เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
SE-TW34
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 13,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน T-DED PARADISE IN TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
SE-TW46
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 มกราคม-มิถุนายน 2562
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 19,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
SE-TW47
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 มกราคม-มิถุนายน 2562
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – ร้านกาแฟ - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 23,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
IT-TW01
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 ธันวาคม-มกราคม 2562
ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทเป อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขี้น) อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช็อปปิ้ง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,900 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน T-DED MISTER TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 6D4N

รหัสทัวร์
SE-TW04
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 14,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
SE-TW01
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 ตุลาคม-ธันวาคม 2561
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – ร้านกาแฟ – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - COSMETIC SHOP – ซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 12,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN เริ่ดเว้ยเห้ย ทัวร์ไต้หวัน 6D4N

รหัสทัวร์
GS-TW03
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 ตุลาคม-ธันวาคม 2561
เทศมณฑลหนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาไต้หวัน - เมืองไถจง – ฟงเจี่ยไนท์มาเกท - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ร้านสร้อย -พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เกท (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ดิวตี้ ฟรี - ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 19,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ดีย์เว้ยเห้ย ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
GS-TW02
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 ตุลาคม-ธันวาคม 2561
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ – โรงงานเห็ดหลินจือ - ไถจง - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต - เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ร้านสร้อย – ร้านชา - ร้านพายสัปปะรด –ย่านตลาดซีเหมินติง (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม) - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ดิวตี้ ฟรี - ตึก ไทเป 101 – MITSUI OUTLET

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ปังส์เว้ยเห้ย ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
GS-TW01
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 ตุลาคม-ธันวาคม 2561
ดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินวู่ – เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาไต้หวัน - เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาเกท- ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไค - ตึก ไทเป 101 - ย่านตลาดซีเหมินติง (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม) - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติโทโรโกะ – ร้านหยก - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 26,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan No.One ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
IT-TW06
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 ตุลาคม-กุมภาพันธ์ 2562
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง -หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 13,888 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN FOREVER YOUNG ทัวร์ไต้หวัน 7D5N

รหัสทัวร์
SE-TW02
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 ตุลาคม-ธันวาคม 2561
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้– ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – ไทจง -ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน – COSMETIC SHOP – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 21,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN ดี๊ดี ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
SE-TW22
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 ตุลาคม-ธันวาคม 2561
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว – COSMETIC SHOP – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 20,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป ทัวร์ไต้หวัน 4D2N

รหัสทัวร์
B-TW06
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 พฤศจิกายน-มกราคม 2562
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101–(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89)– วัดหลงซาน -ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium –ซีเหมินติง-ร้านพายสัปปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี–ซือหลินไนท์มาเก็ท

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 12,900 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan feel love ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
IT-TW03
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 พฤศจิกายน-มีนาคม 2562
ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101 กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต พัก:ไทเป 2คืน เถาหยวน 1คืน / เมนูพิเศษ: ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 13,888 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน T-DED COUNTDOWN IN TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
SE-TW25
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 ธันวาคม 2561
อิสระให้ทุกท่านได้ไปเคาท์ดาวน์ที่ตึกไทเป 101 หรือตามอัธยาศัย - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เจียอี้ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 31,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน T-DED HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
SE-TW20
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 ธันวาคม 2561
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 32,999 .-

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  • โปรแกรมทัวร์

    Programs Tour

            ทัวร์ลาว    ทัวร์ลาว
            ทัวร์ตุรกี    ทัวร์ตุรกี
            ทัวร์บรูไน    ทัวร์บรูไน
            ทัวร์ดูไบ    ทัวร์ดูไบ
            ทัวร์ยุโรป    ทัวร์ยุโรป
            ทัวร์ภูฏาน    ทัวร์ภูฏาน

ติดต่อฝ่ายขายSale Contact

ติดต่อฝ่ายขายเพิ่มเติม >>>

ฮอตโปรโมชั่นHot Promotion

ทัวร์จีน ภูเขาหิมะมังกรหยก