ – มหาวิหารจวารี - ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี่ – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี – โบสถ์เมเตห์คี (Photo Point) – โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ – สะพานแห่งสันติภาพ – ถนนคนเดินรุสทาเวลี - อิสระช้อปปิ้งที่อีสต์ พ้อยต์เอ้าท์เล็ท

ทัวร์จอร์เจียเริ่ม 31,999 .-

ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย HAPPY GEORGIA 4 ดาว ทัวร์จอร์เจีย 5D3N

รหัสทัวร์
HT-GE05
 ทัวร์จอร์เจียเดินทาง
มกราคม-เมษายน 2563
พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อุพลิสชิเค่ - วิหารบอดี – โรงไวน์ท้องถิ่น - เมืองทบิลิซี – ถนนคนเดินรุสทาเวลี – โชว์ระบำพื้นเมือง - วิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – เมืองทบิลิซี - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี – โบสถ์เมเตห์คี (Photo Point) – โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ – สะพานแห่งสันติภาพ – ถนนคนเดินชาเดอนี่

ทัวร์จอร์เจียเริ่ม 29,999 .-

ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย HAPPY GEORGIA 3 ดาว ทัวร์จอร์เจีย 5D3N

รหัสทัวร์
HT-GE04
 ทัวร์จอร์เจียเดินทาง
มกราคม-เมษายน 2563
พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อุพลิสชิเค่ - วิหารบอดี – โรงไวน์ท้องถิ่น - เมืองทบิลิซี – ถนนคนเดินรุสทาเวลี – โชว์ระบำพื้นเมือง - วิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – เมืองทบิลิซี - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี – โบสถ์เมเตห์คี (Photo Point) – โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ – สะพานแห่งสันติภาพ – ถนนคนเดินชาเดอนี่

ทัวร์จอร์เจียเริ่ม 27,999 .-

ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย EASY MAGICAL GEORGIA ทัวร์จอร์เจีย 6D3N

รหัสทัวร์
CC-GE01
 ทัวร์จอร์เจียเดินทาง
เมษายน-พฤษภาคม 2563
วิหารโฮลี่ทรินิตี้ – เมืองเก่าทบิลิซี – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมปราการนาริคาล่า – รูปปั้น Mother of Georgia – โรงอาบน้ำโบราณ – สะพานแห่งสันติภาพ - ถนน Georgian Military Highway – ป้อมอันนานูรี – คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ - กอรี – พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน – เมืองถ้ำอัพลีสสิค - มิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – ลิ้มลองชิมไวน์ของจอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจียเริ่ม 36,990 .-

ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ [เลทส์โก ซัมเมอร์สวีท] ทัวร์จอร์เจีย 6D3N

รหัสทัวร์
SE-GE02
 ทัวร์จอร์เจียเดินทาง
พฤษภาคม-กรกฏาคม 2563
ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี - อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย – เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี่ – มหาวิหารจวารี – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย - กำแพงเมืองโบราณ – เมืองควาเรลี – ชิมไวน์คูวาเรลี - โบสถ์โฮลีทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ – ถนนคนเดินชาเดอนี่

ทัวร์จอร์เจียเริ่ม 35,999 .-

ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ - อัพลีสสิค - บาทูมี่ - คูไตซิ ทัวร์จอร์เจีย 8D5N

รหัสทัวร์
GS-GE07
 ทัวร์จอร์เจียเดินทาง
มกราคม-เมษายน 2563
ป้อมนาริคาล่า - วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – คนเดินชาเดอนี่ - ป้อมอนานูรี - โบสถ์เกอร์เกตี้ - พิพิธภัณฑ์สตาลิน -อัพลีสต์ซีคห์ – คูไตซี - ตลาดเช้าเมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ - ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี - บ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า Old Town

ทัวร์จอร์เจียเริ่ม 39,900 .-

ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ - อัพลีสสิค - บาทูมี - คูไตซิ ทัวร์จอร์เจีย 8D6N

รหัสทัวร์
GS-GE03
 ทัวร์จอร์เจียเดินทาง
ตุลาคม-เมษายน 2563
ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี - เมืองทบิลิซี - กอรี– พิพิธภัณฑ์สตาลิน -อัพลีสต์ซีคห์ – คูไตซี - ตลาดเช้าเมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – เมืองบาทูมี่ - ป้อมนาริคาล่า – โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – ถนนคนเดินชาเดอนี่

ทัวร์จอร์เจียเริ่ม 38,900 .-

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  • โปรแกรมทัวร์

    Programs Tour

            ทัวร์ลาว    ทัวร์ลาว
            ทัวร์ตุรกี    ทัวร์ตุรกี
            ทัวร์บรูไน    ทัวร์บรูไน
            ทัวร์ดูไบ    ทัวร์ดูไบ
            ทัวร์ภูฏาน    ทัวร์ภูฏาน

ติดต่อฝ่ายขายSale Contact

ติดต่อฝ่ายขายเพิ่มเติม >>>

ฮอตโปรโมชั่นHot Promotion

ทัวร์พม่าราคาถูก